Slovenija

Poudarki

  • Stanovanja veteranskim policistom
Nepremičnine
Lastnik bo imel več vpliva na postopek uradnega ocenjevanja vrednosti njegove nepremičnine. Foto: BoBo
DZ je s 36 glasovi za in 24 proti za novega nadzornika Slovenskega državnega holdinga (SDH) imenoval Janeza Vipotnika. Na to mesto ga je predlagala ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. V nadzornem svetu bo nasledil Barbaro Smolnikar, ki je odšla v upravo Zavarovalnice Triglav.

Vrednotenje nepremičnin po novem drugačno

Decembrska redna seja DZ-ja
14. december 2017 ob 08:45,
zadnji poseg: 14. december 2017 ob 17:28
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

DZ je s 36 glasovi za in 16 proti sprejel nov zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, ki naj bi odpravil pomanjkljivosti v veljavnem zakonu glede opredelitve sistema vrednotenja v zakonu in pravne varnosti lastnikov.

Državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič je v predstavitvi predloga v drugi obravnavi med drugim dejal, da je cilj pred novim splošnim vrednotenjem nepremičnin, predvidenim za prihodnje leto, odpraviti pomanjkljivosti v veljavnem zakonu, na katere je leta 2013 opozorilo ustavno sodišče.

Novi zakon bo tako predvidoma določneje opredelil sistem vrednotenja, tako da bo vrednosti mogoče uporabiti tudi za potrebe obdavčenja. Zakon bo merila določil v tolikšnem obsegu, da bo zadoščeno zahtevam ustave, hkrati pa bo ta določitev dovolj prožna, da se bo lahko pri vrednotenju sledilo spremembam na nepremičninskem trgu, je povedal Božič. Cilj je namreč dobiti vrednosti, ki bodo čim boljši približek realnim tržnim vrednostim.

Novi zakon bo tudi omogočil sodelovanje javnosti v postopkih oblikovanja modelov vrednotenja, in sicer prek javnih razgrnitev predlogov modelov po občinah, poleg tega bo lastnikom zagotovil pravno varnost. Zadnje je pomembno tako zaradi odločbe ustavnega sodišča glede obdavčitve kot tudi zaradi dejstva, da se podatki o pripisani vrednosti uporabljajo v različne namene, med drugim za določanje pravic iz javnih sredstev, in lahko vrednosti vplivajo npr. na višino socialnih transferjev.

Lastniki bodo lahko tako ugovarjali pripisani posplošeni vrednosti nepremičnine, in sicer z dokazovanjem posebnih okoliščin, ki jih siceršnje vrednotenje ne bo zajelo, tako da se bo lahko vrednost njihove nepremičnine zvišala ali znižala.

Geodetska uprava bo zdaj oblikovala nove modele vrednotenja za posamezne vrste nepremičnin, o modelih bo, kot omenjeno, potekala javna obravnava z razgrnitvijo po občinah, sledilo bo novo generalno vrednotenje. Predvideno je, da bodo lastniki nepremičnin o novih pripisanih vrednostih obveščeni decembra 2018.

Razprava poslancev v prvi obravnavi na plenarni seji in na matičnem odboru se je vrtela predvsem okoli posledic vrednotenja na morebitno poznejšo obdavčitev nepremičnin.

Del opozicije je menil, da predloga ne bi smeli sprejeti, ker bo dejansko opredelil osnovo za davek na nepremičnine, glede tega davka pa ni še nič znanega. Opozarjali so, da je pričakovati višje vrednosti nepremičnin od zdajšnjih, kar pomeni, da bodo lastniki z davkom bolj obremenjeni, najbolj naj bi bili prizadeti socialno šibkejši. Omenjalo se je, da gre dejansko za tiho uvedbo davka na nepremičnine in da je vsebina zakona spet protiustavna. V SDS-u so ob tem napovedali, da bodo storili vse za to, da zakon ne bo uveljavljen, tudi z novo pobudo za presojo ustavnosti.

Ministrstvo za finance je na drugi strani poudarjalo, da sam zakon o množičnem vrednotenju ne določa nobenih dodatnih pravic ali obveznosti oz. obremenitve lastnikov.

Na podlagi mnenj predstavnikov kmetov in lastnikov gozdov je bilo veliko tudi opozoril glede vrednotenja kmetijskih in gozdnih zemljišč. Ta se bodo po novem vrednotila na podlagi namenske, ne pa dejanske rabe, kar pomeni, da se bodo stavbna zemljišča, na katerih se dejansko kmetuje, vrednotila kot stavbna.

