Jon Luka Obrul, Gaja Omerzi in Jan Hojnik. Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič
Jon Luka Obrul, Gaja Omerzi in Jan Hojnik. Foto: Radio Maribor/Sintija Jurič

Mladinski svet Slovenska Bistrica je bil ustanovljen pred dobrim desetletjem, vendar zaradi svoje nedejavnosti v zadnjih letih, marsikdo ni vedel za njegov obstoj. Na pobudo slovenskobistriškega kluba študentov so lansko leto začeli z njegovo obuditvijo, novoizvoljeni predsednik pa je postal Jon Luka Obrul. "Mladinski svet v Slovenski Bistrici je že obstajal. Ustanovljen je bil leta 2013, ampak je nekako zamrl. Zakaj? Ne vem. Potem pa je lani prišla pobuda s strani predsednika Kluba študentov Slovenske Bistrice Žige Orešiča, da bi to ponovno obudili, saj je v Slovenski Bistrici veliko mladinskih prostovoljnih organizacij in da bi se to združilo pod eno krovno strukturo, v našem primeru torej v mladinski svet. Lani maja smo se srečali na ustanovni seji, izvolili predstavnike, za predsednika pa so izvolili mene," pove 19-letni Jon Luka Obrul, ki v mladinskem svetu zastopa Klub študentov Slovenska Bistrica, sicer pa se v vodstveni vlogi ni znašel prvič. "Tri leta sem bil predsednik dijaške skupnosti na slovenskobistriški gimnaziji, ampak je mladinski svet malo večji izziv. Več je odgovornosti, več dela in tudi več izzivov za delo," pove.

Postopek obuditve mladinskega sveta je bil zaradi čakanja na pridobitev potrebne dokumentacije in soglasij dolgotrajen, uradno pa je zaživel lani septembra. Mladinski svet trenutno šteje 12 članov, sestavljajo pa ga predstavniki kluba študentov, taborniki, skavti, športno društvo Flapper in Slovenska demokratska mladina. "Članstvu v mladinskem svetu lahko pristopi vsaka organizacija na območju Slovenske Bistrice, ki ima status mladinskega javnega društva; lahko je športno društvo, politični podmladek, gasilci ipd.," pove Obrul in kot osrednji cilj njihovega delovanja navede: "Gre za povezovanje vseh mladinskih organizacij na območju Upravne enote Slovenska Bistrica, skupno organiziranje dogodkov in ozaveščanje mladih, da bolj aktivno sodelujejo v vsakdanjem političnem življenju, ker se nam zdi, da je tega res premalo. Tudi manjši kraji od Slovenske Bistrice imajo svoj mladinski svet in se nam je zdelo pomembno, da ga dobi tudi naša upravna enota," pove Obrul.

V januarju pripravili pogovorni večer z nekdanjim predsednikom, poslanko in županom

Mladinski svet Slovenska Bistrica je pretekli mesec že organizral svoj prvi dogodek; pogovorno omizje na temo mladih danes in jutri, kjer so govorili o politiki in položaju mladih v naši državi. "Želeli smo mlade vpeljati v politično participacijo. Glede na to, da smo v mladinskem svetu tudi predstavniki iz Slovenske demokratske mladine, je bila to naša ideja, ker so to bolj politične teme. Povabili smo bivšega predsednika Boruta Pahorja, našega župana Ivana Žagarja in poslanko Karmen Furman. Med obiskovalci je bilo tudi veliko mladih, kot je bil naš cilj," pove Gaja Omerzi, predstavnica Slovenske demokratske mladine in podpredsednica Mladinskega sveta Slovenska Bistrica. Kot še doda, želijo s tovrstnimi tematikami povečati volilno participacijo mladih v občini. S tem namenom pa se je mladinskemu svetu pridružil tudi Jan Hojnik, generalni sekretar Mladinskega sveta Slovenska Bistrica in prav tako predstavnik Slovenske demokratske mladine. "Da lahko malo pripomorem in da mlade malo bolj ozaveščamo o določenih stvareh, ne samo o zabavi, ampak o tudi bolj resnih temah, kot je bil ta naš prvi dogodek, ki smo ga organizirali in mislim, da je bil tudi super obiskan in super odziv," pove Hojnik in doda, da že načrtujejo tudi prihodnje dogodke: "Kolikor smo se pogovarjali, bo nekaj na temo podjetništva. Mislim, da bi bilo mlade potrebno vključiti v to."

V Mladinskem svetu, ki je svoje začasne prostore našel na sedežu Kluba študentov Slovenska Bistrica, tako želijo s svežimi idejami izvajati številne projekte, ki bodo mlade spodbudili k aktivnemu vključevanju v družbeno dogajanje. Ob tem dodajajo, da so veseli podpore slovenskobistriškega župana Ivana Žagarja, ki je močno naklonjen aktivnemu delovanju mladih v občini.