Slovenija

Poudarki

  • "Praviloma pedofilija in celibat nista povezana"
  • Saje: Uspeh ekspertne skupine se ne meri v številkah, ampak v kakovosti odnosov
  • "Za kakršno koli prijavo se odloči zelo malo prizadetih"
Andrej Saje
"Če želimo preprečiti zlorabe, je treba delovati kurativno in preventivno. Zavedamo se, da je to težko, ampak k temu lahko pripomorejo vzgoja v družinah, vzgoja v Cerkvi in kakovostne informacije, predvsem pa hitro in učinkovito ukrepanje z jasnim sklepom," je prepričan Andrej Saje. Foto: MMC RTV SLO/Ana Mavsar
       V Cerkvi je še vedno veliko zanikanja, posploševanja, lažne solidarnosti med duhovniki, da teh pojavov (pri nas) ni tako veliko, da je to bolj težava v družinah, vzgojnih zavodih, šolah, da je to težava v Ameriki, na Irskem ali kod drugod. Vse navedeno drži, drži pa tudi, da se s temi vprašanji srečujemo tudi v Cerkvi na Slovenskem.       
 Andrej Saje
Zloraba
"Iz splošnih podatkov vemo, da je bilo v različnih postopkih, civilnih in cerkvenih, v zadnjih desetih letih prijavljenih, naznanjenih ali osumljenih vsaj 20 duhovnikov. Bolj ključno vprašanje je število žrtev. Večina storilcev jih ima na vesti več," je dejal Saje. Foto: EPA
       Ekspertna skupina je svetovalno telo z nalogo informiranja žrtev in škofov. Žrtve in svojci imajo možnost, da dobijo različne informacije o postopkih, pojasnila o ukrepih, o možnostih terapije ... Ekspertna skupina nima pravne moči, ne vodi postopkov in ne išče storilcev, ker teh pristojnosti nima.       
 Andrej Saje o poslanstvu ekspertne skupine za pomoč pri reševanju spolnih zlorab v Cerkvi.
Andrej Saje
"V primeru, da identiteta storilca ni znana, se preiskava ne more začeti. Potrebni so konkretni podatki o imenih in dejanjih, to pa žrtve spravlja v stisko in strah, za to se za prijavo težko odločijo," pojasnjuje vodja ekspertne skupine. Foto: MMC RTV SLO/Ana Mavsar
       Ob dokazani krivdi na civilnem sodišču in posledični kazni, Cerkev dodatno kaznuje z nekaterimi svojimi kaznimi. Najhujša cerkvena kazen je izgon iz kleriškega stanu in trajna prepoved opravljanja duhovniške službe. Primera laizacije zaradi spolnega nasilja v Sloveniji še nismo imeli. Milejše kazni so prepoved opravljanja službe, kjer ima oseba stik z otroki, povrnitev škode, ki jo je storilec naredil. Duhovnik, ki je prestal kazen, mora v okolje, kjer ne more imeti stika z otroki.       
 Andrej Saje
Zloraba
"Večina žrtev, ki pride k nam, ne želi prijave, želi pa, da Cerkev prepreči nadaljnje zlorabe. Postopki so travmatični in redke so žrtve, ki zdržijo postopke. Zlorabljene osebe so pri odločitvi, ali bodo kaznivo dejanje prijavile Cerkvi ali pa samo civilnim organom pregona, svobodne. Najbolje je, da se prijava odda na obeh mestih, če zadeva še ni zastarala," svetuje Saje. Foto: EPA
       Cerkev tovrstnega nasilja ne sme prikrivati, ampak mora na primeren način informirati zainteresirano javnost, ko je to potrebno in nujno.       
 Andrej Saje
Križ
"Žrtve so navadno verujoče osebe, tesno povezane s Cerkvijo, hodile so k verouku ali na mladinska srečanja. Duhovnika in Cerkev spoštujejo, zato zelo težko spregovorijo o zlorabi, ker se bojijo očrniti duhovnika, ki je sicer v župniji dobro delal in ga ljudje spoštujejo. Po drugi strani so storilci večkrat osebnostno ali čustveno nezreli oz. si celo pridržujejo pravico do nekaterih prestopanj meja," je dejal generalni tajnik Slovenske škofovske konference. Foto: EPA
       Po nekaterih raziskavah naj bi bilo od dva do štiri odstotke duhovnikov, ki so storili kaznivo dejanje, povezano s spolnostjo, in to se mi zdi realen podatek tudi za položaj v Sloveniji.       
 Andrej Saje
Zloraba
"Žrtve z zlorabo doživijo zelo hudo travmo in ta bremeni tudi potem, ko je zloraba "samo" še spomin. Ta ne mine sama od sebe, ampak se včasih celo intenzivira in povzroča težave na drugih ravneh človekove osebe: na ravni telesa, čustev, samopodobe, dojemanja sveta, prehranjevanja, odnosov, opravljanja obveznosti …" pravi Saje. Foto: Thinkstock

Dodaj v

Saje: O pedofiliji se med duhovniki govori premalo in na neustrezen način

"Za primere pedofilije v Cerkvi velikokrat izvemo šele iz medijev"
27. februar 2011 ob 12:08
Ljubljana - MMC RTV SLO

"Cerkev je v preteklosti svoj ugled reševala s tem, da je molčala in upala, da bodo zadeve potihnile. Zunanje razmere pa so jo prisilile v to, da se vedno bolj stvarno in na ustrezen ter strokoven način ukvarja z reševanjem primerov pedofilije," je za MMC povedal Andrej Saje.

Tiskovni predstavnik in generalni tajnik Slovenske škofovske konference, doktor kanonskega prava in predavatelj na Teološki fakulteti v Ljubljani Andrej Saje je bil pobudnik ustanovitve ekspertne skupine za pomoč pri reševanju spolnih zlorab v Cerkvi, ki je bila ustanovljena leta 2009.

V pogovoru o pedofiliji in spolnem nasilju v Katoliški cerkvi je med drugim dejal, da pri reševanju primerov pedofilije Cerkev še ni prišla na raven, ki bi bila zadovoljiva. "V zadnjih letih so bili v Cerkvi na področju preganjanja kaznivih dejanj spolnih deliktov narejeni veliki koraki, ne samo po svetu, tudi pri nas, vendar še ne na dovolj učinkovit in transparenten način," je pojasnil.
_________________________________________

Kako Cerkev opredeljuje, vidi, pojmuje pedofilijo?
Po cerkvenem pravu je pedofilija kaznivo dejanje, z moralnega vidika pa je to greh. Gre za dve ločeni stvari. Kot kaznivo dejanje se obravnava na sodišču oz. v ustreznih kazenskih in drugih postopkih, kot greh pa se obravnava pri spovedi. Pedofilija je nasilje, je dominacija, je obvladovanje močnega nad nemočnim, nad otrokom. Vprašanje spolnega nasilja je precej širše, saj poznamo tudi spolno nasilje nad mladostniki in odraslimi osebami. V javnosti se v glavnem govori samo o pedofiliji, tudi ko imamo v mislih druge anomalije s spolnega področja. Pedofilija v okviru problematike spolnega nasilja predstavlja njen manjši del.

