Med dejavniki za srečno starost so ohranjanje posameznikove individualnosti, gmotno stanje, zdravje in dobra socialna mreža. Foto: Pixabay
Med dejavniki za srečno starost so ohranjanje posameznikove individualnosti, gmotno stanje, zdravje in dobra socialna mreža. Foto: Pixabay

"Ob pripravi sedmega PKP-ja, ki ga moramo sprejeti do konca naslednjega meseca, iščemo rezerve zato, da v času drugega vala pomagamo nekaterim, ki so najbolj prizadeti, še posebej 100.000 upokojencem z nizkimi pokojninami, ki zdaj še bolj čutijo draginjske pritiske in nasloh situacijo. S tega vidika iščemo tudi notranje rezerve glede tega, da se zagotovijo dodatna sredstva, da se vsaj za najbolj prizadeto katerogijo blažijo socialne posledice epidemije," je ob koncu nagovora dejal Janša.

Vlada je doslej pripravila šest protikoronskih svežnjev pomoči, zadnji je še v obravnavi v DZ-ju. Upokojencem je med drugim pomagala že s prvim, sprejetim aprila, ko so vsi s pokojnino do 700 evrov prejeli enkratni solidarnostni dodatek do 300 evrov.