Seja DZ-ja do zdaj:
- Ponedeljek
- Torek
- Sreda

Nižjih nadomestil ne bo
DZ je s 46 glasovi za in 19 proti sklenil, da predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, s katerim bi NSi razbremenil delodajalce in skrajšal 30-dnevni čas delodajalčevega kritja bolniških nadomestil na 15 dni, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Predlog po besedah Mateja Tonina (NSi) prinaša več solidarnosti pri ureditvi bolniških nadomestil in večjo enakost pred zakonom. Spomnil je, da zdajšnja ureditev lahko zlasti samostojne podjetnike pahne v velike težave. Po drugi strani vlada meni, da bi sprejetje predloga povzročilo zmanjšanje drugih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Krajše obdobje izplačevanja nadomestila v breme delodajalca, samozaposlene osebe ali družbenika bi po njenih navedbah pomenilo širitev te pravice v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Glede na omejena sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje bi to posledično pomenilo, da bi morali bistveno krčiti zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, je opozorila vlada.

Drugi poskus znižanja DDV-ja neuspešen
Po več poskusih, da bi se stopnji DDV-ja vrnili na predkrizno raven, je parlamentarno pot sklenil tudi predlog SDS-a za njegovo znižanje in za uvedbo dodatne nižje stopnje. Natančneje: splošna stopnja DDV-ja bi se znižala z 22 na 20 odstotkov, nižja pa z 9,5 na 8,5 odstotka, in bi se uvedla dodatna nižja stopnja za osnovne življenjske proizvode. Poslanske skupine, razen NSi-ja, predloga niso podprle. Zmotilo jih je predvsem to, da ni načrta, s čim bi nadomestili izpad prihodkov iz naslova DDV-ja v proračunu.

Navedbe Marka Pogačnika (SDS), da bi s tem razbremenili državljane, najbolj tiste z najnižjimi dohodki, ter spodbudili gospodarsko rast in potrošnjo, s čimer bi pozitivno vplivali na prilive v proračun, večine niso prepričale. V DeSUS-u, SD-ju in Levici so izrazili dvom o tem, da bi se to zares odrazilo v nižjih cenah, saj ni zagotovil, da trgovci tega ne bi izkoristili za dvig marž.

Državni sekretar na ministrstvu za finance Tilen Božič je predlagal, da se razprava o DDV-ju opravi po sprejetju reforme posodobljenega sistema DDV-ja, ki ga Evropska komisija napoveduje v prvem četrtletju prihodnjega leta. Ob razpravi o davkih pa so v DeSUS-u prst usmerili v zvišanje davka na luksuzne dobrine, v Levici pa v večjo obdavčitev kapitala in v uvedbo obdavčitve premoženja, posebej tistega velike vrednosti.

Rdeča luč zakonu v zvezi z Uberjem
DZ je sklenil, da predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki so ga z željo odpreti vrata delitveni ekonomiji na področju prevozov, Uberju, pripravili v poslanski skupini SDS-a, ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Poslanci SDS-a so želeli s predlagano rešitvijo omogočiti, da bi se zasebna lastnina lahko uporabila v tržne oz. komercialne namene. Predlagali so, da določbe ne bi veljale za posredovanje prevoza med fizičnimi osebami ali med podjetjem z licenco in fizično osebo, postavili pa so tudi nekatere pogoje. Da teh prevozov ne bi smeli opravljati vozniki začetniki oz. mladi vozniki, da bi morali imeti zavarovane tudi sopotnike in da teh prevozov ne smejo opravljati tisti, ki imajo kazenske točke.

"Menimo, da bi s tem predlogom odprli nekaj novega, da bi stopili v korak s časom, da ne moremo več zapirati oči pred modernizacijo," je v sredo v splošni razpravi predloga novele poudaril Žan Mahnič (SDS).

Dotaknil se je tudi očitkov, da je Uber izkoriščevalski. Zadeva bi bila po njegovih pojasnilih pregledna, in sicer tako, da bi bil Uber povezan s strežniki finančne uprave, da bi za Uber in druge platforme, ki bi prišle v Slovenijo, vozili na način, da se plačujejo vsi davki in prispevki. Za Uber bi po predlogu, če bi ga spremenili v to smer, lahko vozil nekdo z licenco oz. taksist. Tako bi spodbujali zdravo konkurenco, ki je v Sloveniji potrebna, je še dodal.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Klemen Potisek je medtem ocenil, da predlog zakonske podlage ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ker ne zagotavlja enakopravnega dostopa do trga dela, izkrivlja konkurenco na področju upravljanja javnega prevoza potnikov in ne omogoča učinkovitega nadzora. V poslanskih skupinah SMC-ja, SD-ja, DeSUS-a in Levice so delili mnenje vlade, da predlagana rešitev omogoča neenakopraven dostop do trga dela, izkrivlja konkurenco na področju javnega prevoza potnikov in ne omogoča aktivnega nadzora nad tem. Poudarili so tudi, da bi bila predlagana novela namenjena določenemu podjetju, Uberju, ki da je tudi simbol ekstremne prekarizacije.