Sta celibat in pedofilija povezana?
Praviloma pedofilija in celibat nista povezana, celibat pa je lahko vzrok zlorabe, če gre za spolno nasilje nad odraslimi osebami ali nad mladostniki. V tem primeru včasih ne gre za pedofilijo, ampak za izražanje istospolnih nagnjenj do mladostnikov, do fantov, ki odraščajo, ki še niso polnoletni, a so v bistvu že odrasli, in na drugi strani do deklet. Po nekaterih raziskavah naj bi bilo od dva do štiri odstotke duhovnikov, ki so storili kaznivo dejanje, povezano s spolnostjo, in to se mi zdi realen podatek tudi za položaj v Sloveniji.

Koliko se v duhovniških vrstah govori o pedofiliji?
V ekspertni skupini za reševanje spolnih zlorab v Cerkvi menimo, da se o pedofiliji govori premalo oz. da se govori na neustrezen način. V Cerkvi je še vedno veliko zanikanja, posploševanja, lažne solidarnosti med duhovniki, da teh pojavov (pri nas) ni tako veliko, da je to bolj težava v družinah, vzgojnih zavodih, šolah, da je to težava v Ameriki, na Irskem ali kod drugod. Vse navedeno drži, drži pa tudi, da se s temi vprašanji srečujemo tudi v Cerkvi na Slovenskem. Tudi če bi se zgodila ena sama tovrstna zloraba, ki bi jo zagrešil en sam duhovnik, je to za Cerkev težava. Nekaj v smeri preventive v ekspertni skupini za to naredimo v obliki izobraževanj. Nekateri tudi menijo, da se želijo žrtve na račun Cerkve okoristiti. Po naših izkušnjah to v glavnem ne drži.

Kakšni so ukrepi Cerkve proti pedofiliji?
Krajevni škof ali redovni predstojnik sta dolžna narediti začetno preiskavo. Če je sum potrjen in je zelo verjetno, da je redovnik ali duhovnik storil kaznivo dejanje spolnega nasilja nad mladoletno ali odraslo osebo, mora najprej zavarovati žrtev, storilcu mora preprečiti vsakršen stik z žrtvijo. Izkušnje imamo, da storilci skušajo s prepričevanjem in tudi z ustrahovanjem vplivati na žrtve, da bi prekinile postopek. Ordinarij prepreči stik na način, da osumljenca npr. umakne na drugi kraj. Če je žrtev mladoletna, mora po začetni preiskavi, ki je sum potrdila, ordinarij poslati rezultate in svoje mnenje na Kongregacijo za nauk vere oz. na sodišče v Rimu. To odloči o nadaljevanju postopka v Rimu ali v krajevni Cerkvi. Pristojno sodišče za vodenje postopka lahko pooblasti škofa ali drugega ordinarija. Za reševanje omenjenih kaznivih dejanj je pristojna kongregacija, ki za vodenje kazenskega postopka pooblasti krajevnega škofa za vsak primer posebej. Če gre za odraslo žrtev spolnega nasilja, ima ordinarij polno odgovornost in je pristojen za celotni postopek, razen v primeru zlorabe zakramentalne spovedi.

Kaj pa vpliva na odločitev sodišča v Rimu, kje bo potekal postopek?
Predvsem praktični razlogi. Če gre za nerazumevanje tujega jezika, potem poiščejo možnosti, ki olajšujejo potek postopka. Za postopek, ki poteka v Rimu, je treba vse dokumente prevajati, kar povzroča dodatne zaplete, stroške in obremenitve. Sodišče v Rimu se odloči za kazenski postopek ali za skrajšan administrativni postopek. Zadnji se uporablja v večini primerov.

Kaj čaka žrtev ali starše otroka, ki se odločijo za prijavo duhovnika cerkvenemu sodišču v zvezi z nadlegovanjem njihovega otroka?
Pravilni naslov za prijavo zlorabe je ordinarij, ne ekspertna skupina. Ta predstavlja varen in zaupen prostor, kjer se žrtve ali njihovi svojci lahko izrazijo in kjer jih poslušamo. Staršem ali žrtvam, ki pridejo na pogovor, razložimo postopke, tako cerkvene kot civilne, če želijo. Predstavimo jim možnosti terapevtskega zdravljenja. Povemo jim, da s prijavo kaznivega dejanja sprejemajo odgovornost, da se morajo izpostaviti in razkriti identiteto ter stati za tem, kar povedo; kriva ovadba je namreč kazniva tako po civilni kot cerkveni plati. Naša glavna naloga je žrtvam ponuditi primerno okolje, v katerem se lahko izrazijo. Ko se postopek začne, so povabljeni na zaslišanje. Najprej same žrtve, potem tudi drugi, ki o tem kaj vedo. O zaslišanju se napiše zapisnik, ki ga podpišejo, da je primer evidentiran. Potem se čaka na končni izid postopka. Ko se postopek začne, številni starši oz. žrtve po daljšem času pridejo k nam in nas sprašujejo, zakaj se postopek še ni končal in kako poteka. Žrtve imajo pravico, da so o izidu postopka obveščene v pisni obliki, to je lahko sodba, sklep ali pismo, iz katerega je razvidno, kako se je postopek končal, ali je bil storilec spoznan za krivega ali ne in kakšna kazen ga je doletela.

So kakšni vidni rezultati dela ekspertne skupine?
Naši rezultati so predvsem v načinu in obliki odnosa, ki ga pokažemo do žrtev. Zanje je pomembno, da doživijo sočutje, ker ni nujno, da ga bodo doživele tudi v nadaljevanju postopka. Pravni postopki so zelo suhoparni in včasih nečloveški. Ne gledajo na osebo kot tako, ampak gre zgolj za dokazovanja za in proti. Dokazovanje je večkrat povezano s trpinčenjem žrtev in njihovih svojcev, v določenih primerih gre tudi za medijsko izpostavljanje in posledično nove zlorabe. Redke žrtve se zato sploh odločijo za prijavo, tako civilno kot cerkveno. Vsake toliko časa se kdo oglasi osebno, po telefonu ali elektronski pošti, ker išče določene informacije zase ali za ljudi, ki jih pozna. Včasih se žrtve obrnejo na nas tudi po posredovanju tretje osebe, ki ji zaupajo, saj se sami ne upajo izpostaviti. Uspeh ekspertne skupine se ne meri v številkah, ampak v kakovosti odnosov. Ponujamo varno okolje, kjer se žrtve lahko izpovejo, mi pa jim verjamemo. Več primerov je bilo, ko so ljudje, starši ali žrtve, z veliko težavo povedali svojo zgodbo. Mi smo jih poslušali in na koncu so se zahvalili in dejali, da sicer nimajo ljudi, ki bi jim to bolečo izkušnjo zaupali. Žrtve običajno težko spregovorijo, ker so krivdo vzele nase in jih je sram. Stisko in bolečino držijo v sebi, ker se bojijo, da bi bile zaradi teh izkušenj znova zlorabljene ali zaničevane. Žrtev ni nikoli kriva za to, kar se je zgodilo. Storilec je tisti, ki nosi krivdo, dejansko pa žrtve krivdo samodejno vzamejo nase.

