V Cankarjevem domu bo do petka pestro. Foto: MMC RTV SLO
V Cankarjevem domu bo do petka pestro. Foto: MMC RTV SLO

Veličina naroda se meri tudi po tem, kako dobro ravna s svojimi starejšimi državljani, je dodala.

"V deželo prihaja jesen, ki prinaša obilo plodov. Jesen življenja ali tretje življenjsko obdobje je čas, ko bi morali starejši uživati v rezultatih dela in ustvarjanja v aktivni življenjski dobi, ko bi morali vsi starejši uživati v dostojni starosti. Takšno je upravičeno pričakovanje ljudi, ki so vsak na svojem področju gradili našo državo," je v nagovoru poudarila Pirc Musar.

Rdeča nit celotne slovenske zgodovine je po njenih besedah namreč prav solidarnost. Pri tem je dodala, da brez te ne bi imeli na voljo vsega tistega, kar opazijo tujci, ko državo obiščejo. "Veliko je storitev in dragocene dediščine, predanega, požrtvovalnega dela danes naše starejše generacije, ki delajo našo državo ljudem prijazno, zato moramo ceniti vse, kar so nam naši predniki zagotovili in kar starejši še vedno prispevajo oziroma prispevajo," je dejala predsednica.

Poskrbeti moramo, da naša družba ne bo stereotipno starajoča ampak izpolnjujoče dolgoživa, da bo starost zdrava in aktivna, skupnost pa zaradi tega bogatejša.

Nataša Pirc Musar

Poudarila je, da pokojninska reforma, ki jo pripravlja vlada, nikakor ne sme slediti neoliberalni predpostavki, češ da je starost preveč zaščiteno življenjsko obdobje in je treba pravice, ki jih zagotavlja socialna država, skrčiti ter skrb za starejše prepustiti predvsem družini.

Kot poglavitne izzive, s katerimi se bo na tem področju v prihodnosti soočila Slovenija, je izpostavila zakon o dolgotrajni oskrbi, ki mora biti po njenih besedah v prakso vpeljan tako, da bo na solidarnosten način zagotavljal storitve tistim, ki jih potrebujejo. Izpostavila je tudi reformo na področju zdravstva in pokojninsko reformo, ki mora prinesti dostojne pokojnine.

Na festivalu tudi več kot 120 nastopov, več kot 40 izobraževlanih dogodkov

22. Festival za tretje življenjsko obdobje bo potekal do petka, na njem pa se bo zvrstilo več kot 120 pevskih, plesnih in glasbenih nastopov, več kot 40 izobraževalnih dogodkov, pa tudi strokovne razprave in delavnice.

Ministrstvo za solidarno prihodnost, soorganizator F3ŽO, na letošnjem festivalu sodeluje z barvitim programom, predstavitvami razvoja dolgožive družbe ter široko paleto gostov iz javnega življenja, medijev, kulture in družbenega aktivizma. Minister Simon Maljevac na festival seli svojo pisarno: prisoten bo vsak dan ter na voljo obiskovalkam in obiskovalcem za vprašanja, predloge in pobude.

Kot soorganizatorka se bo predstavila tudi Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU s svojimi dnevnimi centri dejavnosti, poseben program pa pripravljajo še Mestna občina Ljubljana in številni partnerji.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo bo z ekipo strokovnjakov obiskovalcem predstavljalo urne prste, ki bodo tudi starejšim s pametnimi telefoni pomagali do digitalnih potrdil, s katerimi si bodo olajšali dostop do zdravnika, pomagali pri nakupu starih avtomobilov in imeli vpogled v zemljiško knjigo.

Stojnica oddaje Ah, ta leta. Foto: TV Slovenija
Stojnica oddaje Ah, ta leta. Foto: TV Slovenija

Na festivalu se na posebni stojnici predstavlja tudi oddaja TV Slovenija za starejše Ah, ta leta. Vabljeni k obisku!

V četrtek bo ob 16. uri medgeneracijsko druženje novinarkgostji: Alenka Terlep, Radio Slovenija in Ališa Kasjak Gutman, Televizija Slovenija. Pogovor bo moderiral minister Simon Maljevac.

