Mandati urednikov so vezani na mandat odgovornega urednika, kar pomeni, da uredniki niso odstavljeni, ampak jim je z odstopom prejšnje odgovorne urednice potekel mandat. Vsak odgovorni urednik ima torej pravico sestaviti uredniško ekipo, s katero bo ustvarjal program.

Napadi na vršilko dolžnosti odgovornega urednika TV SLO 1 so neupravičeni in zaskrbljujoči. Dialog znotraj hiše je ključnega pomena, javnost pa bo o morebitnih spremembah, pomembnih za gledalce, obveščena.