Kako je s cerkvenimi postopki in anonimnostjo?
V Cerkvi o prijavah spolnega nasilja javnosti ne informiramo iz različnih razlogov. Eden je v tem, da krivda ni preverjena in si žrtve tega ne želijo. Gre tudi za varstvo osebnih podatkov in varovanje dostojanstva človekove osebe – tako žrtve kot storilca. Preiskavo je zato treba opraviti na diskreten način, kar seveda ne pomeni, da se zadeva prikriva. Cerkev tovrstnega nasilja ne sme prikrivati, ampak mora na primeren način informirati zainteresirano javnost, ko je to potrebno in nujno. Župljani imajo pravico do informacije, če je njihov župnik, npr., storilec kaznivega dejanja spolnega nasilja, da lahko zaščitijo svoje otroke. Dejstvo je, da storilci spolnega nasilja običajno nimajo ene same žrtve, ampak jih imajo več.

Kakšna sredstva so namenjena ekspertni skupini?
Ekspertna skupina dela pro bono. Za delo, ki ga opravljamo, nismo plačani, saj delamo iz notranjega nagiba pomagati ljudem. Ženejo nas resnicoljubnost, pravičnost in sočutje do človeka v stiski. To niso majhne stvari. Žrtve z zlorabo doživijo zelo hudo travmo in ta bremeni tudi potem, ko je zloraba "samo" še spomin. Ta ne mine sama od sebe, ampak se včasih celo intenzivira in povzroča težave na drugih ravneh človekove osebe: na ravni telesa, čustev, samopodobe, dojemanja sveta, prehranjevanja, odnosov, opravljanja obveznosti … Dostikrat težave izbruhnejo, ko žrtev vstopi v partnerski odnos, saj se odnosa boji in ne more normalno funkcionirati. Pogoste so tudi spolne anomalije, ki so posledica zlorabe, npr. pogosto menjavanje partnerjev, nezvestoba. Ljudje večkrat šele v času, ko zaidejo v hude stiske, s pomočjo strokovnjakov ugotovijo, da je vzrok njihove nezvestobe tudi zloraba v preteklosti.

Koliko je primerov pedofilije v Cerkvi na Slovenskem?
Teh podatkov nimamo, ker do zdaj – po meni znanih podatkih – ni bila opravljena nobena raziskava. Iz splošnih podatkov vemo, da je bilo v različnih postopkih, civilnih in cerkvenih, v zadnjih desetih letih prijavljenih, naznanjenih ali osumljenih vsaj 20 duhovnikov. Bolj ključno vprašanje je število žrtev. Večina storilcev jih ima na vesti več. Žrtve so navadno verujoče osebe, tesno povezane s Cerkvijo, hodile so k verouku ali na mladinska srečanja. Duhovnika in Cerkev spoštujejo, zato zelo težko spregovorijo o zlorabi, ker se bojijo očrniti duhovnika, ki je sicer v župniji dobro delal in ga ljudje spoštujejo. Po drugi strani so storilci večkrat osebnostno ali čustveno nezreli oz. si celo pridržujejo pravico do nekaterih prestopanj meja.

Koliko žrtev oz. staršev žrtev se odloči za prijavo?
Za kakršno koli prijavo se odloči zelo malo prizadetih. Dobil sem podatek, da je bilo leta 2009 v Sloveniji okrog 200 primerov pedofilije, ki so bili prijavljeni civilnim organom pregona. Večina žrtev, ki pride k nam, ne želi prijave, želi pa, da Cerkev prepreči nadaljnje zlorabe. Postopki so travmatični in redke so žrtve, ki zdržijo postopke. Zlorabljene osebe so pri odločitvi, ali bodo kaznivo dejanje prijavile Cerkvi ali samo civilnim organom pregona, svobodne. Najbolje je, da se prijava odda na obeh mestih, če zadeva še ni zastarala.

Koliko od omenjenih 20 duhovnikov je bilo v civilnem postopku?
Mogoče malo manj kot polovica. Določeni postopki še potekajo. Za vse niti ne vemo, ali so v civilnih postopkih ali ne. Za primere velikokrat izvemo šele iz medijev. Dejstvo pa je, da mora biti v središču problematike žrtev. Torej ni cilj pravni postopek kot tak, ampak je rešitev v tem, da zaščitimo žrtev in ji pomagamo, da se rehabilitira in se ji povrne izgubljena pravica. To pa ni vedno nujno v pravnem postopku, še posebej ne, če je zadeva zastarala. Civilno-pravni postopek ne pride v poštev, če se je zloraba zgodila pred 30. leti. V cerkvenem pravu so se v zadnjem času norme zelo poostrile. Zastaralni roki so zelo dolgi. Še 20 let po dopolnjenem 18. letu žrtve se kaznivo dejanje lahko še vedno prijavi. Na prošnjo ordinarija lahko pristojna kongregacija v Rimu zastaralni rok tudi ukine.

Nekateri vam očitajo prikrivanje, tudi mediji, v primeru prijav zlorab.
Cerkev je v preteklosti svoj ugled reševala s tem, da je molčala in upala, da bodo zadeve potihnile. Za veliko primerov tudi ni vedela, ker so nekatere žrtve spregovorile šele v zadnjem času. Mediji so pripomogli k senzibilizaciji družbe za vprašanja spolnega nasilja, čeprav včasih iz tega naredijo tudi senzacijo. Javnost je dala besedo nemočnim, pripomogla je tudi k izobraževanju in ustvarila določen pritisk na pristojne - tako v Cerkvi kot tudi pri civilnih organih pregona -, da so sprožili ustrezne postopke. Cerkev so zunanje razmere prisilile v to, da se vedno bolj stvarno in na ustrezen ter strokoven način ukvarja z reševanjem primerov. Nismo pa še prišli na raven, ki bi bila zadovoljiva. Precej nam manjka še v smislu realne podobe o nas samih in o sprejemanju kaznivih dejanj, ki jih je težko priznati. Oznanjamo Evangelij in Resnico, pisano z veliko začetnico, kar pomeni, da ne moremo imeti dvojnih meril. Farizeji so kazali s prstom na druge, svoje krivde pa niso marali videti. Jezus je njihovo ravnanje jasno obsodil in označil za nedopustno.

Zakaj toliko pedofilskih škandalov v Katoliški cerkvi? Kaj pa druga verstva, poklici?
Vsak primer, ki se je zgodil, je preveč. Včasih se nekateri v Cerkvi in predvsem tisti zunaj Cerkve sprašujejo, koliko je teh primerov. Ni toliko vprašanje, koliko jih je, vprašanje je, ali jih ustrezno obravnavamo. Katoliško cerkev se omenja tudi zato, ker je še vedno moralna avtoriteta. Dolgo se je izmikala in si ni nalila čistega vina, zato je nekako upravičeno, da se jo izpostavlja. Po drugi strani so vsaj teoretično mogoči primeri, ko nekdo nima čistih namenov in se želi okoristiti. Mislim, da je pomembno, da se ukvarjamo z nami samimi. Spremenimo lahko le sebe. Količinski vidik je brezpredmeten, saj odvrača od bistva problematike. Ko gre za uničeno ali prizadeto življenje posameznikov, je zelo pomembno, da jim pomagamo in jih integriramo nazaj v skupnost.

