Slovenija

Poudarki

  • Z globo od 50 do 200 evrov se kaznuje oseba, ki osebnega dokumenta nima pri sebi ali ga noče dati v vpogled pooblasceni uradni osebi, z od 400 do 830 evri pa tista, ga sploh nima niti izdanega
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 2.7 od 39 glasov Ocenite to novico!
Policijski postopek, kontrola, identiteta, vozniška
Oseba v policijskem postopku je na policistovo zakonito zahtevo dolžna pokazati listino za dokazovanje istovetnosti. Foto: BoBo
Policijski postopek, kontrola, identiteta
Največjo težavo pri ugotavljanju identitete predstavlja, če oseba pri sebi nima dokumentov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili njeno identiteto - še posebej, če gre za tujega državljana. Foto: Policija
       Pomembno je, da policist nedvoumno ugotovi identiteto osebe, saj bi se v primeru, če bi površno preveril podatke, ki jih je oseba dala o sebi, hitro lahko zgodilo, da bi zaradi represivnega ukrepa (npr. izrek globe) posledice utrpela oseba, ki kršitve ni storila.       
Policijski postopek, kontrola, identiteta
Informacijski pooblaščenec poudarja, da mora biti vsak dostop upravičen. Foto: Policija
Policijski postopek, kontrola, identiteta
Obseg vpogleda v evidence je odvisen od vrste policijske naloge, ki jo opravlja in s tem povezanim namenom. Razlika v pridobljenih podatkih ni v tem, ali se preverja npr. udeleženca v prometu ali osumljenca kaznivega dejanja, temveč predvsem v tem, katero pooblastilo policisti izvajajo in iz katere zbirke podatkov oz. evidence (evidenca kaznivih dejanj, prekrškov, daktiloskopiranih oseb …) pridobivajo podatke. Foto: Policija
V policija vodi in vzdržuje evidence:
 
1. kaznivih dejanj, 2. prekrškov, 3. iskanih oseb, 4. identifikacij, 5. groženj delavcem policije, 6. operativnih informacij, 7. oseb, zoper katere so bili izvedeni prikriti preiskovalni ukrepi iz zakona, ki ureja kazenski postopek, 8. preiskav DNK, 9. dogodkov, 10. oseb, ki jim je odvzeta prostost, 11. varnostno preverjenih oseb, 12. pritožb, 13. uporabe prisilnih sredstev, 14. daktiloskopiranih oseb, 15. fotografiranih oseb, 16. iskanih in najdenih predmetov, 17. vstopov in gibanja v varovanih objektih policije in na območju okolišev teh objektov, 18. izdanih odredb za prepoved približevanja, 19. prikritih evidentiranj in namenskih kontrol, 20. posnetkov policijskih postopkov in določenih javnih zbiranj, 21. oseb, ki imajo prepoved udeležbe na športnih prireditvah, 22. odrejenih ukrepov sodišč, 23. zadržanih oseb po zakonu, ki ureja nadzor državne meje, 24. fotorobotov, 25. pogrešanih oseb, 26. neidentificiranih trupel, 27. operativnih zaznamkov.
(123. člen ZNPPol)

Dodaj v

Ko mora policija ugotoviti, kdo je kdo - od dokumenta do "manj prijetnih" metod

V skrajnem primeru tudi privedba in celo odvzem brisa ustne sluznice
27. januar 2017 ob 06:23
Ljubljana - MMC RTV SLO

Pomembno je, da policist nedvoumno ugotovi identiteto osebe, saj bi se v primeru, če bi površno preveril podatke, hitro lahko zgodilo, da bi bila kaznovana oseba, ki kršitve ni storila, poudarjajo na policiji.

Izvedeli smo za primer naše bralke, ki jo je ustavila prometna patrulja, pri sebi pa ni imela nobenega osebnega dokumenta, zato so možje postave podatke, ki jim jih je navedla, preverili v računalniku v policijskem vozilu.

Takrat je opazila, da so se jim na zaslonu prikazale tudi njene fotografije – a ne le tiste uradne, ki jih ima na potnem listu, osebni izkaznici in vozniškem dovoljenju, pač pa tudi tiste, ki jih ima objavljene na svojem Facebooku.

