v mandatnem obdobju 2018-2022

Predsednik Nadzornega sveta:
Namestnk predsednika Nadzornega sveta: dr. Borut RONČEVIĆ

V skladu s Sklepom Vrhovnega sodišča RS I Up 147/2020 z dne 4.11.2020 in Sklepom Vlade RS št. 01415-17/2020/50 z dne 19.11.2020, Nadzorni svet RTV Slovenija do pravnomočne odločitve v upravnem sporu v zadevi predčasne razrešitve treh članov nadzornega sveta in imenovanja novih članov deluje v naslednji sestavi:


Državni zbor RS

mag. Stanka PREMUŠ
Janez ČADEŽ
mag. Danilo TOMŠIČ
Borut ŽAGAR
mag. Aleksander KOTNIK


Vlada RS

mag. Matjaž MEDVED
dr. Borut RONČEVIĆ
Petra MAJER
Marko KERIN


zaposleni na RTV Slovenija:

Lucija VALENČAK
Katarina NOVAK