Poročila o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2018

Pregled sklepov in dogovorov NS RTV SLO v letu 2018

Poslovnik Nadzornega sveta RTV Slovenija

Pravilnik o delovnih telesih nadzornega sveta

Pravilnik o sejninah in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov

­Poročilo Nadzornega sveta RTV Slovenija Odboru DZ za kulturo upoštevaje sklep 29. redne seje odbora z dne 1.3.2018

­Poročilo Nadzornega sveta RTV Slovenija Odboru DZ za kulturo upoštevaje sklep 29. redne seje odbora z dne 1.3.2018 – poročanje o dopolnjenih ukrepih vodstva RTV Slovenija

Arhiv:

Mandat 2006-2010

Mandat 2010-2014

Mandat 2014-2018