Foto: BoBo
Foto: BoBo

Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki tokrat potekajo prvič, organizirata pa jih Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) in Gospodarsko razstavišče, v ospredje postavljajo aktualno temo, ki zadeva vse generacije, to je trg dela in upokojevanje. Zvrstilo se bo več okroglih miz, dogodek pa bo ponudil tudi izobraževalni in kulturno-ustvarjalni program ter sejemsko razstavo.

Predsednik Zdusa Janez Sušnik se je v pozdravnem nagovoru zahvalil vsem, ki so kakor koli sodelovali pri pripravi dogodka, zlasti znatni podpori vlade. Soorganizatorja prireditve sta ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za okolje in prostor. Ministrica za delo Ksenija Klampfer je na odprtju poudarila pomen, "da začnemo na vseh ravneh družbe krepiti zavedanje o povezanosti in soodvisnosti med generacijami". "Samo zadovoljni starejši bodo imeli zadovoljne otroke in zadovoljni mladi bodo osrečevali starejše," je dodala.

Dnevi medgeneracijskega sožitja

Sušnik je dodal, da je osrednja tema dogodka trg dela in upokojevanje, a se bodo na dogodku dotaknili tudi drugih pomembnih tem, kot sta kmetijstvo in infrastruktura. Znanje je človekov kapital in "napeli bomo vse sile, da bi se ljudje čim bolj izobrazili in tudi znanje prenašali na druge", je sklenil.

Program Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki zadeva osrednjo strokovno temo, je Zdus zasnoval skupaj z Medgeneracijsko koalicijo Slovenije, ki jo poleg Zdusa sestavljajo še predstavniki organizacij mladih, tako Mladinski svet Slovenije (MSS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in Dijaška organizacija Slovenije (DOS). Predsednica DOS-a in Medgeneracijske koalicije Slovenije Lucija Karnelutti je poudarila, da koalicija, ki obstaja že dve leti, odlično deluje.

Marjan Šarec na odprtju Dnevov medgeneracijskega sožitja. Foto: BoBo
Marjan Šarec na odprtju Dnevov medgeneracijskega sožitja. Foto: BoBo

Na popoldanski okrogli mizi so predstavniki Zdusa pozvali k ustreznim ukrepom za dostojno staranje. Z zagotovljeno pokojnino v znesku 530 evrov ni mogoče živeti, so opozorili. Generalna direktorica direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Katja Rihar Bajuk je zagotovila, da je ministrstvo pripravilo predlog izhodišč za spremembe pokojninskega zakona, o katerih potekajo pogajanja s socialnimi partnerji, v smeri izboljšanja gmotnega položaja upokojencev. Odmerni odstotek za izračun pokojnine za 40 let pokojninske dobe bo v šestih letih za oba spola znašal 63 odstotkov, je dejala.

Še enkrat letos zvišanje pokojnin
Pokojnine, ki so se februarja redno uskladile za 2,7 odstotka, pa bodo letos zvišane še enkrat, in sicer predvidoma za 1,5 odstotka, je napovedala. Generalni direktor pokojninskega zavoda Marijan Papež pa je povedal, da se zmanjšuje razlika med zneskom, ki bi ga upokojenci prejeli, če bi bile uskladitve vseskozi redne, in dejansko izplačanim zneskom. Primanjkljaj bo konec leta še 5,6-odstoten, medtem ko je bil pred začetkom rednega usklajevanja 8,4-odstoten.

Skoraj 40 odstotkov upokojencev prejema pokojnino, nižjo od 600 evrov, kar je pod pragom revščine, je opozorila vodja programa Starejši za starejše (izvaja ga Zdus) Rožca Šonc. Predsednica komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko Zdusa Nežka Ivanetič je pozvala, naj se zagotovljena pokojnina za 40 let pokojninske dobe, ki zdaj znaša 530 evrov, zviša nad prag tveganja revščine.