Poslance SDS-a so podprli le v poslanski skupini NSi-ja, kjer so delili mnenje, da prihajajo nove tehnologije in da tehnologija prehiteva zakonodajo.

Prepoved vertikalnega povezovanja lekarn
DZ je s 55 glasovi za in 17 proti sprejel predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki so ga vložili poslanci SMC-ja, DeSUS-a in poslanka SD-ja Bojana Muršič. Novela podaljšuje prehodni rok za prepoved vertikalnega povezovanja v lekarniški dejavnosti s konca januarja 2018 na konec leta 2019.

Po mnenju predlagateljev je treba zagotoviti, da je izvajalcem lekarniške dejavnosti omogočena izvedba postopkov prodaje tako, da ne bodo prodajali pod prisilo. To po besedah poslanca SMC-ja Bojana Kranjca kot prvopodpisanega pod predlog pomeni, da jim je za prodajo, prilagoditev oziroma uskladitev poslovanja po zakonu treba zagotoviti dovolj dolgo prehodno obdobje.

Zakon o lekarniški dejavnosti, ki ga je DZ sprejel 15. decembra lani, prepoveduje vertikalno povezovanje v lekarniški dejavnosti. To pomeni, da izvajalci lekarniške dejavnosti ne bodo smeli biti povezani s pravnimi osebami, ki zdravila izdelujejo ali se ukvarjajo s prometom z njimi na debelo.

Ministrstvo za zdravje je zagotovilo, da je pri snovanju predloga sledilo načelu, da morata biti nosilec in izvajalec lekarniške dejavnosti popolnoma neodvisna pri opravljanju svojega dela.

Stanovanja veteranskim policistom
DZ je s 60 glasovi za in tremi proti sprejel dopolnitve zakona o delu v policiji, ki so jih predlagali v SDS-u. Invalidsko upokojeni policisti, svojci umrlih policistov in veterani vojne za Slovenijo bodo v skladu z njimi lahko zadržali pravico do službenih stanovanj. Po poročanju medijev je bil zakon vložen zato, da junaku osamosvojitvene vojne in vojnemu veteranu Branku Šalamunu grozi deložacija iz stanovanja ministrstva za notranje zadeve. V skladu z dopolnitvami bodo lahko zaposleni v policiji ali vojni veterani v primeru, ko se morajo invalidsko upokojiti, še naprej za nedoločen čas najemali službeno stanovanje, v katerem bivajo.

Enako velja za družino zaposlenega v policiji ali vojnega veterana, če ta umre. Po veljavni ureditvi namreč zaposleni na policiji ob invalidski upokojitvi ali v primeru smrti njegova družina ohrani službeno stanovanje, v katerem biva, le, če se zanj ne zanima aktivni policist. Sprejete dopolnitve bodo po navajanju SDS-a prinesle rešitev za približno 30 ali 40 primerov.

Vlada je predlog SDS-a ocenila kot pozitivnega v svojem namenu, a pravno in sistemsko pomanjkljivega. Ustrezno dodelani predlogi bodo po navedbah vlade vključeni v predlog zakonskih sprememb, ki bo v obravnavo predložen na začetku leta 2018.


Video: Posnetek dozdajšnjega poteka seje (v več delih)

G. C., Al. Ma.
Prijavi napako
Komentarji
mihče
# 14.12.2017 ob 09:24
Davek na mojo bajto, ki sem jo z mojimi lastnimi rokami naredil, plačal davek za vsak material, vsako dovoljenje... Pa kaj vam je ljudem, da to dovolimo!!!
Homer.
# 14.12.2017 ob 09:27
@tupamaross
Kaj naj ti rečem.........
"Odrli te bodo kot prasca"
Mene tudi!
Pametni zapravljajo na Karibih, mi butlji obnavljamo hiše v katerih živimo.......
Haloo
# 14.12.2017 ob 09:37
Sektorji, ki se množijo kot podgane na naš račun, preživijo lahko le z legalnim ropanjem.
Dobro jim uspeva!
maja kibira
# 14.12.2017 ob 11:27
Upam da bodo potem razne vile v Portorozu in drugod po Sloveniji ovrednotene vec kot samo 300.000 evrov ..in jih ne bodo enacili samo po m2 z drugimi objekti kot so stale in razna skladisca..
Korošec
# 14.12.2017 ob 15:52
Prvo ti trgajo davek od plače, potem še DDV za vsako stvar, ki jo kupiš, da postaviš hišo plačaš cel kup dajatev, dovoljenj in davkov, zdaj na koncu boš plačal še davek na vse skupaj in to vsako leto, v tej državi je res bolje da zagoniš ves denar, nikjer ne delaš in postaneš socialni problem.
ZETAC
# 14.12.2017 ob 11:03
Davek na mojo bajto, ki sem jo z mojimi lastnimi rokami naredil, plačal davek za vsak material, vsako dovoljenje... Pa kaj vam je ljudem, da to dovolimo!!!
Zelo enostavna rešitev: na naslednjih volitvah podprite eno od tistih strank, ki ima realno možnost, da pride v parlament in je proti uvedbi davka na nepremičnine!
tupamaross
# 14.12.2017 ob 13:45
Sleherna prva in edina nepremičnina, v kateri živijo lastniki,
ne bi sploh smela biti obdavčena. Vsaka naslednja pa naj
bi bila obdavčena.

