Trenutno se predvaja:
Maribor 0
5. november 2018 ob 14:44 Maribor Novice

Kardeljeva cesta iz štiripasovnice v dvopasovnico

Z zožitvijo do več kot 100 novih oziroma urejenih parkirnih mest
Kardeljeva cesta iz štiripasovnice v dvopasovnico
Foto: Radio Maribor/Dejan Rat

Delavci mariborskega Nigrada bodo v torek, 6. novembra, začeli pripravljalna dela za načrtovano zožitev vozišča Kardeljeve ceste iz štirih prometnih pasov v dva pasova. Dela v več fazah naj bi bila končana do konca novembra, od križišča s Cesto proletarskih brigad do Streliške ceste pa bodo uredili več kot 100 parkirnih mest.

S 183.000 evrov vredno investicijo bodo uredili vzdolžno ali poševno parkiranje z ukrepi umirjanja prometa od križišča Ceste proletarskih brigad do Streliške ceste, rok za izvedbo pa je 30. november.

Na odseku med Cesto proletarskih brigad in Livadno ulico se gradbeno izvede pet prometnih otokov za umirjanje prometa in preprečitev nelegalnega parkiranja. Urejenih bo 62 parkirnih mest, 3 parkirna mesta za invalide in 2 dostavni mesti.

Na odseku med Livadno ulico in Knafelčevo ulico bodo pred objektom SKB banke in Pošte ukinili parkiranje na površini za pešce in kolesarski stezi. Parkirna mesta bodo nadomestili z uvedbo novih v ravnini z voziščem in v zalivu urejenem z robniki. Urejenih bo 18 poševnih parkirnih mest, 2 dostavni mesti in 1 parkirno mesto za invalide. Na nasprotni strani pred gostinskim lokalom in drugimi poslovnimi subjekti bo 11 poševnih parkirnih mest, eno parkirno mesto za invalide in dve dostavni parkirni mesti.

Na odseku med Knafelčevo ulico in Antoličičevo ulico bodo zgradili 5 prometnih otokov in kratek levo zavijalni pas na parkirišče pred bloki. Na navedenem delu bodo uredili 24 vzdolžnih parkirnih mest.

Na odseku od Antoličičeve ulice do Borštnikove ulice bodo uredili tri ukrepe umirjanja prometa s t.i. šikanami in sredinskimi otoki. Na tem odseku bo po koncu projekta 16 vzdolžnih parkirnih mest, 2 dostavni parkirni mesti, 2 dodatni stojni mesti za potrebe šolskega avtobusa in 3 parkirna mesta za starše otrok, ki pripeljejo otroke v šolo. Uredili bodo tudi 2 stojni mesti za TAXI, v navedenem območju pa bo hitrost omejene na 30km/h.

Dejan Rat

Nazaj na vrh