Zanimalo jo je, ali je to dovoljeno, zato smo pri pristojnih poiskali odgovore.

Informacijski pooblaščenec: Vsak dostop mora biti upravičen
"Preverjanje identitete s strani policije mora potekati skladno z določbami 42. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), ki pooblašča policiste, da lahko preverijo osebne
podatke v evidencah policije," so razložili v uradu informacijskega pooblaščenca.

Gre za zbirke podatkov, kot so navedene v registru oziroma katalogih zbirk podatkov. Poleg evidenc policije pa gre lahko tudi za druge zbirke osebnih podatkov, kot so Centralni register prebivalstva, evidence ZPIZ-a ali ZZZS-ja, telefonski imenik ...

"Vsak dostop pa mora biti upravičen – do podatkov nikakor ni dopustno dostopati na splošno in brez utemeljenega razloga," so poudarili.

"Kako to, da so se pri identifikaciji vaše bralke na zaslonu pokazale tudi fotografije z družbenih omrežij, bo morala pojasniti policija, saj nismo seznanjeni s primerom. Načeloma menimo, da v postopku ugotavljanja identitete policija ne bi smela avtomatsko preverjati podatkov, ki so objavljeni na družbenih omrežjih ali drugih spletnih straneh," so opozorili in dodali, da so "vsekakor potrebna pojasnila policije – predvsem, ali je šlo za kakšne specifične okoliščine ali pa je to ustaljena in splošna praksa".

Policija: Javno dostopni podatki
Tako smo se obrnili še neposredno na policijo in prosili za pojasnilo postopka ter zakonsko podlago zanj. Dostopa do javnih virov podatkov (npr. objava fotografij na svetovnem spletu) policisti pri ugotavljanju identitete praviloma ne uporabljajo, ker ni zanesljiv, so nam najprej odgovorili, zato nas je zanimalo, v katerih pa torej ga.

"Postopka policistov v primeru, ki ga navajate, ne moremo komentirati, ker nam niso poznane podrobnosti postopka, predvidevamo pa, da policist na kraju samem ni mogel z gotovostjo ugotoviti identitete osebe, ker oseba ni imela pri sebi osebnih dokumentov ali ker se slika na dokumentu - posledično v centralnem registru prebivalstva – ni povsem ujemala z osebo. Zato si je, da bi se z gotovostjo prepričal, ali gre dejansko za osebo, za katero se izdaja – preden bi osebo privedel v policijsko enoto – policist pomagal tudi s fotografijami, ki so javno dostopne na svetovnem spletu," so menili.

"Vpogled policista v navedene podatke je bil povezan z namenom iz 41. člena ZNPPol (ugotovitev identitete osebe), pri tem pa poudarjamo, da gre za podatke, ki so javno dostopni vsem," so dodali.

Ob tem pa so poudarili, da na podlagi zakona o osebni izkaznici stori prekršek posameznik, če "identifikacijskega dokumenta, na katerem so navedeni točni osebni podatki, na katerem fotografija izkazuje pravo podobo imetnika in ki ni poškodovan oziroma obrabljen", nima pri sebi ali ga noče dati na vpogled uradni osebi, ki je po zakonu za to pooblaščena.

In kako torej policisti sploh ugotavljajo, kdo je kdo?

Kdo je kdo?
ZNNPol v 40. členu določa, kdaj smejo policisti ugotavljati identiteto, v 41. členu pa podrobno določa načine ugotavljanja identitete – gre za policijsko pooblastilo, s katerim policisti ugotavljajo, ali je oseba v postopku resnično oseba, za katero se predstavlja, ugotavljajo pa tudi njene osebne podatke, ki jih potrebujejo za izvedbo nadaljnjega postopka. Policisti ugotavljajo identiteto osebe na podlagi javne listine z njeno fotografijo, ki jo je izdal državni organ – listino pogledajo in primerjajo, če je treba, pa podatke preverijo v evidencah.