Izmikanje nikoli ne prinese pozitivnega rezultata, ker sogovornik dobi občutek prikrivanja. Če pojasnimo resnico, smo verodostojni in ljudem odleže. Nejasna slika povzroča namigovanja, npr. v smislu: "Vsi duhovniki so pedofili." To je isto, kot če v dvorani rečemo, da je med nami tat, nihče pa ne ve, kdo to je. Vsi smo v strahu, da nas bo oškodoval. Če vemo, da smo vsi pošteni, določena oseba pa ima težave, jo bomo nadzorovali in bomo lahko mirni.
Moj namen je predstaviti problematiko. V zadnjih letih so bili v Cerkvi na področju preganjanja kaznivih dejanj spolnih deliktov narejeni veliki koraki, ne samo po svetu, tudi pri nas, vendar še ne na dovolj učinkovit in transparenten način.

Pedofilija je tema, na katero se mediji hitro odzovejo in včasih odvrača pozornost od drugih težav, a po navadi je osnova za njihovo pisanje realna. Kadar javnosti pravočasno posredujemo ustrezne in izčrpne informacije, se tudi val pisanja kmalu poleže. Če pa gre za nepopolne podatke in izmikanje, potem se zgodbe nadaljujejo. Na dolgi rok se prikrivanje ne obnese.

Kakšne so oz. bi bile primerne, pravične kazni?
Kakšna je primerna kazen, je predvsem stvar sodišča. Imamo ustrezne institucije in pravne postopke, tako civilne kot cerkvene, ki razjasnijo dvome, opredelijo krivdo ter naložijo kazen, če je storilec spoznan za krivega. V Cerkvi so kazni drugačne, kot so civilne. Nimamo zapora ali policije, ki bi storilca aretirala. Tega tudi ne potrebujemo, ker so zato ustrezni državni organi. Ob dokazani krivdi na civilnem sodišču in posledični kazni Cerkev dodatno kaznuje z nekaterimi svojimi kaznimi. Najhujša cerkvena kazen je izgon iz kleriškega stanu in trajna prepoved opravljanja duhovniške službe. Primera laizacije zaradi spolnega nasilja v Sloveniji še nismo imeli. Milejše kazni so prepoved opravljanja službe, kjer ima oseba stik z otroki, povrnitev škode, ki jo je storilec naredil. Duhovnik, ki je prestal kazen, mora v okolje, kjer ne more imeti stika z otroki. V Cerkvi še nimamo izdelane vizije, kaj storiti z duhovniki po prestani zaporni kazni. Strokovnjaki pravijo, da pedofilija ni ozdravljiva, ker gre za motnjo spolne preference, zato je vprašanje, kam s takimi osebami, kako jih zaposliti, še posebej če krivde ne priznajo in niso pripravljene sprejeti strokovne pomoči. Če storilci čutijo in priznajo krivdo, npr. odvisnost od spolnosti, je pomoč mogoča. Obstajajo različne terapevtske skupine za duhovnike v tujini, npr. v Italiji. Težava je, če nekdo ne vidi lastnih anomalij in vidi v kazenskem postopku zaroto proti sebi ter mu je žal le, da je bil razkrinkan. Tako osebo je treba dati v okolje, kjer ni sama, je pod nadzorom in kjer nima stika z žrtvami, tako starimi kot tudi potencialnimi novimi. Na vsak način je treba poskrbeti, da ta oseba (ki jo doleti izgon iz kleriškega stanu, op. p.) škode ne povzroča naprej.

Menite, da je vprašanje pedofilije postalo vir velikih in hitrih obogatitev?
Nimam take izkušnje. Kolikor sem se srečeval z žrtvami in njihovimi starši, si posebej na začetku nihče ne želi denarja. Žrtvam je v največje zadoščenje, če Cerkev in storilec sprejmeta odgovornost za kazniva dejanja ter če sodni postopki pripeljejo do jasnega izida in povrnitve pravice. Obžalovanje za storjena dejanja ima pomen samo v kontekstu zunanjih konkretnih dejanj, s katerimi se oškodovani osebi povrne pravica. Odgovornost za kazniva dejanja nosijo storilci sami, Cerkev pa je soodgovorna za njihova dejanja takrat, ko zanje (iz)ve in ne ukrepa.

Kako preprečiti spolne zlorabe otrok v Cerkvi in družbi nasploh?
Eno je kurativa, drugo je preventiva. Kurativa pomeni zaščito žrtve in se odraža v pravilno izpeljanih postopkih, opredelitvi krivde in kaznovanju. Drugo je preventiva, v katero sodijo izobraževanje, informiranje in ozaveščanje. Poseben pomen imata vzgoja v družinah ter zaupen odnos med starši in otroki. Primerno je, da se starši z otroki pogovarjajo in ustvarjajo prostor zaupanja, kjer se otroci lahko izrazijo in povedo za morebitne težave. Omeniti moramo izobraževanje in informiranje v Cerkvi sami, v vzgojnih ustanovah, kot so semenišča, ter strokovna izobraževanja duhovnikov in redovnikov. Na tem področju smo naredili pomembne korake. Letos je bila ekspertna skupina obveščena o dveh novih primerih zlorab, kjer žrtve ne želijo imenovati storilca in ne želijo postopka, Cerkev pa želijo spodbuditi k večji pazljivosti in pozornosti, da se zlorabe ne bi ponavljale na novih žrtvah. Če identiteta storilca ni znana, se preiskava ne more začeti. Potrebni so konkretni podatki o imenih in dejanjih, to pa žrtve spravlja v stisko in strah, zato se za prijavo težko odločijo.

Se vam zdi, da gremo pri preganjanju, pojmovanju pedofilije predaleč (odnos starši–otroci, učitelji–otroci)?
Duhovniki in vzgojitelji so negotovi, nekatere je strah. Nekateri sprašujejo, ali v šoli in pri katehezi lahko pobožajo otroka in se ga dotaknejo. Vsak dotik še ne pomeni spolne zlorabe. Kaznivo dejanje lahko natančno opredelimo. Oseba, ki se je nekdo dotakne, čuti, s kakšnim namenom se je nekdo dotika. Pomembno je, da poznamo meje in jih spoštujemo. Resnica nas bo osvobodila. Vsi, ki nam je mar za človeka v stiski, tako za žrtve kot za storilce, lahko veliko storimo za to.

Ana Mavsar
Prijavi napako
Komentarji
Lublanski
# 27.02.2011 ob 12:23
Kakšni so ukrepi Cerkve proti pedofiliji?