V strokovnem programu bo danes med 12. in 14. uro potekal pogovor na temo od minimalne plače do dostojne pokojnine. Pogovarjali se bodo o tem, kako udejanjiti pravico do minimalnega dohodka za upokojene, kaj je merilo za določanje višine – prag revščine, razmerje do povprečne plače, košarica življenjskih stroškov … To je le nekaj vprašanj, na katera bodo iskali odgovore Irena Vidic, strokovna sodelavka Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Jože P. Damijan, redni profesor na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, in Roberto Treu, predsednik Sindikata upokojencev CGIL Furlanije - Julijske krajine. Vsi starejši imajo pravico do minimalnega dohodka ne glede na vir financiranja. Najpomembnejše je zavedanje o pomenu minimalne plače in minimalne pokojnine v zadostni višini kot dohodka za življenje. Prispevek okrogle mize naj bi bil v razumevanju pomena in vsebine, razjasnitvi socialnega in ekonomskega vidika in nakazovanju mogočih poti in rešitev.

V sredo bo dopoldne pogovor o sodelovanju organizacij za starejše v evropskih projektih, ob 12.15 pa o spopadanju z izzivi stanovanjske politike na področju socialnega varstva in v širšem družbenem okolju.

V dvorani M1 bo ob 12.30 pogovor o spoštljivem nagovarjanju starejših, ob 15.30 pa o kulturi in umetnosti za aktivno modrost.

Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Petkov strokovni program se bo ob 9.30 odprl s posvetom z naslovom Staranje s pozitivnim predznakom. Živimo v okolju, ki ga pogosto prevevajo negativni predsodki in stereotipi o starejših in starosti. Takšni pogledi in prepričanja, ki jih celo življenje gojimo v sebi, slikajo starost kot obdobje upada, bolezni in osamljenosti, starejše pa kot pozabljive, krhke in dementne, za katere se kot edina možnost za življenje v visoki starosti kaže le dom za starejše. Namen te okrogle mize je ovreči globoko ponotranjena prepričanja o starosti kot obdobju upada ter pokazati na pozitivne podobe starosti in starejših, so zapisali organizatorji.

Ob 14.30 pa bo še pogovor z naslovom Pokojninski sistem včeraj, danes, jutri, na katerem bodo razpravljali o tem, kako bi morali urediti sistem, da bo vzdržen dolgoročno.

Pester nabor dejavnosti za aktivno preživljanje časa

Pri promociji telesne dejavnosti starejših in predstavitvi možnosti za aktivno preživljanje časa v povezavi s turistično ponudbo za preživljanje časa zunaj v domačem okolju se ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport tokrat predstavlja z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez (OKS-ZŠZ) in Slovensko turistično organizacijo (STO).

Na razstavnem prostoru bo ves čas festivala mogoče opraviti individualne meritve telesnih zmogljivosti, ki jim bo sledil 15-minutni individualni posvet, potekale pa bodo tudi različne predstavitve zunanjih dejavnosti. V četrtek bo od 9.30 do 10.30 v dvorani M4 predavanje z naslovom Z gibanjem ohranimo neodvisnost tudi v tretjem življenjskem obdobju.

Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik
Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik

Na ministrstvu za zdravje si prizadevajo za uspešno staranje in aktiven življenjski slog starejših, ki jim z e-oskrbo omogočajo varno in kakovostno življenje doma. Preprečujejo "ageizem" (stereotipe, predsodke in diskriminacijo na podlagi starosti) in se borijo proti nasilju nad starejšimi.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na letošnjem festivalu predstavlja promocijsko kampanjo "Lepo je biti kmet". Udeleženci bodo lahko sodelovali v ekološki nagradni igri in spoznali ekološke kmetije Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije.

Pomembno vprašanje, ki mu vsako leto na festivalu namenijo veliko pozornosti, je varnost starejših v promet in vsak dan. Policisti bodo na festivalu obiskovalcem vseh starosti vsak dan svetovali, kako je treba ravnati, da zavarujejo svojo lastnino in se izognejo nevarnim situacijam, na primer pri dvigu gotovine na bankomatu, med potovanjem s sredstvi javnega prevoza, ob obiskih neznancev na domu ipd. O prometni varnosti se bodo lahko udeleženci posvetovali tudi s policistom prometnikom.

Epidemija osamljenosti med starejšimi