v mandatnem obdobju 2018-2022

Predsednik Nadzornega sveta:
Namestnk predsednika Nadzornega sveta: dr. Borut RONČEVIĆ

V skladu s Sklepom Vrhovnega sodišča RS I Up 147/2020 z dne 4.11.2020 in Sklepom Vlade RS št. 01415-17/2020/50 z dne 19.11.2020, Nadzorni svet RTV Slovenija do pravnomočne odločitve v upravnem sporu v zadevi predčasne razrešitve treh članov nadzornega sveta in imenovanja novih članov deluje v naslednji sestavi:


Državni zbor RS

mag. Stanka PREMUŠ
Janez ČADEŽ
mag. Danilo TOMŠIČ
Borut ŽAGAR


Vlada RS

mag. Matjaž MEDVED
dr. Borut RONČEVIĆ
Petra MAJER
Marko KERIN


zaposleni na RTV Slovenija:

Lucija VALENČAK
Vesna ZADRAVEC