V primerih, ko policisti dvomijo o pristnosti javne listine, je oseba nima ali identitete ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, smejo na podlagi tretjega odstavka istega člena ugotavljati identiteto z razgovorom, v katerem preverjajo podatke o identiteti s "podatki iz evidenc po tem zakonu, uradnih evidenc in drugih zbirk podatkov, drugih listin, s pomočjo drugih oseb ali na drugem kraju ali na način, ki ga predlaga oseba, če je varen in razumen".

V praksi je najpogosteje uporabljeni vir Centralni register prebivalstva, v katerem so fotografije z osebnih dokumentov, na podlagi katerih policisti tudi ugotavljajo identiteto oseb, ne pa tudi druge fotografije osebe, npr. z družbenih omrežij, pravijo na policiji.

Tudi "manj prijetne" metode
Lahko pa se tudi zaplete. "Opozarjamo, da je oseba v policijskem postopku na policistovo zakonito zahtevo dolžna pokazati listino za dokazovanje istovetnosti. Sodelovanje s policistom je priporočljivo - še posebej, če oseba pri sebi nima listine za dokazovanje istovetnosti, sicer bo policist prisiljen ugotavljati njeno identiteto s pomočjo t. i. "pomožnih metod" (med te v skrajnem primeru sodi tudi privedba v policijske prostore zaradi izvedbe identifikacijskega postopka), ki pa so za osebo, katere identiteta se ugotavlja, praviloma manj prijetne," poudarjajo.

Če namreč policisti ne morejo ugotoviti identitete osebe na kraju samem, jo smejo privesti v policijske prostore in izvesti identifikacijski postopek. Ta je določen v 42. členu ZNPPol in zajema preverjanje podatkov v evidencah policije, upravnih organov in drugih zbirkah podatkov, za pridobitev katerih je policist pooblaščen z zakonom, primerjavo prstnih odtisov in odtisov dlani, fotografije in osebnega opisa osebe, brisa ustne sluznice ter druga operativna in kriminalističnotehnična opravila.

"Največjo težavo pri ugotavljanju identitete predstavlja, če oseba pri sebi nima dokumentov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili njeno identiteto - še posebej, če gre za tujega državljana. Dodatno težavo predstavlja tudi, če oseba v postopku noče sodelovati (noče o sebi dati nobenih podatkov), so pa taki primeri redki," pravijo na policiji, kjer pa ob tem sicer odgovarjajo, da ne vodijo statističnih podatkov, v kolikšnem številu primerov je bila zaradi ugotovitve identitete osebe potrebna njena privedba v policijske prostore.

"Pomembno je, da policist nedvoumno ugotovi identiteto osebe, saj bi se v primeru, če bi površno preveril podatke, ki jih je oseba dala o sebi, hitro lahko zgodilo, da bi zaradi represivnega ukrepa (npr. izrek globe) posledice utrpela oseba, ki kršitve ni storila," poudarjajo.

Kaj vse pove policijski računalnik?
Pri preverjanju oseb v policijskem informacijskem sistemu pa policist vpogleda v evidence, katerih upravljavec je policija in so določene v 123. členu ZNPPol.

Obseg vpogleda v evidence je odvisen od vrste policijske naloge, ki jo opravlja, in s tem povezanim namenom. Razlika v pridobljenih podatkih ni v tem, ali se preverja npr. udeleženca v prometu ali osumljenca kaznivega dejanja, temveč predvsem v tem, katero pooblastilo policisti izvajajo in iz katere baze oz. evidence (evidenca kaznivih dejanj, evidenca prekrškov ipd. …) pridobivajo podatke.

Tina Hacler
Prijavi napako
Komentarji
uizzi
# 27.01.2017 ob 06:37
Heh..

Objavi svoje slike na Facebook-u (obrazni knjigi, MMC, če že mora biti vsaka tujka prevedena), potem se pa sprašuje ali policist sme gledati te slike...

Kdaj pa kdaj se mi zdi, da sem v zoni somraka.

Ko objaviš slike na spletu, si jih dal vsem v vpogled in evidenco.
Orisei
# 27.01.2017 ob 06:49
ok , kaj se bo zgodilo z mano , če policiji ne pokažem osebnega dokumenta?