duhovnika premestijo v drug kraj, državo .. kjer nadaljuje svoje poslanstvo
viljam_s
# 27.02.2011 ob 12:15
Sploh mi ni potrebno prebrat tega interviuja, da lahko zapišem, da bi se s pedofilijo v cerkevnih logih morali malo več pogovarjati na policiji in tožilstvih - ne pa v cerkvi. KDaj vam bo jasno, daposiljevanje otrok NI KUL in tu ni kaj za razpravljat.Kar se pa cerkve tiče pa se raje začnite pogovarjat o tem kako boste duhovnikom omogočili imet ženske na legalen način in jih dekriminalizirali. Sej hudiča v vaši ustavi nikjer ne piše da je to prepovedano. Še več pričakoval bi, da bodo ravno RKC duhovniki imeli trume otrok glede na to, da vam je bog že v prvem delu vaše ustave zaukazal, da morate to Zemljo napolnit z ljudmi.
evaevi
# 27.02.2011 ob 17:15
Osebno pa poznam primer, ko so starši (ali učitelji, se opravičujem, tega ne vem) prijavili policiji učitelja, ki je v šoli v naravi otipaval učenko. Postopki so se sicer vlekli več let in deklice so pač morale na sodišče pričat - mislim, da še po petih letih... toda s štempljem, ki ga je dobil, NE MORE BITI VEČ ZAPOSLEN V ŠOLI, ne uči več in nikoli več ne bo.
evaevi
# 27.02.2011 ob 15:09
In še to, moji otroci so hodili na športne treninge, kjer ni bilo malo trenerjevih dotikov, pa otrok niso motili-brez skrbi, moji bi takoj zagnali celega hudiča, če bi se kdo spozabil nad njimi, pa jim ni padlo na pamet, ker tudi trenerju ni.... Otrok nezmotljivo čuti normalen medčloveški dotik od 'tistega' dotika. Normalen zdrav trener izžareva in nudi z dotiki otroku varnost in zaščito, kar je edini pa vedno dovoljeni dotik odraslega... so grozni primeri zlorab trenerjev, nedolgo tega v Sloveniji...ne smem niti pomislit na otroke v stiski, če starši reagirajo tako obotavljivo in mlahavo, kot tu opisuje if... VSAK otrok začuti in ve, kdaj je bila prestopljena meja njegove integritete in grozna je škoda, če starši ne sporočajo otroku, da je njegov občutek SVET in NEDOTAKLJIV ne glede na katerekoli druge okoliščine
comrade
# 27.02.2011 ob 13:07
Ko sem bral članek, sem se nenehno spraševal, kako to, da je o primerih pedofilije obveščena Cerkev in je pristojna (če sploh je?!) za reševanje teh problemov znotraj Cerkve. To je stvar za sodišča in policijo! Ali ni nek član Cerkve, ki je obveščen o dejanju pedofilije, po zakonih (tudi moralnih nenazadnje) dolžan obvestiti pristojne organe, to pa je seveda policija?!?!?! To je absurdno, da jo lahko pedofilski duhovnik odnese praktično brez posledic, zato ker take primere rešuje kar Cerkev sama. Katastrofa!

Vlada spet počne svinjarje, zapomnite si.

Ne vlada, pač pa Cerkev. Seveda ne mečem vseh v isti koš, a kaj je večja svinjarija od pedofilije?!
evaevi
# 27.02.2011 ob 15:13
if, pa ne morem verjeti, kaj pišeš.
A NE VEŠ, KJE JE POLICIJA?
ekreme
# 27.02.2011 ob 13:47
O pedofiliji med duhovniki se govori premalo in na neustrezen način
evaevi
# 27.02.2011 ob 15:21
si pa nisem mislila, da bom kdaj z ramusom delila mnenje
evaevi
# 27.02.2011 ob 14:47
if, ne morem verjeti , ta človek še kar uči vaše otroke, niste ga prijavili!?!
comrade
# 27.02.2011 ob 13:32
kjer žrtve ne želijo imenovati storilca in ne želijo postopka

Točno to Fidelis. Da ne omenjamo tega, da so žrtve pedofilije logično mladoletni otroci, nedozoreli neodrasli ljudje brez volilne pravice. Torej, če bo nek desetletni otrok ali pa trinajstletnik, petnajstletnik, nedvomno prestrašen, osramočen in ga je nenazadnje strah izpostavljanja, prosil za to, naj se pedofilskega duhovnika ne preda pristojnim organom, uslišalo? To je naravnost absurdno in na vseh ravneh napačno! Če otroka pri tem podpirajo še po možnost enako zategnjeni starši, ki imajo verjetno iste strahove kot otrok sam, pa se stvar samo še poslabša.
Fidelis
# 27.02.2011 ob 13:12
Bravo comrade

TOČNO TO! KAKO JE MOŽNO DA DRŽAVA NE RAZISKUJE TEGA KONFLIKTA INTERESOV???
janezjanez81
# 27.02.2011 ob 12:56
Žal tudi cerkveno institucijo počasi načenja relativizem vsega oz. je že kar globoko v tem.

- v Sloveniji je že kar nekaj duhovnikov, ki imajo žensko
- vse več Duhovnikov se zdravi za novodobno boleznijo depresijo, ki je lahko tudi posledica osamljenosti
- Vatikan v Afriki dovoljuje mnogoženstvo
- pedofilija se obravnava kot pojav, ne išče se pa vzrokov v sami ureditvi organizacije

Strukturne spremembe so zato nujne, tako stagniranje namreč ne pelje nikamor.
neo
# 27.02.2011 ob 21:14
Saje: O pedofiliji se med duhovniki govori premalo in na neustrezen način

Nov primer posipavanja s pepelom.

Akcija pranja podobe RKC se nadaljuje z največjim možnim tempom. Kleriki so se stvari lotili na napačen način. Svojo podobo ne morejo oprati sami, ker to ne pomeni nič. Vsak berač pač svojo malho hvali, zato je jasno da so kleriki neobjektivni. Podobo RKC lahko operejo le ljudje. Ti pa nimajo o cerkvi dobrega mnenja saj je večini jasno da so kleriki najslabše kar se je ljudem zgodilo od propada rimskega imperija naprej.

Propad RKC-ja se nadaljuje.
Wagra
# 27.02.2011 ob 18:34
Pa saj ste zmešani, ljudje.
Tu se ne gre za kakšne belogardistične ovaduhe ali za tajkunske posle, ampak za spolni napad na otroke. Seveda je to tudi drugje, ampak drugje gre za ekscese posameznikov, ne pa za institucionalno pedofilijo, kjer obstajajo sistemske rešitve za prikrivanje zločincev. Sam Ratzinger je kot kardinal izdal ukaz, da se morajo stvari urejati v tajnosti. Tu gre za sistemsko stvar. To je razlika.

Drug problem so pa tukaj razni komentatorji, ki relativizirajo sistemsko pedofilijo v RKC z nekimi nebuloznimi primerjavami. To so najbrž taki, ki potem ščitijo svojega župnika pred lastnimi otroki.

Tu ne gre za kulturni boj, ampak za groteskno sociopatijo rimokatoliške sekte in ne kr neki, no.
evaevi
# 27.02.2011 ob 14:49
A zdaj ko ste ga zastrašili imajo pa vaši otroci v redu osebo za učitelja, ali kaj?!
Fidelis
# 27.02.2011 ob 13:11
@Letos je bila ekspertna skupina obveščena o dveh novih primerih zlorab, kjer žrtve ne želijo imenovati storilca in ne želijo postopka, Cerkev pa želijo spodbuditi k večji pazljivosti in pozornosti, da se zlorabe ne bi ponavljale na novih žrtvah

@Večina žrtev, ki pride k nam, ne želi prijave, želi pa, da Cerkev prepreči nadaljnje zlorabe.

To je konflikt interesov. Ekspertna skupina je del RKC in seveda dela tako da materialno brani interese RKC. O njihovem pristopu priča dejstvo, da žrtve ne želijo razkriti svojih napadalcev. Cerkev teh očitno ne preprečuje, ampak pometa pod preprogo.

