V Domu starejših občanov Tezno trenutno živi 209 ljudi, za katere skrbi 105 zaposlenih. Foto: Radio Maribor
V Domu starejših občanov Tezno trenutno živi 209 ljudi, za katere skrbi 105 zaposlenih. Foto: Radio Maribor

Po besedah direktorice Jasne Cajnko so v domu, ki praznuje 20 let delovanja, v preteklih letih v obnovo, prilagoditve in posodobitve prostorov vložili 7,5 milijona evrov lastnih sredstev, večinoma iz sredstev amortizacije.

Zadnja investicija je obsegala temeljito prenovo pritličja osrednjega objekta v domu, kjer živijo tako stanovalci z napredovano demenco kot samostojni stanovalci. Za to je država namenila 2,2 milijona evrov, še 400.000 evrov je prispeval dom.

V letu 2021 je dom prejel od ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nekaj več kot 700.000 evrov kohezijskih sredstev za izgradnjo enote za začasne namestitve, v kateri lahko sprejmejo 12 ljudi. Te postelje so zaenkrat zaradi pomanjkanja kadra prazne, je v današnji izjavi za medije povedala direktorica.

Jasna Cajnko je spomnila, da so v anketah, ki jih izvaja približno 75 domov v Sloveniji, v 16 letih spremljanja kar 14-krat dosegli prvo mesto v kategoriji zadovoljstvo med stanovalci. S sprotnimi vlaganji v infrastrukturo so po njenih besedah dosegli, da imajo danes v celoti nadstandardne razmere za bivanje.

Svetina danes posloval v Mariboru

Odprtja prenovljenih prostorov se je udeležil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina, ki je danes posloval v Mestni občini Maribor. Na osebni pogovor se je prijavilo 18 ljudi, Svetina pa se je ob tej priložnosti srečal tudi z županom Sašo Arsenovičem. Med drugim sta govorila o prizadevanjih občine za pomoč države in zagotovitev zakonske podlage za izgradnjo dvigal v večnadstropnih zasebnih objektih, s čimer želijo izboljšati mobilnost starejših in drugih gibalno oviranih ter njihovo oskrbo na domu. Varuh je ob tem znova pozval državo, naj prisluhne pobudi. "Vlada bi lahko po zgledu financiranja energetske obnove vzpostavila takšne mehanizme. Vsekakor bi to dvignilo kakovost bivanja ljudi v svojem okolju, ne zgolj starejšim, ampak tudi invalidom, mamicam z vozički, začasno težje mobilnim itd.," je povedal.

Župana je seznanil tudi z nekaterimi pritožbami občanov, med drugim zaradi spreminjanja avtobusnih povezav in lokacij avtobusnih postajališč. Na varuha se obračajo občani v Mariboru s podobnimi težavami kot drugje po Sloveniji. "Nekaj je bilo stanovanjske problematike, nekaj problematike s področja socialnih transferjev, geodetske uprave, medsosedskih in družinskih sporov," je naštel.