Preberi članek, tam piše.
Otman
# 27.01.2017 ob 07:16
Na sliki je Ana Vzorec, saj piše.
el CARTEL
# 27.01.2017 ob 07:46
ja, ta članek je poln ironije.

policisti morajo nujno ugotoviti tvojo identiteto, če ne te pridržijo, če si tujec brez dokumentov pa sploh... nato pa spustijo na tisoče migrantov brez kakršnegakoli nadzora v državo po bruseljskem naročilu.
ZvonkoS1
# 27.01.2017 ob 06:57
Prismuknjen
# 27.01.2017 ob 06:52
Mene pa zanima, kdo je bejba na sliki.

****
Ana Vzorec iz Beethovnove ;)
mpslo
# 27.01.2017 ob 06:56
Lahko bi bili tako pedantni tudi na meji, kajneda?

Refjuđis press
Prismuknjen
# 27.01.2017 ob 06:52
Mene pa zanima, kdo je bejba na sliki.
patriot1970
# 27.01.2017 ob 07:34
Pomembno je, da policist nedvomno ugotovi identiteto osebe,.........
Pa koga imate za norca?.....pol miljona ljudi je v zadnjih dveh letih brez ustrezne preverbe indentitete prečkalo našo državo!!!!
SamoRes
# 27.01.2017 ob 07:49
Jaz sem imel na facebooku nekaj časa za profilko steklenico piva.
Če me ustavijo bo torej: Gospod Union, je bilo kaj alkohola?
MiD
# 27.01.2017 ob 07:47
Neverjetno je, kako bi hoteli nekateri problematizirati prav vsak policijski postopek! Očitno so mnenja, da jih policist ne bi smel niti pogledati, kaj šele ustaviti in kaj vprašati!

Večina državljanov lahko vsakemu pogleda v oči in se predstavi, tudi policistom!
Kdor pa svojo identiteto skriva, ima gotovo kaj "za bregom". (Najmanj to, da se boji, kaj bo, če bo žena izvedela, kje je bil!)
el CARTEL
# 27.01.2017 ob 07:52
je ap verjetno v tem primeru policist skušal postopek "poenostaviti" (da ne pelje osebo na postajo).
a vseeno, menim da facebook ni primerna metoda identifikacije.
artoum
# 27.01.2017 ob 06:53
Orisei

verjetno najbolje prideš skozi , če v popačeni angleščini poveš , da si migrant?
cairns
# 27.01.2017 ob 15:00
Ko mora policija ugotoviti, kdo je kdo - od dokumenta do "manj prijetnih" metod

Ponovno.

Kako bo policija ugotovila identiteto te osebe, ki je tudi na dokumentu slikana zakrita. Za povrh pa ji moški v njeni družbi ne pusti sneti maske.

Izbris komentarja samo kaže netoleranco do komentarja ki je popolnoma v skladu s pravili. Zakrite ženske so tudi v Sloveniji in sem zato postavil to vprašanje.

army2500
# 27.01.2017 ob 08:17
Slike imate javno obljavljene, nehite se spraševat kako jih ima zdj cel svet.
uizzi
# 27.01.2017 ob 07:01
verjetno najbolje prideš skozi , če v popačeni angleščini poveš , da si migrant?

Karta migrantov je najpomembnejši adult naših 'zahodnih' polizdelkov, ki se imajo za nekaj več, s tem pa samo kažejo kako nesamozavestni v resnici so.
Skippy
# 27.01.2017 ob 08:50
ok , kaj se bo zgodilo z mano , če policiji ne pokažem osebnega dokumenta?

