Foto: BoBo
Foto: BoBo

V Mariboru trenutno gradijo oz. se na graditev pripravljajo kar tri nove stanovanjske soseske neprofitnih stanovanj. Projekt pod Pekrsko gorco že dobiva podobo, napovedani pa sta tudi gradnji na Pobrežju in Dvoržakovi ulici. Vsi trije projekti pa naj bi z novelo stanovanjskega zakona, ki zagotavlja višje zadolževanje in več prihodkov od najemnin, dobili dodaten zagon.

Gradnja stanovanje Republiškega stanovanjskega sklada pod Pekrsko gorco, kljub epidemiji napreduje po časovnem načrtu. Tako naj bi prvo fazo projekta, 212 stanovanj, končali do konca leta. Vzporedno pa naj bi izvedli tudi drugo fazo, kar skupno pomeni 400 novih stanovanj, od tega 60 oskrbovanih in tudi center za dnevno bivanje starejših in za skupnost s posebnimi potrebami.

Nekoliko bolj oddaljen je projekt na Pobrežju, kjer so trenutno v fazi pridobivanja potrebnih dokumentov. Pripravljajo podrobni prostorski načrt, ki ga potrjuje občinski svet. Sicer pa je, kot je pojasnil direktor Republiškega stanovanjskega sklada Črtomir Remec, prišlo tudi do spremembe prvotnih načrtov, saj bodo stavbe v soseski za eno nadstropje višje, kot je bilo sprva predvideno. To pomeni, da bodo gradili 450 do 500 stanovanj.

Še 60 stanovanj pa naj bi Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor začeli gradit prihodnje leto v Dvoržakovi ulici. Po besedah direktorica Medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor Irene Španinger so že kupili potrebni nepremičnini. Gre za nekdanji center za socialno delo in banko. Projekt se bo nadaljeval z arhitekturnim natečajem in razpisom za iskanje izvajalca. Stanovanja naj bi bila vseljiva leta 2023.