Greznice bodo zamenjale male komunalne čistilne naprave
Po zdajšnji zakonodaji bi morala vsa gospodinjstva, ki niso priključena na kanalizacijsko omrežje in so na občutljivih območjih, do konca leta vgraditi male komunalne čistilne naprave.
O financiranju se pozanimajte na Eko skladu, občinah in lokalnih skupnostih
Objavljeno: 20. oktober 2015 ob 08:32,
zadnji poseg: 20. oktober 2015 ob 10:19
Ljubljana - MMC RTV SLO

false
Postavitev male komunalne čistilne naprave je tudi finančno velika obremenitev za večino gospodinjstev. Na Eko skladu je odprt javni poziv za financiranje oziroma kreditiranje. Foto: MMC RTV SLO

Po zdajšnji zakonodaji bi morala vsa gospodinjstva, ki niso priključena na kanalizacijsko omrežje in so na občutljivih območjih, do konca leta vgraditi male komunalne čistilne naprave.

V pripravi je nova uredba, ki prinaša nekaj novosti, predvsem rok, ko bodo morala gospodinjstva izvesti investicijo, in pogoje za pridobitev posojila. V Svetovalnem servisu sta nekaj informacij podali dr. Meta Levstek, vodja laboratorija na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik, in mag. Nataša Černila Zajc, vodja sektorja za kreditiranje na Eko skladu.

Ministrstvo za okolje in prostor je letos poleti izdalo osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih voda, ki prinaša več sprememb za lastnike individualnih hiš. Ena je ta, da naj bi se dovolile tudi greznice z določeno nadgradnjo filtracije ali infiltracije, ter podaljšanje roka za neko določeno časovno obdobje, saj so posamezniki zamenjali malo obstoječih greznic z individualnimi čistilnimi napravami, ugotavlja Levstkova. "Osnutek Uredbe je v javni obravnavi, ministrstvo je dobilo zelo veliko pobud, zato menim, da bo osnutek sprejet, vendar težko rečem, v kakšni obliki," je pojasnila Levstkova. Predvideva, da se bo obdobje premaknilo za nekaj let.

Greznice vodo samo delno prečistijo
Marsikdo se sprašuje, zakaj obstoječe greznice niso ustrezne. Levstkova pojasni, da "greznice samo delno prečistijo odpadno vodo, ki se v greznici večinoma usede in anaerobno presnovi, kar pomeni, da je voda iz greznice le delno prečiščena". Voda v komunalni čistilni napravi se prečisti na aerobni način, ki se izvaja tudi v naravi v rekah in jezerih, kjer je voda 95% očiščena. "Moramo se zavedati, da je dnevna poraba vode na osebo okrog 120 l, v vsakdanjem življenju pa uporabljamo tudi kemijske preparate, ki dodatno obremenjujejo okolje".

Pri nakupu čistilne naprave upoštevajte tudi pretok vode, ki je lahko premajhen ali prevelik, predvsem pri počitniških hišah so sistemi težje obvladljivi, zato se tudi čiščenje težje izvaja. Na trgu so različne vrste in tipi komunalnih naprav, od pretočnih, s sistemi SBR, rastlinske čistilne naprave idr. Za katero čistilno napravo se boste odločili, je odvisno od vaše presoje, vendar morate upoštevati nekatere dejavnike, na primer velikost čistilne naprave, ki je odvisna od števila članov v gospodinjstvu, material, iz katerega bo narejena, in samo vzdrževanje ter obratovanje čistilne naprave.

Možnosti financiranja komunalnih naprav v gospodinjstvih
"Eko sklad lahko dodeljuje le aktualne kredite, vendar lahko posojilo najame samo kreditno sposobna oseba," pojasni Černila Zajčeva. Poleg tega lahko občine, ki so že zgradile javni kanalizacijski sistem in določile, katera območja ne bodo deležna javnega kanalizacijskega sistema, prebivalcem na teh območjih omogočijo finančno pomoč za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v obliki nepovratnih finančnih spodbud, kar je pri nekaterih občinah že praksa, saj je bilo objavljenih tudi nekaj lokalnih razpisov, je povedala Černila Zajčeva. Predlaga, da se občani obrnejo na svoje občine in lokalne skupnosti ter se pozanimajo, kako je s financiranjem komunalnih čistilnih naprav.

Eko sklad nudi posojilo za postavitev male čistilne naprave
Postavitev male komunalne čistilne naprave je tudi finančno velika obremenitev za večino gospodinjstev. Na Eko skladu je odprt javni poziv za financiranje oziroma kreditiranje. To je javni okoljski poziv za kreditiranje občanov z oznako 51OB14, ki je še vedo odprt. Rok za oddajo vlog pa je podaljšan do konca leta. "Če nam po novem letu ne uspe objaviti novega iz tovrstnega javnega poziva, bomo podaljšali tega, ki vključuje tudi financiranje postavitve malih komunalnih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot, za katere občani ne potrebujejo gradbenega dovoljenja, če se postavijo na parceli, kjer že stoji objekt," pojasni Černila Zajčeva.

Postopek pridobitve posojila pri Eko skladu
Rok za prijavo na razpis je do konca leta, vendar ga bodo verjetno podaljšali. "Najprej preberite besedilo javnega poziva, tako da se seznanite z vsemi pogoji, merili in zahtevami za pridobitev posojila. Na spletni strani je poleg javnega poziva tudi vloga za prijavo, ki jo izpolnite, priložite gradbeno dovoljenje za objekt, ki mu bo mala čistilna naprava služila, ponudbo za izbrano vrsto naprave, ki mora imeti priloženo izjavo o lastnostih čistilne naprave. To pomeni, da je preizkušena in legalno dana na trg ter bo imela ustrezne učinke čiščenja. Nato vlogo pošljete na naslov Eko sklada," je pojasnila Černila Zajčeva.

Komunalna naprava naj ne bi stala več kot 4000 evrov
Za enostanovanjsko hišo naj bi stala zgraditev komunalne naprave največ od 3000‒4000 evrov, je povedala Levstkova. Za izgradnjo pa se bo vsak občan ali investitor moral pozanimati o ustrezni velikosti čistilne naprave, glede na odtok odpadnih voda iz objekta izbrati primeren tip čistilne naprave, se poučiti o samem postopku čiščenja in vseh potrebnih opravilih, ki jih bo z ustreznim ravnanjem lastnik čistilne naprave tudi imel.B. L.
Prijavi napako

<< Pojdi nazaj
Ta novica trenutno še nima komentarjev.