Če si prave barve, nič in boš lahko neomejeno potoval po Evropi brez dokumentov.
mb128
# 27.01.2017 ob 07:54
Eh ja, če greš npr. v googlov it iskalnik imaš rubrike vse, slike, zemljevi itd. Ko klikneš rubriko slike tam vidiš marsikaj.
Skratka, ni nujno da je policija pridobila njene slike tako, da je neavtorizirano poškilila v njen fb.
Jejhata jejata kakšna funkcionalna nepismenost vlada v deželi tej!
Sicer pa pomnite, enkrat na internetu=večno na internetu. Pazite torej kaj objavljate, fb ni nič drugega kot enormna baza podatkov za mnoge in plačujete ga pač na tak način!
Krimsky
# 27.01.2017 ob 06:48
Za silo pomaga, če imamo v predalčku, 'v servisni knjižici od avta', barvne fotokopije dokumentov.
~
Kopije sicer niso 'uradne', vendar nam olajšajo zadrego, če se po spletu okoliščin znajdemo v avtu brez originalov.
tu in tam
# 27.01.2017 ob 08:27
Joj, kje eni komplicirajo.
Bo naslednjič gospa pač imela tri urni obisk PP zaradi ugotavljanja identitete.
Če pa bo to ponoči, bo pa še prespala tam.

Pa bo spet matetiala za en članek.
severnik
# 27.01.2017 ob 08:21
Eh ja, če greš npr. v googlov it iskalnik imaš rubrike vse, slike, zemljevi itd. Ko klikneš rubriko slike tam vidiš marsikaj.
Skratka, ni nujno da je policija pridobila njene slike tako, da je neavtorizirano poškilila v njen fb.


Nisem vedel, da policija v avtomobilu preverja identiteto posamezika kar na googlu, hahha.. A naša policija uporablja že kar storitve googla, so bazo preselili kar v njihov oblak?

Ko bi pa sodišče od posameznika npr potrebovalo rojstni list ali kaj podobnega, to pa ne znajo povezat, moraš še enkrat pridet osebno do njih.

In zakaj tako ne preverjajo migrantov? Saj tudi oni obstajajo na fb in ostalih socialnih omrežjih.
severnik
# 27.01.2017 ob 08:18
Objavi svoje slike na Facebook-u (obrazni knjigi, MMC, če že mora biti vsaka tujka prevedena), potem se pa sprašuje ali policist sme gledati te slike...

Kdaj pa kdaj se mi zdi, da sem v zoni somraka.

Ko objaviš slike na spletu, si jih dal vsem v vpogled in evidenco.


Ni nujno, lahko imaš zaprt profil. Eno je gledati iz firbca, drugo pa za uradne zadeve. Ti lahko sosedo opazuješ z daljnogledom, policija potrebuje pred tem določene postopke. Mogoče ta primer ni najboljši, ampak ta pametni bodo vedeli kam pes taco moli.

In potem spet ne morem mimo migrantov....

Osebno mislim, da so šle stvari predaleč, mi nismo nič bolj varni, in ta velike ribe so še vedno ta velike ribe.
nikhrast
# 27.01.2017 ob 17:11
Se spomnite?
Policaj, "Ime in priimek, prosim."
Voznik, "Zlatko Zahovič."
Policaj, "Še enkrat vas vprašam, ime in priimek, vem kdo je Zahocič, ne se delati norca za menoj."
Voznik, "France Prešeren."
Policaj, "No vidiš France, je tako težko povedati kdo si."
mb128
# 27.01.2017 ob 08:33
Sicer pa je ga. ustavila prometna patrulja. Pustimo sedaj točen razlog zakaj. Dejstvo je sledeče, ga. je bila brez dokumentov. In če te policija ustavi brez dokumentov sledi kaj? Ne samo ugotavljanje indetitete, sledi tudi položnica in ker je ga. poleg vozniškega dovoljenja po vsej verjetnosti bila tudi brez prometne je bila kazen po vsej verjetnosti kar zajetna.
In ga. se je pač v navalu besa odločila, da se bo maščevala in uporabila vip posledica tega pa je ta članek!
shark77
# 27.01.2017 ob 10:44
Z globo od 50 do 200 evrov se kaznuje oseba, ki osebnega dokumenta nima pri sebi ali ga noče dati v vpogled pooblasceni uradni osebi, z od 400 do 830 evri pa tista, ga sploh nima niti izdanega

