Najpogostejši uporabniki so starostniki, ki živijo zunaj večjih krajev. Foto: MMC RTV Slovenija
Najpogostejši uporabniki so starostniki, ki živijo zunaj večjih krajev. Foto: MMC RTV Slovenija

V sredo so namreč tam prevzeli vozilo, s katerim bodo prostovoljni vozniki starejšim prebivalcem zlasti iz manjših in odročnejših vasi, ki nimajo lastnega prevoza, omogočili obisk zdravnika, trgovine, banke ter kulturnih in drugih dogodkov.

Cerkniška občina se je v projekt vključila kot petnajsta v Sloveniji, kjer že več kot 160 prostovoljcev redno skrbi za brezplačne prevoze približno 1500 starostnikov, pravi ustanovitelj in direktor Zavoda Sopotniki Marko Zevnik. "Dnevno prevozimo okoli 1.000 kilometrov in opravimo 26 prevozov."

Najpogostejši uporabniki so starostniki, ki živijo zunaj večjih krajev. "Tam po vaseh ni trgovin, ni storitev in Sopotniki jim omogočijo, da lahko pridejo do zdravnika do trgovine in na ta način imajo primerljivo kakovostno življenje kot tisti iz mestnih središč," pravi Zevnik.

Med prostovoljci prevladujejo mlajši upokojenci, ki po Zevnikovih besedah želijo "biti aktivni, ki radi pomagajo in vidijo v Sopotnikih lepo priložnost".

V projektu sodeluje tudi cerkniška občina, ki ima sicer kar nekaj oddaljenih zaselkov, pa pravi njen župan Marko Rupar. "Občina financira vse te storitve, ki jih dajejo Sopotniki: zavarovanje, vzdrževanje vozila in druge stroške, ki nastajajo s tem v zvezi, razen prostovoljcev, ki vozijo."

Prostovoljce, ki se že prijavljajo k sodelovanju, bodo izobraževali prihodnji teden, prevoze pa bodo dejansko začeli opravljati 17. junija.