Na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje  (ZPIZ) ocenjujejo, da se letos ne bo bistveno povečalo število upokojencev. Foto: MMC RTV SLO
Na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ocenjujejo, da se letos ne bo bistveno povečalo število upokojencev. Foto: MMC RTV SLO
Tisti z najvišjimi pokojninami bodo z ukinitvijo starostne olajšave dobivali nižje pokojnine. Foto: EPA

Dvig starostne meje se bo nadaljeval vsako leto, ker pokojninsko reformo vpeljujemo postopno. Starost za upokojitev je z novim letom višja za 4 oz. 6. mesecev, odvisno od tega, koliko pokojninske dobe ima zavarovanec, je za TV Dnevnik poročala Anja Huš.

"Pri tistih, ki so lani dali prošnjo za izračun pogojev, je bilo to že upoštevano. Zavod je dal podatke tudi na spletno stran," je povedal Marijan Papež, direktor ZPIZ-a.

Čez 5 let izenačitev upokojitvene starosti za oba spola
Leta 2019 bo upokojitvena starost za oba spola 65 let. Upokojiti se bo mogoče tudi pri 60 letih in 40 letih delovne dobe.

“V letošnjem letu naj se pokojnine ne bi usklajevale, letni dodatek naj bi bil v enakem obsegu kot lani, število upokojencev pa naj bi se dvigovalo kot v preteklih letih," je o pričakovanjih za letos dejal Papež.

Ker je bilo lani zahtevkov za upokojitev manj kot leto prej, Papež meni, da pokojninska reforma že učinkuje. Pokojninska blagajna pa naj bi se okrepila še z višjimi prispevki od avtorskih pogodb, v tem letu pa naj bi del zaslužka ZPIZ-u začeli namenjati tudi študenti, ki delajo prek študentskih servisov.

Sistem akontacije dohodnine od pokojnin se ne bo spreminjal
Kot piše na spletni strani ZPIZ-a, se sicer letos sistem in tehnika obračunavanja akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil in drugih denarnih dajatev, ki jih obračunava in izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod), v primerjavi s preteklim letom ne spreminjata.

Splošna olajšava, do katere imajo pravico vsi zavezanci, znaša od 1. 1. 2014 na letni ravni 3.302,70 evra oz. 275,22 evra na mesečni ravni. V letu 2014 se ne spreminja meja, pri kateri nastopi davčni odtegljaj pri pokojnini ali invalidskem nadomestilu, če je Zavod glavni izplačevalec.

Akontacija dohodnine bo odtegnjena od pokojnin, ki so višje od 1.095,10 evra z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave.

Ukinjena starostna olajšava
S 1. januarjem pa je začela veljati ukinitev olajšave za starost po 65. letu. Zaradi navedenega velja, da bo pri prejemnikih pokojnin, starejših od 65 let, po 1. januarju prvič nastopil davčni odtegljaj pri pokojninah med 1.095,10 in 1.332,03 evra. To pomeni, da bodo ti prejemniki prejeli nižjo pokojnino kot do zdaj.

Prejemniki pokojnin, ki so starejši od 65 let, in dobivajo pokojnino, višjo od 1.332,03 evra, pa bodo zaradi ukinitve olajšave za starost nad 65 let letos plačevali višji znesek akontacije dohodnine kot do konca lanskega leta.

Kot še dodajajo na ZPIZ-u, imajo prejemniki pokojnin s stalnim bivališčem v državi Sloveniji pravico do pokojninske olajšave, ki znaša 13,5 odstotka pokojnine oziroma osnove za odmero akontacije dohodnine.

Novo leto in dvig upokojitvene starosti
Novo leto in dvig upokojitvene starosti