Foto: Mestna občina Maribor
Foto: Mestna občina Maribor

Na mariborski občini so razočarani, ker infrastrukturno ministrstvo v svoje načrte ni vključilo predora, ki bi omilil prometne težave v mestu in ga je predvideval tudi protokol, ki ga je z občinskim vodstvom podpisal prejšnji minister. Na ministrstvu odgovarjajo, da protokol nima podlage v proračunu, očitke o premajhnih vlaganjih v državno cestno infrastrukturo v mestu pa zavračajo. Letos namenjajo sredstva tako za južno mariborsko obvoznico kot za cesti v Malečniku in Bresternici.

Ne drži, da država za ceste v Mariboru nima posluha, sredstva namenja tako za investicije kot za preplastitve dotrajanih cestišč, zagotavlja državni sekretar na ministrstvu Andrej Rajh: "V razmerah, ko se po državi zaradi poplav investicije zamikajo, je mariborska občina ena redkih, kjer se investicije ne zamikajo."

Za letos je tako predviden začetek gradnje 1. faze južne obvoznice, začetek sanacije plazu na cesti v Malečniku in obnove ceste Bresternica-Gaj in za to so tudi rezervirana sredstva.

Ni pa v nobenih dokumentih ministrstva ne severne obvoznice ne predora, ki ga predvideva pred dvema letoma podpisani protokol med občino in takratnim infrastrukturnim ministrom. Podžupan Samo Peter Medved: "Vse sporazume, ki jih je mestna občina podpisala, jih je podpisala s kompetentnimi in merodajnimi osebami, kar je zagotovo tudi minister te države. Kar zadeva mestni predor, smo mi pripravili strokovne podlage, ki smo jih že pred dvema letoma posredovali ministrstvu in direkciji za infrastrukturo."

Rajh odgovarja, da za predor ni podlage v proračunu, prav tako morajo biti pred tem izvedeni ustrezni, z zakonom predvideni postopki: "Ne župan ne minister ne moreta odločati ali v sporazumu določati, kakšna bo trasa, ampka mora to biti stvar strokovnih presoj."

Na ministrstvu in Direkciji za infrastrukturo dajejo prednost južni obvoznici, Obenem po besedah Rajha pripravljajo projekt obnove Malečniškega mostu, gradnje podvoza Ledina in preboja Ulice Pariške komune na Pobrežje.

Podrobneje smo o vlaganjih države v državno cestrno infrastrukturo v Mariboru govorili v Radijski tribuni, ki ji lahko prisluhnete v posnetku na povezavi.

Zakaj je država do mariborskega predora zadržana?