Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kupnina znaša 250.000 evrov, še približno 200.000 evrov pa bo občina namenila za preureditev prostorov, v katerih bo 30 mest za uporabnike.

Kot so danes sporočili z Mestne občine Kranj, se je s podpisom pogodbe začel postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za preureditev prostorov. Začetek obnovitvenih del na občini pričakujejo še letos, prve uporabnike pa naj bi objekt sprejel v letu 2021.
V objektu s 417 kvadratnih metrov neto tlorisne površine v pritličju bodo uredili garderobe in sanitarije, družabni prostor, prostor za počivanje in prostore za zaposlene ter dostavo hrane. Predvidoma bodo uredili tudi zunanjo teraso.

Načrtovani okvirni stroški gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del brez opreme znašajo 200.000 evrov. Natančnejša ocena bo znana po pridobitvi dokumentacije, ki je trenutno še v izdelavi. Kranjski mestni svet je za izvedbo razvojnega programa dnevnega varstva starejših aprila na dopisni seji s prerazporeditvami sredstev v proračunu zagotovil 475.000 evrov.

V objektu bo na voljo predvidoma 30 mest za uporabnike, program pa bo izvajal Dom upokojencev Kranj, ki sicer izvaja institucionalno varstvo starejših. Gre za program, namenjen posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno.
V dnevnem varstvu ponujajo zajtrk in kosilo ter različne dejavnosti. Med njimi so jutranja kavica, branje, družabna srečanja, obisk prireditev, pikniki, praznovanje rojstnih dni, sprehodi, druženje v parku ter obisk frizerja ali pedikerja. Prav tako se je mogoče vključiti v vse organizirane dejavnosti v domu, kot so izleti, pikniki, kulturne in družabne prireditve ter manjše storitve zdravstvene nege.

"Povpraševanja po dnevnem varstvu je veliko, zato bodo dodatne zmogljivosti dobrodošle. Tako bomo že v prihodnjem letu ublažili del potreb po storitvah za starejše, hkrati pa si pospešeno prizadevamo za projekt gradnje novih namestitvenih zmogljivosti doma za starejše na Zlatem polju," je napovedal Rakovec.