Edino to je človeško in ničesar drugega. Bojim se,da bo pri
nas ravno nasprotno in sicer, da bo prva nepremičnina še
najbolj obdavčena, druga manj, tretja še manj...
oliva
# 14.12.2017 ob 15:33
@tupamaross:
"Sleherna prva in edina nepremičnina, v kateri živijo lastniki,
ne bi sploh smela biti obdavčena. Vsaka naslednja pa naj
bi bila obdavčena. "

Tako bi moralo biti.
maja kibira
# 14.12.2017 ob 11:30
Se pa strinjam da je davek na nepremicnine cisto odiranje prebivalstva..ko smo kupovali oz.gradili svoja bivalisca smo za vsako opeko in lopato peska placali davek drzavi ..in zdaj bi nas radi ponovno vsako leto se enkrat odrli za vse kar smo jim ze placali..katastrofa
tupamaross
# 14.12.2017 ob 09:06
Pri zadnjem vrednotenju nepremičnin, je popisovalec pregledal
mojo hišo ter načrt hiše, ki bo kmalu stara okrog 50 let in določil,
da je velikost hiše 260 m2. Ko sem ga upozoril, da je velikost
dejansko okrog 360 m2, je le zamahnil z roko in povedal, da se
v popis ne vnaša hodnike, kurilnice, kopalnice..., pač pa le sobe
in kuhinje, dnevne sobe, jedilne kote...

Upam, da pri novem popisu in vrednotenju ne bom zaradi tega
kaznovan. Davek od stavbnega zemljišča plačujem letno nekaj
čez 200 EUR, je pa hiša v 20 tisočem mestu v prvi zoni, torej je
v centru mesta.

Skrbi me obnovitev hiše. Pri prvotnem popisu na hiši ni bilo
čisto nič obnovljeno, sedaj pa je 90% hiše obnovljeno. Streha,
okna, zunanja vrata, terasa..., kar bo skoraj zagotovo vplivalo na
vrednost nepremičnine, to pa na višji davek od nepremičnin.

Počutil se bom nekako kaznovanega, ker skrbim za to svojo
nepremičnino.

Rad bi mnenje tudi drugih. Predvsem o obnovi in posledično
možnemu povišanju davka zaradi te obnove.
Space Voyager
# 14.12.2017 ob 14:22
Če bo obdavčitev nepremičnin izvedena dobro, je to samo plus. Znebimo se NUSZ in davka na premoženje in dobimo en sam davek. Upam, da ne bo previsok, se strinjam z mnenjem prej, da za osnovno nepremičnino ne bi smelo biti obdavčitve (ali pa naj definirajo, koliko m2 na stanujočega ipd.).
mirror
# 14.12.2017 ob 14:30
Država hoče samo denar in če upate da bodo davki nižji, ste zelo naivni.
komsomolec
# 14.12.2017 ob 13:49
rkc obdavčit maximalno, za kazen!!!
amigo
# 14.12.2017 ob 11:35
Težko te razumem dragi tupamaross, saj je višina davka odvisna od števila kvadratov. Več kvadratov, večja ocenjena vrednost, višji davek. Da sama z ženo živita v takšni ogromni hiši pa mora biti drago že zavoljo vzdrževanja.
por
# 14.12.2017 ob 18:29
Haha, a sprašujejo se, kako naj nadomestijo izgube ob znižanju DDV? Ob dvigu DDV-ja jih mi nismo spraševali, kako nam ga bodo oni nam nadomestili... Ciniki jedni
marialorca
# 14.12.2017 ob 18:42
DZ je s 36 glasovi za in 16 proti sprejel nov zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin

36+16=52 .... Zelo pomemben zakon za državljane (tudi staroselce) Slovenije pa 38 poslancev "IZGINE"., ko se usklajuje, odloča in glasuje. Novinarja bi prosil, da razišče, kdo in zakaj je manjkal, ter s tem podatkom dopolni novico in "odpre oči" volilcev. Hvala.
Bivši uporabnik
# 14.12.2017 ob 19:50
Samo mimogrede. V tujini davek na nepremičnino (običajno 1% do 2% vrednosti nepremičnine na leto) pokrije tudi:
- vodo
- kanalščino
- odvoz smeti
- odvoz kosovnih odpadkov
- ureditev zelenice, dreves in grmovja pred hišo

V Sloveniji trenutno plačujemo bajeslovne zneske za zgoraj omenjene storitve občinskim komunalam, zlizanim z občinsko oblastjo.
oliva
# 14.12.2017 ob 15:34
"da za osnovno nepremičnino ne bi smelo biti obdavčitve (ali pa naj definirajo, koliko m2 na stanujočega ipd.)."