Zanimivo, v nekaj zadnjih letih je čez Slovenijo šlo na tisoče migrantov, ki niso imeli pri sebi osebnega dokumenta ali ga niso hoteli pokazati, ker so se bali da bi ostali pri nas saj jim je bil cilj Đermani. Sprašujem se ali je kateri bil kaznovan, ali so policisti katerega preverjali preko interpola,gledali njegov profil in podatke fb in ostalih družbenih omrežij..., ali pa ta sredstva veljajo le za državljane RS Slovenije...
Murko
# 27.01.2017 ob 09:41
Ženska objavi svoje fotke na netu, potem pa pričakuje, da jih ne bo nihče uporabil al kako? naivno do konca.
Binder Dandet
# 27.01.2017 ob 09:13
@Simon_Marini:
"poiskati na FB njene podobe"

Zakaj bi iskal preko FB, kjer ni nobene garancije, da je to njena slika, če imajo v bazi sliko iz vozniškega dovoljenja?
artoum
# 27.01.2017 ob 09:03
Binder Dandet

pravzaprav je vse skupaj ekstremno smešno. pojdi pogledat sosednji članek pod rubriko znanost in tehnologija. kakor greš enkrat gor na net si gor , amen. varovan si edino tako , da te kakšen psiho čez noč ne more najti in te nekam poslati. kar se pa tiče policije.... če hočejo, bodo zvohal kateri pornič si gledal prejšnji teden ob tejle uri.
pa tale da ne smejo gledat prekko socialnih omrežij je bosa. itak vse prej pregledajo, potem pa se pa odločajo za primeren postopek , da gre vse skozi sodišča. brezveze vse skupaj.
Binder Dandet
# 27.01.2017 ob 08:48
"Mene pa zanima, kdo je bejba na sliki."

Ana Vzorec
army2500
# 27.01.2017 ob 10:26
Ne gre se za to ali je FB verodostojen podatek ampak lahko je pa v pomoč in vsakemu dost inteligentnemu bitju zna pomagat določit ali je oseba ta za katero se izdaja ali ni, če ni ziher gre pač na postajo z njo. S tem ko jo je preveril na tak način ji je prišparal noč na postaji.
Lillehammer
# 27.01.2017 ob 09:16
Tale Vzorčeva Ana pa res ni švoh baba!
Binder Dandet
# 27.01.2017 ob 08:54
Policisti nimajo kaj ugotavljati istovetnosti preko FB ali drugih internetnih storitev. To niso uradni podatki. In kaj bodo v takem primeru zame rekli, ki nisem član nobenega socialnega omrežja? Bom osumljenec, da nekaj skrivam?:D
Robiland
# 27.01.2017 ob 08:47
Jaz nisem imel pri sebi dokumenta in mi je policajka napisala kazen, pa sem bil v neposredni blizini doma. Sem lepo placal in si zapisal se eno lepo zgodbo o nasi policiji.
cairns
# 27.01.2017 ob 19:45
mb128
No cairns nekaj bi te vprašal. A bi ti dovolil, da če bi že policist odtedil osebni pregled nad tvojo partnerko da slednjega tudi izvede?!

Vidim da ne poznaš osnovnih pojmov pa ti jih bom razložil.
Osebni pregled se razlikuje od osebne preiskave. Osebni pregled lahko opravi policaj tudi na osebi drugega spola. Osebno preiskavi pa se policaj na osebi istega spola. Seveda pa pri osebni preiskavi ne sme posegati v telesne odprtine. To lahko naredi le zdravnik.

Seznani se s policijskimi pooblastili pa ne boš imel težav. Seveda pa mora imeti policaj-ka upravičen razlog za osebni pregled ali preiskavo.

P.S.
Glede na stanje v slovenski policiji, kjer je sedaj zelo veliko žensk(včasih še preveč) težav pri preiskavah ne bi smelo biti. Da pa bi muslimanke lahko pregledovale samo ženske policajke zaradi njihove ''vere'' tega pa si slovenska policija ne more in ne sme dovoliti. Nikoli.

Zdaj veš.
severnik
# 27.01.2017 ob 18:32
Kakorkoli že pri svojem postopku mora upoštevati tudi šege in navade. To pa v konkretnem primeru pomeni, da se mora oseba z fotografije razkriti pred policistko in ne policajem.

