Foto: Radio Maribor/poslušalci
Foto: Radio Maribor/poslušalci

Poslušalci ste nam poslali več fotografij iz različnih delov mesta, ki so se med poledico spremenili v drsališče, vsaj na novi Splavarski brvi pa naj bi prišlo tudi do poškodb.

Občino smo vprašali, zakaj pristojne službe teh delov niso očistile oziroma pravočasno posolile in kdaj bo nevarnost odpravljena. Prosili smo tudi za odgovor, ali bodo poškodovanim občanom izplačali odškodnino?
Objavljamo občinski odgovor:

"Pristojne službe so svoje delo korektno opravile. Dejstvo pa je, da se cesta ali pločnik smatra prevozna/prehodna, ko je na njej tudi 10 cm snega (zakon o cestah).

Prav tako pa obstajajo v planu zimske službe tri prioritete za čiščenje cest in pločnikov: ko so očiščene vse površine v prioriteti ena, se prične s čiščenjem prioritete dve in nazadnje prioritete tri.

Prioritete so pa določene glede na prometno obremenjenost in konfiguracijo terena. Pomembna je tudi avtobusna linija, bližina bolnice, Osnovne šole ... Dejstvo pa je, da v primeru sneženja in kasnejše zmrzali (nad -5 stopinj Celzija) sol več ne deluje.

Mestna občina Maribor in izvajalec gospodarske javne službe rednega vzdrževanja, Javno podjetje Nigrad, d.o.o., imata sklenjeno zavarovanje odgovornosti pri zavarovalnici. Vsak odškodninski zahtevek se obravnava individualno skladno z veljavno zakonodajo."

Prejeli pa smo tudi odgovor Nigrada:

"Vse ekipe Nigrada so bile na dan sneženja na terenu. Sodelavci so očistili in posuli vse pločnike in ceste z izjemo na območju Lenta, kjer je še gradbišče. Na posameznih predelih so se naredile tudi ledene plošče, ki so jih sodelavci Nigrada prav tako sproti posipavali in odstranjevali.

Na brvi se je sneg očistil, kolikor je bilo mogoče, saj je zaradi materiala (les) ter izvedbe (oblika ladje) izvedba čiščenja nekoliko otežena.

Manjšo količino še obstoječega snega so ekipe Nigrada včeraj dokončno odstranile. Brv je trenutno očiščena, ob tem se redno posipava s sredstvom za raztapljanje in peskom 0-4 mm. Pred tem, ko so bile temperature zelo nizke, tudi posip ni dajal želenega učinka. Včeraj so bile na tem območju postavljene tudi opozorilne table, ki opozarjajo na spolzka tla.

Ob tem je treba izpostaviti, da predstavlja pomembno vlogo pri varni hoji tudi primerna zimska obutev, ki pomaga ohranjati trdo oporo na ledenih ali poledenelih površinah in zmanjšuje možnost padcev in posledično poškodb. Poleg tega sama hoja v zimskih razmerah zahteva več previdnosti in izbiro poti, ki so očiščene in posipane."