Ja, določena enota (bajta, stanovanje, kvadratura) na lastnika, upoštevaje tudi število oseb.
Ne pa da imajo eni normalno enoto za bivanje, eni pa posedujejo več kot 50 stanovanj v Ljubljani!
henodarling
# 14.12.2017 ob 20:33
TUŠPAMAROS
IN SOMIŠLJENIKI
Jaz svojo nepremičnino (povprečno družinsko hišo)gledam le kot naložbo za stare dni.
Ko ostane par v hiši sam (kot midva) in je le ta seveda potrebna vedno večjih vlaganj, je pač treba postati "pameten", kot tisti, ki se imajo fajn in zapravljajo na Karibih.
Ja, nehajmo biti butlji, prodajmo bajto in si kupimo ljubko stanovanjce in HORUK v lepo drugo mladost!!!
In se ne bo prav nič več treba 0obramenjevati s staro streho, okni...in DAVKI!
Če so otroci preskrbljeni, lahko lepo, brez slabe vesti zapravljamo in si kaj seveda damo na stran za zdravstvo, če bo ravno treba, za kak zob ali kolk. Ha, ha...
Mislim povsem resno in že konkretno tako načrtujem
NE MISLIM OSTATI BUTELJ.
Garala sva zase in za otroke, in zdaj bova uživala.
Odločitev je pač v glavi in srcu vsakega posameznika.
k.u.j.o.
# 14.12.2017 ob 19:50
Lepo bi bilo narediti izračun povprečne družine. Na eni strani neto plače in na drugo stran vse davke, trošarine, omrežnine, cestnine in vse druge oblike davkov, ki nas država obira...

Verjamem, da bi bila izjemno zanimiva raziskava. In enako narediti pri malih podjetjih in obrnikih..

Prišli, bi do ugotovitve, da nam država pobere mnogo mnogo preveč...

In kdor to podpira je z njim nekaj narobe.

Davki DA, ampak razumni..... Ne pa to oderuštvo na vsakem koraku...

Obljubljali so nam državo prihodnosti in priložnosti, dobili smo pa državo dajatev, omejitev in represije...
foxhunt
# 14.12.2017 ob 18:25
@SamoRes
Zakon o vrednotenju nepremičnin, še ena zapuščina Janševe vlade 2006


in kaj potem rabijo tvoja Levica in Zidanov SD to sranje nadaljevat. So kot opice, ki se posnemajo..
percar
# 14.12.2017 ob 14:51
Ob uvajanju novih "izboljšav" pri sedanji vladi nas začne zavijati strah v želodcu. Ob vseh neumnostih, ki so jih že naredili "novi obrazi", se vsiljuje vprašanje: Mar še vedno nimajo dovolj?
biba007
# 14.12.2017 ob 21:08
hahaha.. eni tukaj pišete, kot da v garsonjercah ali stanovanjic živite gratis al kaj..