Kak pravni red imamo da policija in tožilstvo ne preganjata tega in ne raziskujeta konflikta interesov. Kako lahko neka RKC ekspertna skupina zagotavlja transparentnost postopkov. Kot bi multinacionlka preiskovala samo sebe?!
commonsense
# 27.02.2011 ob 20:00
Wagra: Sam Ratzinger je kot kardinal izdal ukaz, da se morajo stvari urejati v tajnosti. Tu gre za sistemsko stvar. To je razlika.

Tako je. A veste, kaj je Ratzinger takrat bil oziroma v vlogi koga je izdal ta ukaz? Bil je prefekt Kongregacije za doktrino vere. Kongregacija za doktrino vere je naslednica Svete inkvizicije!
evaevi
# 27.02.2011 ob 18:32
if, problem si rešil povsem po katoliško= ga nisi in s tabo vred tisti učitelji, očitno ste se vredni.

Letos iz časopisov vem za DVA, ki SEDITA!
Eden je bil celo ravnatelj nekje na obali, precej je pisalo o tem, SEDI. Ne bo nikoli več učil.
Drugi je bil trener Flipa, SEDI. Prej kot v letu od obtožbe že SEDI Ne samo, da ne bo prišel več do dela z otroki, tudi SEDI.
el CARTEL
# 27.02.2011 ob 17:11
poleg tega pripopaj kako razikavo pedofilije v RKC, d aprimerjam, da vidim, če jih je res manj kot v šolah.. čeprav dvomim,d a boš našla kako raziskavo o RKC..
el CARTEL
# 27.02.2011 ob 17:10
mojca003 @ in tvoja "raziskava" dokazuje kaj, da je veliko otrok zlorabljenih v šolah? in kdo nasprotuje temu? jaz sem rekel, da niti ena šola ni tako nemoralna, da gre skrivati pedofile, poleg tega pa jaz nisem tako nemoralen, da opravičujem pedofilijo duhovnikov..
Gusfraba
# 27.02.2011 ob 15:08
- Saje: Večina žrtev, ki pride k nam, ne želi prijave, želi pa, da Cerkev prepreči nadaljnje zlorabe. Postopki so travmatični in redke so žrtve, ki zdržijo postopke. Zlorabljene osebe so pri odločitvi, ali bodo kaznivo dejanje prijavile Cerkvi ali samo civilnim organom pregona, svobodne.

-Saje: Letos je bila ekspertna skupina obveščena o dveh novih primerih zlorab, kjer žrtve ne želijo imenovati storilca in ne želijo postopka

Postopek travmatičen, primeri ostajajo skriti javnosti. Policaji sedijo na ušesih, Brezigarca pa itak za mašo deva. Pravnega reda v Sloveniji ni, vlada nam kanonsko pravo!
slovan
# 27.02.2011 ob 19:14
Kako lepo bi bilo na tem svetu če bi se vsi držali 10 božjih zapovedi !

TO VELJA TUDI ZA RKC!!!
izrodki v kiklah
Wagra
# 27.02.2011 ob 19:07
ja, groza, apologet sistemske pedofilije je razočaran nad mano, zdaj se mi je pa svet podrl.

Verujem, da ga ni boga, ki bi se usmilil vaše duše.
demetra
# 27.02.2011 ob 18:43
@Wagra: ODLIČNO!!!
ateistek
# 27.02.2011 ob 17:13
mojca003:

Prosim, če lahko z VELIKIMI ČRKAMI zapišeš, da o žrtvah pedofilije izven RKC ne pišeš zato, da bi opravičevala zločine RKC ampak zgolj zaradi same pedofilije in njene pojavnosti.

Sicer pa, kaj nisi ti ena tistih, ki je v času sprejema družinske zakonodaje hitela z lepljenjem raznih "študij" o tem, kako so gayi nasilni ljudje in se mlatijo med seboj kot za stavo, lol :))
ateistek
# 27.02.2011 ob 17:08
@mojca003:

Si v življenuju sploh kaj naredila na lastno pest? Upam, da nisi v državni upravi, čeprav si idealna oseba za kakega suhoparnega uradnička.

Kar pa se tiče žensk v RKC. Pa niso samo ženske problem...Pa kaj ti misliš, da bi RKC prisala, da v taki ekspertni skupini sodelujejo cerkveno neindoktrinirani ljudje?
ateistek
# 27.02.2011 ob 16:53
@mojca003:

Ti mimo streljaš ker nočeš odgovoriti na preprosto vprašanje ampak se izmotavaš. Saj je vseeno kako definiraš osebo v neki ekspertni skupini (ali psiholog ali ta ali oni šmorn), pomembno je, kaj narediš z neko informacijo, ki jo dobiš.

Torej ali bi prijavila cerkvenega pedofila ali ne, če bi zvedela zanj? In kako za vraga veš, da žrtev tega ne bi hotela? Kaj pa če bi? Skratka, vidiš, kaj vse si sposobna naplesti, samo da ne bi odgovorila na vprašane. Žalostno.
g.majster
# 27.02.2011 ob 16:47
@alcartel

kot nas uči zgodovina
je imel dr. france prešeren
z ano jelovšek dva otroka
za katera pa ni skrbel

in tudi josip broz tito je bil pedofil
ateistek
# 27.02.2011 ob 16:05
Saje,Saje...hm, kaj ni to tisti, ki je rekel, da RKC ne more biti kriva za pedofilske zločine, če so ti storjeni izven "delovnega časa" duhovnika?

Zdaj, ko jih je javnost končno pritisnila ob zid, pa seveda menjajo ploščo in govorijo o nekakšni zaščiti žrtve. Samo sprenevedanje.

Pa ta izjava:

"Ekspertna skupina nima pravne moči, ne vodi postopkov in ne išče storilcev, ker teh pristojnosti nima. "

Prav vsak je dolžan v tej državi prijaviti nasilje, če zanj ve in ne potrebuje prav nobenih dodatnih pristojnosti. Ta njegov izjava pravzaprav pomeni, da ne bodo prijavljali notranjih pedofilov policiji, če bi ta skupina nanj naletela, saj za to "nimajo pristojnosti".
el CARTEL
# 27.02.2011 ob 15:17
sramota je za RKC, da ima pedofile v svojih vrstah.. še večja sramota pa, d ajih ne predajo oblastem in jih skrivajo.. nevem kako verniki v RKC opravičujejo to, me zanima (ker pa ni nobenega tu, so se skrili pred "točo", bom moral pač ugibati.. vidim, da ni minusov nikjer, torej nihče ne zagovarja tega)

Ramus @ z večino napisanega se strinjam.. spotaknil sem se pa ob to

" Kdor se torej upira oblasti, se upira Božjemu redu. Tisti, ki se upirajo, pa si bodo nakopali obsodbo..."


na ta citat sem sicer že naletel.. in ne morem verjeti, da se v bibliji zagovarja oblast.. češ v smislu, da je oblast podana od boga in kdor se ji upira, si bo nakopal obsodbo.. potem pa še o meču bovori (pravica oblasti da te kaznuje le, ker se upiraš)... opozoril bi le, da je pravica do upora do oblasti, ena od demokratičnih pravic.. ter da oblast nikakor ni povezana z bogom (ne v cerkvi, ne v državi)
evaevi
# 27.02.2011 ob 14:42
Če bi duhovniki živeli kot normalni ljudje, bi zelo dobro poznali vrste medčloveških odnosov pa tudi dotikov pa še marsikaj drugega o življenju in jih ne bi skrbelo, ali otroke lahko pobožajo ali ne, zato:

1. Pri vsakem dotiku je merilo OTROK in nihče drug!
2.. Zakaj na svetu bi si kakšen otrok zaželel duhovnikovega kateregakoli dotika in božanja?

to je osnovni šnelkurz za socialno pohabljene,
nepohabljeni to instinktivno vemo in znamo še iz svojega nezlorabljenega otroštva.
Ramus
# 27.02.2011 ob 13:36
"Ekspertna skupina je svetovalno telo z nalogo informiranja žrtev in škofov. Žrtve in svojci imajo možnost, da dobijo različne informacije o postopkih, pojasnila o ukrepih, o možnostih terapije ... Ekspertna skupina nima pravne moči, ne vodi postopkov in ne išče storilcev, ker teh pristojnosti nima."

