Na mednarodnem simpoziju, ki bo 24. in 25. novembra 2022 v Ljubljani, bodo obiskovalci lahko slišali tudi prispevke »Kako otroci “slišijo” umetnost, kadar umetnost “sliši” otroke« avtoric Katarine Zadnik, Katarine Habe in Katarine Kompan Erzar, »Prizadevanja za povezovanje glasbe in medicine: trenutni dosežki triletnega projekta B-AIR« avtorjev Ane Kuder, Mance Kok, Saške Rakef in Igorja M. Ravnika in »Radijske igre: Odpiranje vrata slikovnemu raziskovanju z otroki« Ane Čorić.

Foto: SOJ RTV SLO/Canva
Foto: SOJ RTV SLO/Canva

Prizadevanja za povezovanje glasbe in medicine

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Sistematično raziskovanje koristi uporabe glasbe pri lajšanju telesnih in duševnih težav se je razvilo šele v zadnjih treh desetletjih. Avtorji predstavljajo raziskavo o možnih načinih vpeljave glasbe v slovenski zdravstveni sistem in trenutne dosežke projekta: radijske vsebine za širjenje spoznanj o vplivu glasbe na človeka, ki nastajajo v sklopu oddaj B-Air Zvočenja, študijo o stališču glasbeno aktivnih zdravnikov na uvajanje glasbe in pripravo prototipa Bolnišničnega radia, ki ga Radio Slovenija pripravlja skupaj s Pediatrično kliniko UKC Ljubljana.

Kako otroci “slišijo” umetnost, kadar umetnost “sliši” otroke

Radijske igre za otroke so velik izziv tako za ustvarjalce kot tudi za otroke same, saj je njihov razvoj v predšolskem obdobju zaznamovan s celostnim in izrazito čustvenim dojemanjem in doživljanjem. Avtorice so raziskovale, katere so tiste umetniške prvine radiofonskega materiala, s katerimi lahko predšolske otroke povabimo v svet zvočne umetnosti in katere prvine radiofonskega materiala so tiste, ki jim omogočijo estetsko izkušnjo in prek nje tudi razvoj občutka varnosti, senzitivnosti ter notranje nagovorjenosti. Raziskava je bila izvedena s pomočjo treh radijskih pravljic za predšolske otroke Junaško pravljico Petra Svetine, Nekoč je živela, še vedno živi Nataše Konc Lorenzuti in Pikčev prvi superjunaški primer Gaje Kos. Vsaka izmed njih ima specifično strukturo (zvok, govor, glasba, ritem, metrum) in tudi razmerja med njimi.

Foto: SOJ RTV SLO/canva
Foto: SOJ RTV SLO/canva

Radijske igre: odpiranje vrata slikovnemu raziskovanju z otroki

Ozaveščanje o pomenu otroških umetniških svetov in njihovih življenjskih izkušenj na odru je pomemben vidik za vse umetnike, ki ustvarjajo in izvajajo za otroke in z otroki. Avtorica Ana Čorić bo na simpoziju predstavila proces umetniškega raziskovanja z otroki, ki so aktivno sodelovali v radijski gledališki predstavi Vojne svetov, ki so jo RadioTeatar Bajsić i prijatelji, partnerji v projektu B-AIR uprizorili v času pandemije Covid-19 v Zagrebu. V njej z uporabo različnih vsakdanjih predmetov, otroci soustvarjajo zvok (zvočno krajino) neposredno na odru, v interakciji z igralci in režiserjem. Za dopolnitev njihove igrive improvizacije z zvoki na odru je raziskovalka zasnovala igro spominov, ki se izvede na odru takoj po končani predstavi, za proučevanje otroških izkušenj.

O simpoziju

V okviru mednarodnega znanstvenega simpozija 2022: Odprimo vrata glasbeni umetnosti in znanosti, organizatorji želijo predstaviti umetniško raziskovanje različnih glasbenih smeri v povezavi z znanstvenim raziskovanjem na področju glasbene pedagogike in z njo povezanih znanstvenih disciplin. Na dvodnevnem simpoziju bodo predstavili več kot 40 prispevkov, ki obravnavajo aktualne glasbenoumetniške in glasbenopedagoške teme in se povezujejo s celotnim glasbeno-umetniškim raziskovanjem in njegovimi interdisciplinarnimi povezavami ter s celotno vertikalo glasbenega in splošnega izobraževanja, vseživljenjskega učenja, različnih oblik neformalnega učenja in glasbenega udejstvovanja. Več informacij in podrobnejši program na spletni strani Akademije za glasbo.

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

O projektu B-AIR

Aktivnosti in predstavitve Radia Slovenija na simpoziju so del triletnega projekta B-AIR. Projekt, kjer devet partnerskih organizacij iz sedmih evropskih držav pod vodstvom Radia Slovenija, raziskuje vlogo zvoka v razvoju človeka, nastaja v tesnem sodelovanju umetnikov in uglednih mednarodnih strokovnjakov s področja razvojne psihologije, nevrofiziologije, nevropsihologije, psihoakustike, muzikoterapije, glasbene pedagogike idr. Cilj projekta je ustvarjanje zvočne umetnosti za dojenčke, malčke in ranljive skupine. Projekt je finančno podprt v okviru programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa. Več o projektu na spletni strani rtvslo.si/b-air in na b-air.infinity.radio.