Smo živeli v stanovanju 60 kvadratov, pa imamo zdaj manjše mesečne stroške v hiši 260 kvadratov/ od tega bivalnih 180 , ostalo klet in garaza itd..
smo kupili starejšo hišo in prenovili počasi/ še vedno so tu in tam stvari/ pač za sprostitev, ko je denar, se lotimo.. okolica itd.. in ker smo 4 članska družina, je to čisto ok. in nam to ne predstavlja luksuz ampak osnovno preživetje, ki smo si ga z garanjem v tujini in doma ter varčevanjem kupili.
na kredit seveda. pa gre. in sočasno jemljemo kot naložbo, ker imamo lokacijo in razgled ter bližino vsega, pa vseeno zasebnost.
kaj bo to prineslo v prihodnosti, ne vemo, zaenkrat se ne počutimo kot neka visja klasa, kvecjemo obratno. če pa nismo vsega zluftali v mladosti, pa ne pomeni sedaj, da smo neumni.. vsak ima moznost odlocanja v doloceni dobi zivljenja.. in oba prihajav iz nemogocih razbitih druzin kjer sem vsaj jaz ze v srednji soli delal ob vecerih da sem imel zase denar.. tako da mi ne bo kdo tukaj nabijal, da mi je bilo kaj v roke polozeno..smo zavihali rokave, sli v tujino, delali in garali ter prisli nazaj domov, ker imamo radi domace kraje.
nesreča
# 14.12.2017 ob 17:07
Drugi poskus znižanja DDV-ja neuspešen
Po več poskusih, da bi se stopnji DDV-ja vrnili na predkrizno raven, je parlamentarno pot sklenil tudi predlog SDS-a za njegovo znižanje in za uvedbo dodatne nižje stopnje. Natančneje: splošna stopnja DDV-ja bi se znižala z 22 na 20 odstotkov, nižja pa z 9,5 na 8,5 odstotka, in bi se uvedla dodatna nižja stopnja za osnovne življenjske proizvode. Poslanske skupine, razen NSi-ja, predloga niso podprle. Zmotilo jih je predvsem to, da ni načrta, s čim bi nadomestili izpad prihodkov iz naslova DDV-ja v proračunu.
Zmotilo jih je predvsem to, da to predlaga SDS in da se leva banda nebi imela več kje napajat!
Skippy
# 14.12.2017 ob 18:55
In zakaj torej prevozov med fizičnimi osebami ne bi smel opravljati nekdo s kazenskimi točkami? Kazenske točke ne povedo popolnoma ničesar o vozniku, saj jih lahko dobiš za popolnoma vsakodnevne prekrške voznikov. Če je tak voznik nevaren, zakaj še potem sploh lahko vozi npr.? A res obstaja še bolj skrajni narod s prepovedmi v Evropi?
Neikius
# 14.12.2017 ob 18:35
Uber je podobna štorija kot trafikanti, samo da imajo ljudje še manj pravic. Na kratki rok super za potrošnike, na dolgi rok slabo za vse. Eno je kooperacija med ljudmi, drugo je pa, da kooperacijo monopolizira, trži in monetizira privat firma. To ni več kooperacija, to je sužnjelastništvo v preobleki.
Homer.
# 14.12.2017 ob 18:00
In kaj mene zanima tržna vrednost?
Če bom prodajal me obdavčite, ne pa da mi kasirate meglo!
oliva
# 14.12.2017 ob 15:36
Vendar velika verjetnost je, da tudi mnogi poslanci posedujejo nepremičnine, tako da najbrž takega zakona ne bodo izglasovali. ...
JaS
# 14.12.2017 ob 16:17
Obdavčit Cerkev pa se bo hitro našel kak% za znižanje DDVja, davka na nepremičnine, itd...
commodore
# 14.12.2017 ob 20:16
spet bo moja garsonjera "več " vredno kot od posvečenih vile
Skippy
# 14.12.2017 ob 19:24
Najbolj smešno je to, da nekateri ne priznate, da vas žene pohlep in nevoščljivost. Ker nečesa sami ne zmorete, bi potem radi drugim na vse načine pobirali oz. kaznovali, ker imajo nečesa več kot vi.
k.u.j.o.
# 14.12.2017 ob 18:44
Dejansko Vlade delajo izključno za elite in kapital. Živi se vse slabše ..

#Razočaran
KapoReđime
# 14.12.2017 ob 18:11
Banda lopovska!
mirror
# 14.12.2017 ob 13:41
Država bo zaposlila 6.000 novih delavcev v JS. Denar bo dobila od tega davka (kraje) na nepremičnine. Za tiste, ki obnavljajo hiše je bolje, da so o obnovitvah tiho, ker bodo plačali več davka. Bolj si priden in varčen, bolj jih dobiš po glavi.
fritaja
# 14.12.2017 ob 12:51
Homer.
# 14.12.2017 ob 09:27
Pametni zapravljajo na Karibih, mi butlji obnavljamo hiše v katerih živimo.......


Če že veš da si butelj, bi to lahko nekako popravil ;)
Sicer pa brez skrbi, davek na tvojo hišo boš plačal šele po naslednji krizi, ko ga bo ukazala trojka.
Alorius
# 14.12.2017 ob 19:35
Človek božji, mi že 25 let nimamo dinarjev. V katerih časih si obstal?
V časih ko se je zgradilo NAJVEČ hiš :) Namreč popularna mantra tistih z prevelikimi nepremičninami je tale, da so se gradile v letih po vojni v rajnki Jugi in so zato pač tako velike, ampak tisti davek ni vreden počenega groša :)

Že to, da so ti starši nudili zastonj nepremičnino pomeni, da so ocenili, da pač rabiš pomoč, a ne?

Ne, oni so prestari da bi delali prodati pa nočejo in bi pač radi da delam in imam jaz... glede na to da sem skeširal garsonjero v vrednosti 28k€ brez pomoči staršev pred 30 letom menim da niti približno niso menili o kakšni potrebi po pomoči :)

Mislim, pa kaj te v življenju toliko moti oz. se ubadaš s tem, kdo ima kakšno hišo? Ker pač tebi nekaj ni všeč, je potrebno druge kaznovati?

