v mandatnem obdobju 2018-2022

Predsednik Nadzornega sveta: Janez ČADEŽ
Namestnik predsednika Nadzornega sveta: dr. Borut RONČEVIĆ

V skladu s Sklepom Vrhovnega sodišča RS I Up 147/2020 z dne 4.11.2020, Sklepom Vlade RS št. 01415-17/2020/50 z dne 19.11.2020 in sodbo
Upravnega sodišča RS I U RS 1446/2021-7 z dne 1.10.2021, Nadzorni svet RTV Slovenija deluje v naslednji sestavi:


Državni zbor RS

mag. Stanka PREMUŠ
Janez ČADEŽ
mag. Danilo TOMŠIČ
Borut ŽAGAR
mag. Aleksander KOTNIK


Vlada RS

mag. Matjaž MEDVED
dr. Borut RONČEVIĆ
Petra MAJER
Marko KERIN


zaposleni na RTV Slovenija:

Lucija VALENČAK
Katarina NOVAK