Hahahahahhaha....ja da dol padeš. A moškemu pa medtem policaj noge umije? Ma niste resni.
cairns
# 27.01.2017 ob 17:18
mb128
Kakorkoli že pri svojem postopku mora upoštevati tudi šege in navade. To pa v konkretnem primeru pomeni, da se mora oseba z fotografije razkriti pred policistko in ne policajem.

Ravno tak odgovor sem pričakoval na moje provokativno vprašanje.

Če bi se morala ženska(domnevam da je zakrita oseba ženska) odkriti samo pred policajko pomeni da sprejemamo muslimanske zakone. V slovenskih nikjer ne piše da mora ženska policajka ugotavljati identiteto muslimanke. Nikjer. Ta zahteva muslimanov bi bila že del tega kar se bo v bodoče dogajalo. Nespoštovanje slovenske zakonodaje samo zato ker so muslimani. V naši ustavi pa piše da smo pred zakonom vsi enaki.
Ugotavljanje identitete ni osebni pregled in osebna preiskava, kjer je predpisano kdo in na kakšen način lahko pregleda žensko.

Ker je ministrica za NZ razumna ženska in pravnica ji moram poslati vprašanje ali bodo slovenski policaji v primeru identifikacijskega postopka delali po slovenskih ali muslimanskih zakonih.
Binder Dandet
# 27.01.2017 ob 09:11
@mb128:
"poleg vozniškega dovoljenja po vsej verjetnosti bila tudi brez prometne je bila kazen po vsej verjetnosti kar zajetna."

Kazen je 40€, sicer pa dajejo opomine.
Simon_Marini
# 27.01.2017 ob 09:11
Javno dostopni podatki se imenujejo zato, ker so pač javno dostopni. Ker oseba brez dokumentov trdi, da je to ona, je še posebej butasto, da jo moti, da policist ne bi smel namesto nje ( opravlja njeno delo, dokazovanje njene trditve) poiskati na FB njene podobe. Logika bi bila, da bi oseba sama predlagala, da naj v namen dokazovanja njene identitete policist vpogleda tudi v njen FB (javen) profil.
Sklonjen
# 27.01.2017 ob 08:23
Danes, ko si po "teoriji spola" lahko za 5 min moški, nato pa 3 tedne ženska, vmes pa morda še tisto(?) vmes, bo policist silno težko ugotavljal identiteto... ljudje, pamet v roke!
burnoutslo
# 27.01.2017 ob 08:09
ok , kaj se bo zgodilo z mano , če policiji ne pokažem osebnega dokumenta?

Vrnejo te čez mejo, kaj pa drugega.
Binder Dandet
# 27.01.2017 ob 10:06
"so pa prosto po Trumpu alternative facts in mnogo bolj ažurni."

In potem primerjajo steklenico piva in Samores, če je to ena in ista oseba?

Eno pojasnilo je, da ste tisti, ki takšne stvari pišete, mlada generacija, ki se ji življenje vrti okoli FB. FB namreč ni uradna baza podatkov. Policist je uradna oseba, ki vodi uraden postopek. A bo treba k slovenščini na tečaj semantike?:)
ZETAC
# 27.01.2017 ob 09:24
Je pa tudi zelo odvisno, na koga naletiš in kako se obnašaš do policista. Lahko te zafrkava, če imaš vse "pošlihtano", se mi je pa tudi že zgodilo, da so me ustavil, ko sem bil brez vseh dokumentov, pa niso čisto nič komplicirali.
mb128
# 27.01.2017 ob 08:48
severnik
Ga. je navedla policistu svoj ime in priimek in policist je pač te generalije vpisal. In iz baze je "priletelo ven" pač to kar je "priletelo".
Mislim, po katerem zakonu pa jaz ne smem koristiti materjala ki je javno dostopen?! In tako, več kot očitno v google vpiše imena in prii ke in z vsem kar se mu zdi koristno na kar je tam oplemenitil policijsko bazo podatkov.
Vem, ti sedaj namiguješ na policijsko državo in ne vem še kaj in kako našim državljanom policija krši pravice begunci pa so priviligirani.
Veš tukaj pa se zadeva zakomplicira in nasplošno lahko samo zapišem, da policija ni odločila o tem, da se lahko begunci prosto gor in dol sprehajojo po Evropi, tako je odločila politika!
Le zakaj nekateri verjamete tistemu kar je pač nekje zapisano?!
Lupo
# 27.01.2017 ob 08:21
facebook = FBI
mlamat
# 27.01.2017 ob 07:15
Tistega ki je oblikoval vozniško dovoljenje bi bilo potrebno poslati nagega v koprive.