Nič me ne moti, vesel sem za njih, da bodo plačevali več... tako kot sem vesel za bogataše da kupijo zadevo za 2 milijona € ker je to več davka kot bi plačal jaz :)
Narobe razumeš ;)
Miša
# 14.12.2017 ob 12:02
SDS je kriv za vse!!
Če se trdo pokakate je kriv SDS!
SamoRes
# 14.12.2017 ob 09:06
Zakon o vrednotenju nepremičnin, še ena zapuščina Janševe vlade 2006
http://www.pisrs.si/Pis.
web/pregledPredpisa?id=ZAKO4312
Alorius
# 14.12.2017 ob 22:19
@biba007
Smo živeli v stanovanju 60 kvadratov, pa imamo zdaj manjše mesečne stroške v hiši 260 kvadratov/ od tega bivalnih 180 , ostalo klet in garaza itd..

To je možno samo ob dejstvu da napačno računaš ali pa primerjaš najbolj varčno hiško z najmanj varčnimi bloki.

v stroške te hiše in bloka vštej seveda tudi vse obnove in ostale amortizacije v 40 letih, pa boš videl koliko dražja je povprečna hiša od povprečnega stanovanja... ko jaz menjam v garsonjeri okna me pride to X... tebe pa pride X krat 10-15... ko grem jaz pleskat me pride X tebe pa X krat 15... itd... vse to vračunaj skupaj s svojim kreditom v stroške te tvoje velevarčne hiše in boš videl da je tistih nekaj10€ sklada in občasno nekaj denarja zelo varčno napram vaši hiši :)

Eni sploh ne znate računat dejanskih stroškov!

Ampak dokler ste 4je je ok... ko bosta ostala sama, ali bog ne daj sam, bo nastala glavna težava... upad prihodkov in osamljenost v vili :) In od tod so tudi glavna jamranja, življenje ostarele ženske pri 85tih (moški je zgaran od gradnje bajte umrl(malo za hec malo za res)) ona pa z penzijo 450€ ne more pokrit niti stroškov kaj šele vzdrževanja :)

Dokler je še lahko dosti delala na vrtu še je nekako šlo, ampak leta so tu.

In tako bo neogibno z večino ki imajo bajte 150+ m2

Žal, saj nikomur ne privoščim, samo ne se slepit.
yoda
# 14.12.2017 ob 20:28
kar se pa ddv tiče, pa samo nevednež lahko trdi, da ne vpliva na cene. Vsak trgovec kalkulira na neto ceno in na to doda ddv... Trgovec svojo strogo cenovno konkurenčnost lovi na svoji marži. In če ugotovi, da se mu posel izplača tudi z nižjo ceno in je zaradi nje lahko bolj konkurenčen, jo bo znižal. Verjetno se spust cen ne bi poznal takoj, bi se pa vsekakor poznal pri prvi podražitvi trgovčevega dobavitelja. Saj bi marsikateri trgovec ublažil povišanje cene za razliko manjšega ddv. Ko bi to storil en, bi mu logično, zaradi konkurenčnosti sledili drugi.
Skippy
# 14.12.2017 ob 19:26
Mislim, pa kaj te v življenju toliko moti oz. se ubadaš s tem, kdo ima kakšno hišo? Ker pač tebi nekaj ni všeč, je potrebno druge kaznovati?
. vsi ki imate bajte čez 120m2 ste potratni, razen če vas je kdajkoli v familji bilo več kot 5-6...
Ni pa nobenega razloga da bi nekdo imel 20 nepremičnin (teoretično)

?????? Jaz niti pomislim ne, da bi se ubadal s tem, kaj ima kdo kaj ... še manj, pa da bi razmišljal o tem, kako mu nekaj vzeti.
ElTorro
# 15.12.2017 ob 09:07
To da pa je nekdo gradil skorajda vilo z 200m2 na Goričkem je odločitev za katero je kriv sam

Ni je gradil, podedoval jo je od staršev, in si ne more privoščiti, da bi jo prodal in se odselil, ker bi pol manjša hiša v Mariboru (kaj šele v Ljubljani) stala več kot to, kar ima sedaj.
Seveda se jo da zmanjšati - in tebi se zdi smiselno, da mora nekdo vložiti denar v to, da si zmanjša bivalni prostor, ker ti misliš da se bogastvo meri v kvadratih?

Zato ker 1 nepremičnina je pač potrebna načeloma praktično vsaki osebi da nekje ŽIVI

Za to je dovolj 20m2 velika garsonjera ne pa pol milijona vredno stanovanje. Oseb, ki imajo 20 nepremičnin je izjemno malo....veliko več je takšnih, ki imajo dve ali tri. In bo v enem stanovanju živela žena, v drugem otrok, v tretjem mož, in davka ne bodo plačevali.
Binder Dandet
# 15.12.2017 ob 06:49
"To da pa je nekdo gradil skorajda vilo z 200m2 na Goričkem je odločitev za katero je kriv sam :)

In ne, izgovor da so take pred 50 leti gradili ni dovolj dober, zadevo se da zmanjšat, poznam primer... vprašanje je če obstaja ŽELJA :) "

Haha, sem se malo nasmejal.

