Integrirana oskrba je podlaga za prilagajanje zdravstvenega sistema bolniku
V okviru integrirane oskrbe sta v ospredju bolnik in njegovo dejavno sodelovanje pri zdravljenju bolezni, ki je prilagojeno posameznikovemu načinu življenja.
Oskrba bolnikov s sladkorno boleznijo
Objavljeno: 5. december 2017 ob 16:19
Ljubljana - MMC RTV SLO

Sladkorna bolezen
Za uspešnejše zdravljenje sladkorne bolezni je pomembno, da se pri obravnavi bolnikov povežejo med sabo različni strokovnjaki, ki jim bodo poleg zdravljenja podali še vse potrebne informacije. Foto: MMC RTV SLO
Zelenjava
Zdrava prehrana z obilico zelenjave in sadja je najpomembnejša. Foto: Pixabay

V okviru integrirane oskrbe sta v ospredju bolnik in njegovo dejavno sodelovanje pri zdravljenju bolezni, ki je prilagojeno posameznikovemu načinu življenja.

Nekatere storitve integrirane oskrbe že potekajo v sklopu delavnic v centrih za krepitev zdravja, kjer s posamezniki sodelujejo strokovnjaki različnih področij.

Za uspešnejše zdravljenje sladkorne bolezni je pomembno, da se pri obravnavi bolnikov povežejo med sabo različni strokovnjaki, ki jim bodo poleg zdravljenja podali še vse potrebne informacije.

Povezovanje strokovnjakov vodi v uspešnejše zdravljenje
"Sodelovanje strokovnjakov pri zdravljenju sladkorne bolezni je nujno, saj imajo bolniki po navadi še druge bolezni, pogosto sta to povišan krvni tlak in holesterol v krvi. Poleg tega izvajamo preglede za odkrivanje zgodnjih faz potencialno že prisotnih zapletov sladkorne bolezni, kjer na primer na področju vida potrebujemo pomoč diplomirane medicinske sestre, ki izvede slikanje očesnega ozadja, oftalmolog jih pregleda in glede na druge zdravstvene podatke svetuje, kakšni ukrepi so še potrebni. Ob morebitnem napredovanju kroničnih zapletov se v zdravljenje vključijo tudi drugi strokovnjaki, kot so kirurg, nevrolog, infektolog, angiolog, kardiolog," je povedala diabetologinja Jelka Zaletel z UKC-ja Ljubljana in NIJZ-ja.

Sladkorna bolezen tipa 2 zahteva sodelovanje več strokovnjakov, da je zdravljenje uspešno. Večina bolnikov se zdravi na primarni ravni v timu družinskega zdravnika, medtem ko na sekundarni obiskujejo tudi druge zdravnike specialiste, zato mora biti komunikacija med strokovnjaki in bolnikom zelo dobra. Prav tako morajo imeti določeno znanje o bolezni in bolniku tudi lekarniški farmacevti, saj jim podajajo informacije o varnem jemanju zdravil, uporabi merilnikov za merjenje krvnega sladkorja idr.

Bolniki morajo dejavno sodelovati pri načrtovanju zdravljenja
"Strokovnjaki na primarni in sekundarni ravni se moramo v oskrbi sladkorne bolezni povezati med sabo. Če se nam ne uspe uskladiti med sabo glede načrta zdravljenja bolnikov, se lahko zgodi, da bodo ti prikrajšani za preglede ali se bodo podvajali. V najslabšem primeru lahko bolniki dobijo različne informacije in se zaradi zmedenosti zatečejo k nepreverjenim metodam zdravljenja."

