Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Agencija delavnice, namenjene starejšim, ki želijo ohranjati ali izboljšati svoje vozniške sposobnosti, od leta 2015 izvaja v sodelovanju z Družbo za avtoceste v RS, policijo, Rdečim križem, Združenjem Fortox, Prostoferjem, Zvezo društev upokojencev Slovenije ter občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

V zadnjih osmih mesecih so izvedli 27 delavnic, ki se jih je udeležilo 800 starejših. Na njih so med drugim z udeleženci osvežili poznavanje prometnih predpisov, jim predstavili varno vožnjo na avtocestah in krožnih križiščih ter jih informirali o podaljšanju vozniškega dovoljenja. Skupaj z njimi so odpeljali tudi 86 svetovalnih voženj.

Podatki sicer kažejo, da se tovrstnih preventivnih dogodkov udeleži več žensk kot moških ter da udeleženci delavnic v povprečju vozijo motorno vozilo 43 let, so zapisali na agenciji.

Projekt Sožitje agencija izvaja od leta 2015. Nanj se lahko brezplačno prijavi vsak starejši voznik, ki ima željo izpopolniti svoje znanje in vozniško kondicijo.

Po podatkih agencije je v Sloveniji več kot 351.955 imetnikov vozniških dovoljenj, starejših od 61 let, kar predstavlja 25,9 odstotka vseh imetnikov vozniških dovoljenj. V prihodnjih letih se bo populacija še starala, na cestah pa bo čedalje večji delež voznikov in voznic v tretjem življenjskem obdobju, opozarjajo.