Radovljica. Foto: BoBo
Radovljica. Foto: BoBo

Nova stanovanja je nepremičninski sklad uredil v več kot 70 let stari stavbi na Ljubljanski cesti, ki jo je odkupil od radovljiške občine in ki je v preteklosti služila različnim namenom: pred drugo svetovno vojno je bila v stavbi tovarna pletenin, pozneje kegljišče in gostilna, pa tudi samska stanovanja. "Zadnja leta je stavba samevala, z našo prenovo in rekonstrukcijo pa bo znova dobila poln pomen," je poudarila svetovalka direktorja sklada Irena Kadunc, ki je prepričana, da bo prenovljena stavba z urejeno okolico in poslikavo obogatila mesto.

"Verjamemo, da 10 namenskih najemnih stanovanj v Radovljici predstavlja le majhen korak na področju obogatitve stanovanjske oskrbe v Sloveniji, predstavlja pa velik korak za nepremičninski sklad, saj gre za naš prvi in upamo, da ne zadnji projekt, za katerega smo prejeli nepovratna finančna sredstva. Hkrati gre za naš prvi projekt, v katerega smo pri gradnji vključili tudi umetniško delo, ki bogati objekt," je povedala Kadunc.

Avtor umetniškega dela na fasadi je Anže Zadel. Osrednji motiv poslikave z naslovom Tkanje generacij in kulture pa predstavlja silhueto skakalnega stolpa radovljiškega kopališča, ki ga je zasnoval radovljiški arhitekt Ivan Vurnik, pred silhueto vrhov gora. Na spodnji strani poslikavo uokvirjajo tradicionalni vzorci Helene Vurnik, ki nakazujejo lokalno in naravno okolje Radovljice.

Stanovalce desetih novih javnih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše bo sklad izbral na javnem razpisu, ki bo predvidoma objavljen v prihodnjih dveh tednih. Na voljo bodo tri enosobna stanovanja in sedem garsonjer. Najemnina bo neprofitna.

Za izgradnjo stanovanj, ki je stekla novembra 2022, je sklad pridobil 525.000 evrov nepovratnih sredstev, kar predstavlja tretjino celotne vrednosti projekta obnove, dozidave in arhitekturne prilagoditve objekta za bivanje starejših. Uredili so dvigalo, klančine, kopalnice in preostalo stavbno pohištvo. Objekt je pridobil tudi novo kolesarnico s priključki za električna kolesa, pred objektom pa je 14 parkirnih mest.

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja trenutno razpolaga s 3232 najemniškimi stanovanji za upokojence in druge starejše, v katerih prebiva več kot 4000 najemnikov in uporabnikov. Med omenjenimi stanovanji jih je 469 oskrbovanih. V prihodnjih dveh letih je načrtovana gradnja še 152 stanovanj, in sicer 57 v Kranju, 20 v Novem mestu, 24 v Ajdovščini, 30 na Ptuju in 21 v Ribnici.