Rezultat takega povezovanja med zdravstvenimi strokovnjaki je načrt oskrbe, ki je individualiziran. Pravzaprav mora biti to bolnikov načrt zdravljenja, tako da se upoštevajo njegove želje in izbire ter možnosti bližnjih, kar še posebej velja pri starejših bolnikih, za katere skrbijo njihovi svojci. "Bolnik mora biti tisti, ki čuti, da ima nadzor nad tem, kar se mu dogaja. Diagnostika, način zdravljenja in celoten načrt oskrbe morajo biti njegova izbira, da se dosežejo rezultati, ki so zanj najboljši," je pojasnila Zaletelova.

Integrirana oskrba je pravzaprav koncept oziroma podlaga za prilagajanje zdravstvenega sistema, tako da bo blizu bolniku in bo hkrati vključeval njegove odločitve. Posamezniki imajo v tem primeru možnost sodelovanja in soodločanja pri zdravljenju, zato je takšen pristop namenjen in potreben vsem bolnikom.

Na delavnicah dobijo bolniki informacije o poteku in zdravljenju bolezni
"Slovenija je ena redkih držav v svetu in Evropi, ki ima poseben edukacijski program za osebe z rahlo povišanim sladkorjem, ki lahko s spremembo življenjskega sloga preprečijo ali prestavijo razvoj sladkorne bolezni tipa 2 na poznejše obdobje. Programi v novih centrih za krepitev zdravja vključujejo delavnice in predavanja tudi na temo sladkorne bolezni tipa 2, kjer dobijo ljudje odgovore na to, kaj lahko sami naredijo, da preprečijo zaplete bolezni, kaj lahko pričakujejo ob njenem odkritju, kako pomembna so nadaljnja testiranja in pravočasno zdravljenje."

Za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se vodijo v družinski medicini, sta pripravljena dva programa, in sicer krajši, kjer slušatelji dejavno sodelujejo na 90-minutni delavnici, in daljši, ki traja petkrat po 90 minut. Tu se bolniki skupaj z zdravstvenimi strokovnjaki sistematično pripravljajo na spreminjanje navad. Gre za motivacijo in konkretno načrtovanje dejavnosti ter tudi učenje, kako se odzvati, ko nastopijo težave in zdrsi pri uresničevanju cilja, in kako to sprejeti.

Program pravzaprav že ima neke elemente integriranosti, saj v njem sodelujejo medicinske sestre, zdravnik družinske medicine, farmacevt in edukatorka – diplomirana medicinska sestra s sekundarne ravni. "Ko bomo imeli za ta namen tudi ustrezno usposobljene bolnike, želimo v te programe vključiti tudi njih. Ti bodo lahko na podlagi svojih izkušenj in pridobljenega znanja še dodatno pomagali ljudem, ki se na novo seznanjajo z boleznijo." Pri sladkorni bolezni so pomembni tudi povezovanje z lokalno skupnostjo, centri za socialno delo, ZRSZ.

Pojavnost sladkorne bolezni se bo v prihodnosti zviševala
"Bolnikov s sladkorno boleznijo bo vedno več zaradi dolgožive družbe, saj ljudje lahko živijo s sladkorno boleznijo še desetletja. Visoka pojavnost sladkorne bolezni je tudi rezultat uspešnega zdravljenja drugih bolezni. Tako zdravstvo kot družba se moramo pripraviti na to, da bomo imeli večje število bolnikov tudi med starejšimi, zato je treba poskrbeti za dobro zdravljenje, da ti ljudje ostanejo čim dlje samostojni in še naprej prispevajo k družbi," je povedala Zaletelova.

Pojavnost se bo verjetno zviševala tudi zaradi povečane telesne teže populacije, pri otrocih se sicer delež debelih zmanjšuje, pri odraslih pa je trend rasti še vedno prisoten. Vedno več bo sladkornih bolnikov tudi v delovno aktivni populaciji. Prilagoditev delovnih mest zdravemu načinu življenja je področje, ki mu bodo strokovnjaki v prihodnosti morali posvetiti več časa.

Bojana Lekše
Prijavi napako

<< Pojdi nazaj
Komentarji
Ta novica trenutno še nima komentarjev.