1)200 m2 ni vila, ampak kvečjemu 2stanovanjska hiša. Noben presežek. Je pa res, da če bi zdajle sam gradil, bi gradil maks 150m2.
2) Kako boš zmanjšal hišo, ki nima prizidka? Boš streho podrl in eno etažo odstranil? Oprosti, ampak takšne neumnosti pa ne preberem vsak dan.:) Ravno zato poznaš točno 1 primer.
3) V zlatih časih socializma so se gradile za današnji čas predimenzionirane hiše. Ljudje, ki so jih gradili, pa so nanje navezani in nasplošno nimajo v glavi ideje, da se nepremičnina menja glede na potrebe. Zato vztrajajo. Ali pa zarad dedičev. Vglavnem, za menjavo mentalitete bo potrebna menjava generacije. Ko si star 30 let, potrebuješ hišo (ti pride prav zarad družin in otrok). Ko si star 60 let, potrebuješ manj prostora. Razliko pa bolje v potovanja, masaže itd vložit. V ZDA upokojenci prodajo hišo in gredo v condo na Florido. Pri nas te logike ne razumemo.
K_ris
# 15.12.2017 ob 06:43
@sistemc.

Samo mimogrede. V tujini davek na nepremičnino (običajno 1% do 2% vrednosti nepremičnine na leto) pokrije tudi:
- vodo
- kanalščino
- odvoz smeti
- odvoz kosovnih odpadkov
- ureditev zelenice, dreves in grmovja pred hišo

V Sloveniji trenutno plačujemo bajeslovne zneske za zgoraj omenjene storitve občinskim komunalam, zlizanim z občinsko oblastjo.


Sicer ne poznam države, kjer bi z nepremičninskim davkom pokril odvoz smeti, a bi te vseeno prosil za en izračun, koliko te letno stanejo te štiri storitve in koliko bi unašal davek v navedenem odstotku.
RJSlo
# 14.12.2017 ob 22:24
No ja. Imam že pripravljeni dve plinski bombi. Kmalu dobim še eno. Ko bodo prišli rubežniki na vrata, ker naslednje leto ne bom več plačal NZSZ bo hiša letela v zrak.
sempetrc
# 14.12.2017 ob 20:36
Ja, če ni več krize za plače in pokojnine, naj je ne bo niti za DDV.
1Orhideja9
# 14.12.2017 ob 19:38
tupamaross

Podpišem !!!
ElTorro
# 14.12.2017 ob 18:39
Zakaj bi vsi oproščali določeno kvadraturo (ali celo prvo nepremičnino) davka?

A je res pošteno, da nekdo na Goričkem, ki živi v stari 200m2 veliki hiši (ker so se takšne pred 50 leti pač gradile), ki je realno vredna manj kot 100.000 EUR plača davek, lastnik novega luksuznega stanovanja v centru Ljubljane, ki je lahko vredno 300.000 EUR, pa ne? Ker je pač določena površina oproščena?

A je res pošteno, da bo neka premožna družina z večimi nepremičninami pač napisala po eno vsakemu družinskemu članu, ker je prva nepremičnina pač oproščena davka?
tupamaross
# 14.12.2017 ob 10:12
Spoštovani Homer.,
bratje so mi bili podjetniki (zidarji) in so mi svetovali,da naj
že naredim nekaj večjega, da ne bi po tem delal prizidke,
če že imam brezplačne zidarje.

Za parcelo sem takrat plačal 1,170.000 DIN, za komunalo
pa 1,200.000 DIN. Po tem pa je sledila carina na uvoz
betonskega železa,cementa (če si to pri nas z zlatom plačal,
tega nisi dobil), od vsega tega pa še prometni davek. Me pa
res zanima, ali sploh še kdaj bom nehal plačati davek od
davka na davek...

Hiša je po tlorisu velika okrog 360 m2, je pa še podstrešje,
ki je veliko okrog 170 m2 z priključki za vodo in kanalizacijo.
Večji del je stojna višina,je pa "nogometno igrišče"in menda
najlepši del hiše, v katerem pa še nič ni narejenega.

Otroci so že v svojih hišah. S svojimi družinami. Mi dva z mojo
boljšo polovico pa sva v tisti hiši z vrtom okrog 600 m2. Zdi se
mi resnično, da mene in ženo na stara leta kaznujejo, da sva
v življenju bila tako pridna. Če vse skupaj resnično seštejem,
tudi podjetništvo 10 let, v katerem sem bil sam zaposlen, sem
naši državi odštel gotovine milijon EUR.

Mi smo delali kot norci. Sedanji mladi pa dnevno jočejo, da oni
nikoli ne bodo dočakali pokojnine in, da jih stari odirajo in čisto
nič - ne delajo!
ElTorro
# 15.12.2017 ob 18:09
Obračaj kolikor želiš, meni nikakor ni jasna logika, po kateri mora revni plačati več premoženjskega davka od bogatega.
Kazalo