Torej so škofi bili obveščeni o dveh novih primerih zlorab. Vprašanje se resnično postavlja samo po sebi. Ali je bila obveščena Policija? Če Policija ni bila obveščena ali gre za ponovno prikrivanje, ker škofi po besedah g. Sajeta vedo za dva nova primera? Tudi moje mnenje je, da gre za konfilkt interesov.
popaj51
# 27.02.2011 ob 12:29
Dokler se bo samo iz političnih razlogov optoževalo cerkev,na šole pa pozabilo,je vse besedičenje in moraliziranje odveč !Ko sem sam obiskoval pred štirideset leti srednjo šolo v Mariboru,so se učitelji kar vrstili preko mojih sošolk.!Sicer so bile stare petnajst let,ampak za tiste čase so bile otroci !Sem trdo prepričan,da je v šolah veliko več pedofilije,ampak zaradi ideologije pri nas,se o tem molči !!!
Da nebo pomote,pedofilija je za mene zločin,bilo iz katere strani je.LP
Wagra
# 27.02.2011 ob 12:15
Pred 500-timi leti so bila v modi požiganja nedolžnih na grmadah, obešanje in mučenje na napravah ki si jih danes niti z najbujnešo domišljijo ne moremo predstavljati. Danes je v modi spolno izživljanje duhovnikov nad nemočnimi otroci. Po glavi se mi poraja vprašanje, kaj bo v modi pri katoliški cerkvi čez 200 – 300 let (če bo lovača stara rimsko-babilonska zdržala tako dolgo, kar upam, da ne). Probal sem razmišljati v prihodnost, kakšno grozodejstvo bi to lahko bilo, vendar ne pridem do odgovora. Sem pa prepričan, glede na to da zli duh deluje na svet in ljudi preko institucionaliziranih religij, da bo to grozodejstvo katoliške cerkve, ki si ga danes niti ne moremo predstavljati. Sprašujem se tudi, kako je lahko katoliška cerkva padla tako nizko, na takem lahkem izpitu, kot je pedofilija med duhovniki. Plačujejo odškodnine in za njih je problem rešen, kot da so zlorabljeni otroci prustituke za denar, duhovnike in škofe pa skrivajo po Vatikanu in govorijo okoli za odpuščanje. Če bi lahko govoril s papežem, bi mu pljunil v obraz.

Problem pedofilije je predvsem to, da se nagnenje pogosto “prenese” s storilca na žrtev – še posebej, če je žrtev prisiljena v molk in potlačitev spominov in ni deležna primerne pomoči. Breme potlačenih spominov (travma) pa slej ko prej reproducira okoliščine, v katerih je nastalo, zato zagovarjam tezo, da je pedofilija eden uspešnejših načinov samorekrutacije klera. Kot ugotovljeno, ne gre za “epidemijo” v posameznih škofijah, pač pa gre v določeni meri za endemično značilnost določenega dela populacije duhovnikov. In bivši duhovnik je povedal strašljive podatke o tem, kako uspešna je RKC pri prikrivanju zlorab.
Razlog je tudi celibat, katerega klerikalno prakticiranje ustreza njihovemu pogledu na človeka in duhovnost – torej popolnoma izrojeno ker je docela razumsko. Kdor ni v globokem stiku s celovitostjo svojega bitja, naj se nikar ne loti celibata! Pravi celibat nastopi na določeni stopnji duhovnega razvoja, ko je posameznik sposoben brez negatevnih posledic v celoti transformirati (primarno) spolno energijo v svojo duhovno prakso, kakršnikoli drugi “nemedicinski” razlogi pa nujno vodijo v psihopatologijo, ki smo ji priča v družbeni manifestaciji delovanja klerikov.

Vatikanski nadškof Silvano Tomasi je izjavil, da je po razpoložljivih podatkih v spolnih zlorabah otrok sodelovalo »samo« 1.5%-5% duhovnikov. V Sloveniji je enih 1000 duhovnikov, do the math.
Jasno je, da pedofili ne ciljajo samo na enega otroka. Po statistiki obravnav pride na vsakega duhovnika kar po nekaj vzporednih žrtev.

To pomeni, da je vsak dani trenutek na svetu med 6.000 do 20.000 pedofilskih župnikov!
In vsaj nekajkrat toliko žrtev.

A to je za apologete povsem nepomembno, saj je v drugih institucijah in religijah tudi tako…

A dodajam še nekaj misli: Številka ki je tu uporabljena izvira iz števila PRIJAVLJENIH primerov, kot jih ima Vatikan na podlagi poročil posameznih škofij. Če primerjamo s statistiko neprijavljenih posilstevkjer velja ocena, da je 40 do 60% vseh posilstev neprijavljenih, se omenjeni številki vsaj PODVOJITA. Glede na vrsto zločina pedofilije (avtoriteta zločinca), se mi zdi bolj verjetno, da je razmerje neprijavljenih primerov tu še slabše. A seveda, to je ocena, za katero nimam referenc.

Načrtno prikrivanje pedofilije je že ugotovljeno dejstvo, na podlagi poročanj bivših ”insajderjev” v Vatikanu. In Ratzi je že kot kardinal fural vse to prikrivanje skupaj.

Zagovorniki RKC bodo trdili, da je Cerkev pokvarjena zaradi ljudi, vendar je resnica ravno obratna. Ovce pa lepo v nedeljo le vržite nekaj v pušico, da bo ”brezmadežna” RKC lahko kupovala molk od žrtev ter izplačevala odškodnine.
gosposvetski
# 01.03.2011 ob 11:26
In kateri greh je večji verni bratje .
Pedofilija ali kraja ?
anodomini
# 28.02.2011 ob 07:53
@ AIFe: Tema "pedofilija v cerkvi RKC" je zgolj krinka, da politiki lahko kradejo.
Se vidi da je še zgodnja ura in ti kri še ne cirkulira kot je treba, ker večje neumnosti si je
pa težko izmisliti.
Kalimeroti vedno znova dokazujete pripadnost tistim 20% z nizkim IQ.
neo
# 27.02.2011 ob 23:34
Evola
Drugi problem pa so bedni proletarski komunisti, kateri stalno uporabljajo pedofilijo kot argument proti katoliški cerkvi

