v mandatnem obdobju 2018-2022

Predsednik Nadzornega sveta: Andrej Grah Whatmough
Namestnica predsednika Nadzornega sveta: Irena Ostrouška

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel Sklep Vlade RS št. 01415-17/2020/3 z dne 16.4.2020, s katerim so bili razrešeni člani nadzornega sveta: mag. Matjaž Medved, ga. Irena Ostrouška in ga. Petra Majer ter za člane za preostanek mandata, in sicer do 26.1.2022, imenovani: dr. Borut Rončević, g. Anton Tomažič in g. Drago Zadergal. Upravno sodišče Republike Slovenije je s Sklepom I U 704/2020-68 z dne 30.9.2020 začasno zadržalo pravno učinkovanje Sklepa Vlade RS št. 01415-17/2020/ z dne 16.4.2020 do pravnomočne odločitve v upravnem sporu, ki je bil sprožen zoper navedeni sklep. Sklep Upravnega sodišča I U 704/2020-68 z dne 30.9.2020 še ni pravnomočen.

Nadzorni svet trenutno deluje v sestavi:


Državni zbor RS

Andrej GRAH WHATMOUGH
mag. Stanka PREMUŠ
Janez ČADEŽ
mag. Danilo TOMŠIČ
Borut ŽAGAR


Vlada RS

mag. Matjaž MEDVED
Irena OSTROUŠKA
Petra MAJER
Marko KERIN


zaposleni na RTV Slovenija:

Lucija VALENČAK
Vesna ZADRAVEC