Trenutno se predvaja:
Maribor 6
11. oktober 2019 ob 11:47 Maribor Novice

Mariborski svetniki v ponedeljek tudi o rebalansu proračuna

Se gradnja podaljška Ceste proletarskih brigad znova zamika?
Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

V skladu s predlogom rebalansa bo letošnji občinski proračun znašal 137,7 milijona evrov oziroma bo 2.1 milijona nižji kot je bilo sprva predvideno. Kot je pojasnila pomočnica direktorja mestne uprave Mateja Cekić se zaradi nižje pričakovane realizacije znižuje tudi odhodkovna stran, znotraj posameznikih proračunskih postavk pa prihaja do prerazporeditev.

Na prihodkovni strani se na račun dveh obrokov NUSZ, ki jih bodo lastniki nepremičnin plačali šele v prihodnjem letu, znižujejo davčni prihodki in sicer za 1,8 milijona evrov, nedavčni prihodki pa se povečujejo za 2,1 milijona evrov, razlog pa tiči predvsem v višjih prihodkih Mariborskih lekarn in višje koncesije iz naslova vodne pravice in realizacije na postavki takse. Zaradi nižje realizacije pri prodaji stavbnih zemljišč, poslovnih stavb in občinskih stanovanj se za 1,4 milijona znižujejo kapitalski prihodki, za kar 1,3 milijona evrov, pa se zvišuje postavka za subvencioniranje mestnega avtobusnega prometa.

Pri transfernih prihodkih dober milijon za infrastrukturno investicijo v poslovni coni Tezno prenašajo v letu 2020, pri odhodkih je Mateja Cekić navrgla še podatek, da se časovno zamika projekt gradnje podaljška Ceste proletarskih brigad, ki ga vodi Direkcija za infrastrukturo. Letošnji sofinancerski delež v višini 350 tisoč evrov namreč na mariborski občini prenašajo v leto 2020. Glede spremenjene časovnice smo za odziv prosili tudi pristojne na Direkciji za infrastrukturo, a odgovora, kdaj bo podjetje Pomgrad začelo gradnjo 11,45 milijona evrov vrednega 1,5 kilometrskega odseka, še nismo prejeli.

Poudarki

  • Svetniki bodo v drugem branju potrjevali tudi odloka o ustanovitvi občinskega časopisa in spremembah odloka o občinskih cestah. Med najbolj perečimi točkami bo odločanje o ustanovitvi Časopisa za prijazen Maribor, največji kamen spotike pa so še večja pooblastila župana Saša Arsenoviča pri imenovanju odgovornega urednika in uredniškega odbora v primerjavi s prvim branjem. Temeljna novost sprememb odloka o občinskih cestah je, da bo parkiranje v beli coni ob sobotah ostalo brezplačno, čas plačljivega parkiranja pa bo poenoten in sicer med osmo in 19-to. Novost je tudi ta, da bo prvih 10 minut parkiranja brezplačnih.
Dejan Rat

Nazaj na vrh