Policist rabi dobesedno povečevalno steklo, da si lahko sploh pomaga s tisto mikroskopsko sliko.
gkrosl
# 02.02.2017 ob 01:56
Frankie2010

# 30.01.2017 ob 18:14
Prijavi neprimerno vsebino mb128 # 27.01.2017 ob 07:54 Sicer pa pomnite, enkrat na internetu=večno na internetu.

Ne bo ravno res. S Facebooka se VEDNO lahko odjaviš, po 14 dneh ni nobenih sledov več.


Hmm, kaj pa vse slike in ostalo, kar so drugi skopirali s tvoje strani? Torej enkrat na internetu == večno na internetu. Je bolje, da ravnaš po tem načelu.
nikhrast
# 27.01.2017 ob 17:01
Saj nimamo osebne izkaznice v Severni Ameriki, to je v Kanadi in Ameriki, potni list pa ima bolj malo folka. Glavni ID je vozniško dovoljenje. Pa če te policaj ustavi, potem more imeti vzrok.
Pa da bi policaji ustavljali voznike na cestah in jih spraševali za ID, si resen?
Binder Dandet
# 27.01.2017 ob 12:38
@mb128:
Ti si prvi razmišljal, da mora biti kazen zajetna in da se je ženska želela maščevati. Jaz sem ti na kratko pojasnil, da je kazen, če si brez dokumentov, 40€ in da običajno dajo opomin. Kar logično pomeni, da verjetno ni to razlog (če izvzamema, da je v čalanku zapisano, klaj je razlog). Nakar s ti ponovil, da je kazen sigurno bila, sicer ne bi brali članka in razširil si temo na neko policisjko suverenost itd.. In sem ti še vsebino članka limal. Ampak ti vztrajaš. In jaz porihajam do istih zaključkov kot vedno. S teboj se je tako efektivno pogovajrati kot s steno. Ker si gluh za vse, kar ti kdo napiše. S tem, da stena ne misli, da vse zna.

Ne da se mi več. Prav imaš. Ženska se je želela maščevati. Daj še avtorju članka sporoči razloge, zakaj je članek spisal.
sumljivac
# 27.01.2017 ob 12:10
Objavi svoje slike na Facebook-u (obrazni knjigi, MMC, če že mora biti vsaka tujka prevedena), potem se pa sprašuje ali policist sme gledati te slike...

Kdaj pa kdaj se mi zdi, da sem v zoni somraka.

Ko objaviš slike na spletu, si jih dal vsem v vpogled in evidenco.


Ne. Nisi jih dal vsem v vpogled in evidenco. Ne. Nastavitve zasebnosti omogočajo, da se slike ne prikazujejo tistim, katerim ti osebno ne odobriš. Tako da ne, nisi v zoni somraka, in ne, slike na spletu niso javno blago.
g1n3k
# 27.01.2017 ob 11:05
K sreči imam jaz več soimenjakov na FB, pa naj ugotavljajo (mene sprašujejo?) kateri je pravi jaz, če je FB res primerna podlaga za istovetenje. But.i!
Binder Dandet
# 27.01.2017 ob 11:01
@army2500:
Ko sem bil mulc, so me stalno dobili na mopedu brez vsakega dokumenta. Pa vedno so me uspeli identificirat (si povedal svoje podatke, pa še kakšen rojstni dan od staršev). To je bilo takrat, ko interneta ni bilo.
Kazalo