Ko ni argumentov so na vrsti žaljivke. Kako tipično za klerooboževalce ki vse kritike RKC stlačijo na skupni imenovalec - komunisti. Kako daleč je to od resnice. Že pri meni je to zgrešeno, ker jaz, za razliko od Janše, nisem bil nikoli član komunistov.
Sicer pa se cerkev ne napada. Se le razkriva kriminal in nemoralnosti ki jih RKC kleriki delajo. Tega pa je ogromno, ker se je dogajalo konstantno skozi celotno zgodovino. Od ustanovitve naprej do današnjih dni. Nekoč se o tem ni smelo govoriti, a so se časi obrnili. Počasi in postopoma se razkriva vsa gniloba in pokvarjenost strašne zločinske organizacije ki se skriva pod plašč vere in se prodaja naivcem za moralno avtoriteto. Nič več ne bo tako kot je bilo.
Cesar je nag, mi pa moramo to sporočiti še tistim ki tega ne vidijo.
el CARTEL
# 27.02.2011 ob 23:09
Drugi problem pa so bedni proletarski komunisti, kateri stalno uporabljajo pedofilijo kot argument proti katoliški cerkvi, ker drugih argumentov ne znajo povedat in so preveč zabiti, da bi sami ločili dejanja posameznikov in neke institucije in tudi katolištva kot veroizpovedi.

sicer ne vem za zabite proletarske komuniste, ampak jaz ti lahko naštejem takoj veliko razlogov proti RKC.. glavna dva, če odštejemo pedofilije, sta, da sploh ne verjamejo v stvari o katerih učijo in seveda da še vedno poskušajo biti "moralna avtoriteta", kar je pa velik lool
if
# 27.02.2011 ob 19:26
evaevi, 27. februar 2011 ob 18:32

Oseba, ki je bila takrat na čelu osnovne šole, je bila član ZLSD, učitelj je bil član LDS-a.
Danes nista politično dejavni.

Kaj pomeni "rešiti problem po katoliško" veste vi.
Jaz sem ga rešil tako, da je bila zadeva obravnavana javno na nivoju osnovne šole. Šola ga je rešila tako, kot sem opisal.
Wagra
# 27.02.2011 ob 18:58
g.majster, v vaši sekti je pedofilija prisotna že od vsega začetka, da bi pa Prešern in Tito izvajala spolne napade na mladoletne, ter da bi ju posledično Kranjska Čbelica in ZKJ potiho premeščala v drugo lovišče, kjer bi lahko nadaljno izvajala spolne napade na mladoletne, pa je najbrž plod vaše domišljije.
evaevi
# 27.02.2011 ob 18:19
Ramus, te lahko vprašam, h kateri religiji se prištevaš? Sprašujem, ker me resnično zanima. Evangeličan?
g.majster
# 27.02.2011 ob 18:01
mene pa zanima, če bili pljunki enako mastni in komentarji enako strastni,
če bi razpravlljali o pedofilskih nagnjenjih franceta prešerna in josipa broza
Lara Craft
# 27.02.2011 ob 17:55
Vsaka žrtev pedofilije je preveč. Amapak kje so mediji, da bi odkrivali in pisali tudi o pedofiliji, ki se dogaja v družinah, v šolah, športnih kljubih itd. In večina pedofilije se dogaja tam. Kako čudno pa, da se mediji ukvarjajo samo s Katoliško cerkvijo. Kakšna hinavščina. Ko se vidi, da jim je za žrtve v resnici vseeno, pomembno, da se blati Katoliško cerkev. O pritlehnosti Wagrovega komentarja pa sploh ne bi izgubljala besed. Popolno nepoznavanje zgodovine in sedanjosti, pa polno sovraštva do Cerkve, ki je očitno sploh ne pozna. Ja, veliko jih je, ki s pranimi možganimi in brez kančna kritičnosti "modrujejo".
ateistek
# 27.02.2011 ob 17:46
@mojca003:

Prav ničesar ti nisi ovrgla. No ja, mogoče zgolj v svojem virtualnem svetu, kjer si seveda kraljica sveta:)

Kot rečeno, raje imam dokumentarce kot tvoje copy/paste. Torej tukaj je seznam 5 najboljših dokumentarcev, ki govorijo o razširjenosti pedofilije med duhovniki. V njih nastopajo pravi ljudje in ne suhoparne številke nekih raziskav:

1. Deliver Us From Evil (2006)
2. The Boys of St. Vincent (1992)
3. Hand of God (2006)
4. Sex Crimes of the Vatican (2006)
5. Twist of Faith (2004)

Praviš, da obsojaš pedofilijo povsod. To torej pomeni, da ob člankih, ki razkrivajo pedofilijo izven RKC, lepiš raziskave o tem, kako je pedofilije veliko tudi v cerkvi. Ja?

No, če boš začela s to prakso, uporabi imena teh navedenih dokumentarcev :) Hvala! Pridna punca.
mojca003
# 27.02.2011 ob 17:32
ateistek - ja res je, lahko je kopirati. Še lažje pa je prebrati, zato svetujem, da naredite malo to, preden se delate pametne tukaj na forumu.

Trenutno sem vam ovrgla že ene par trditev, ki ste jih napisali (kako bi mogli poročat, kako v ekspertno skupino ne morejo prit ženske, kako je procent pojavljanja pedofilije v RKC ful večji kot drugod, ... Lahko bi še nadaljevali (npr. celibat ...), ampak kam to pelje. Dejte si res malo stvari prej prebrat.
el CARTEL
# 27.02.2011 ob 17:29
mojca @ Procent v RKC je ocenjeno enak kot drugje.

raziskavo, prosim? do sedaj si navedla, raziskave o šolah, ter v populaciji..ko pa navedeš o RKC, te čaka presenečenje :) v smislu mojega odgovora..

Samo nekaj me zanima - zakaj moram samo jaz navajati raziskave, vi pa ne?

ker ti trdiš to, da je pedefilije v RKC enako kot drugod..

Ramus @ aha, okej..tnx na odgovoru ;)
ateistek
# 27.02.2011 ob 17:25
@mojca003:

Res misliš, da je tak problem lepiti vse te "raziskave"? Sam imam raje dokumentarce kot vir.

Sicer pa, saj znamo tudi drugi uporabljati Google in copy/paste tipko razen, če v svoji prevzetnosti in pristranskosti ne misliš, da je to dano samo tebi, lol:)
el CARTEL
# 27.02.2011 ob 17:16
Ramus @ vzamem nazaj prejšnji komentar :) pogledal sem kontekst..če prav razumem je jezusu to govoril "duhovniki" iz izraela..? sicer pa ne razumem najbolj odgovor jezusa.. nekaj o slepcih ki vodijo slepe (ironično isto bi lahko rekel za RKC)
evaevi
# 27.02.2011 ob 16:59
if, prav malo bi me brigali razni učitelji, če bi kdo tacal po mojem otroku,
tebi se je zaupal, ti si bil prva samoumevna in najbolj kompetentna inštanca za na policijo,
očitno ste v vaši vasi sami bogaboječi cagavci, ki jim je lažje pogoltnit kot ugriznit zločinca.

Kar dobro si mi predstavil tako stanje duha, da si laže predstavljam, kako je sploh mogoče konstantno katoliško sprenevedanje, ko se gre za ZLOČINE -in to nad OTROKI!
Kazalo