Med prebivalci Slovenije je bilo v prvi polovici letošnjega leta 17,5 odstotka starejših ali 0,2 odstotne točke več kot konec leta 2013, navajajo v državnem statističnem uradu. Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik
Med prebivalci Slovenije je bilo v prvi polovici letošnjega leta 17,5 odstotka starejših ali 0,2 odstotne točke več kot konec leta 2013, navajajo v državnem statističnem uradu. Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik
Telesna vadba in rekreacija v vseh življenjskih obdobjih sta zelo pomembni za zdravo starost. Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik
Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje potekajo številne dejavnosti: od predavanj, delavnic do koncertov. Foto: MMC RTV SLO/Ksenja Tratnik

Starejši so diskriminirani in socialno izključeni, čeprav veliko prispevajo h gospodarskemu in socialnemu razvoju, ob svetovnem dnevu opozarja generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Mun. Nujno je preseči predsodke, da bi lahko zagotovili varno, dejavno in zdravo staranje, ob dnevu starejših še podarja Ban.

Oglejte si fotografije s Festivala za tretje življenjsko obdobje:

Znani obrazi RTV-ja na festivalu

Ob mednarodnem dnevu starejših danes v državnem zboru poteka letno srečanje slovenskih seniorjev, ki je posvečen pogledu starejših na nujnost zdravstvene reforme v Sloveniji. Na srečanju bodo starejši predstavili svoje poglede na prihodnost slovenskega zdravstvenega sistema.
"Zavzemamo se za javni zdravstveni sistem po meri ljudi in za ljudi, ki je solidarno in pravično financiran, dostopen in kakovosten. Posebno pozornost je treba posvetiti razvoju primarnega zdravstvenega varstva, preventivnih programov in programov krepitve zdravja, ker tako na najbolj ustrezen način obvladujemo stroške zdravstvenega sistema. Razvoj je treba zagotoviti tudi na nekaterih področjih, ki so nedavno postala sestavni del javnega zdravstvenega sistema in ki ljudem omogočajo večjo varnost in kakovost obravnave (neakutna bolnišnična obravnava, paliativna oskrba, dolgotrajna oskrba). Prepričani smo, da je mogoče doseči uspešno delovanje sistema s premišljenimi načini financiranja in organiziranja zdravstvenega varstva," sta v vabilu zapisali predsednica ZDUS-a Mateja Kožuh Novak in predsednica komisije za ZV starejših ZDUS Dunja Obersnel Kveder.

Zaključek Festivala za tretje življenjsko obdobje
V Sloveniji se bo na svetovni dan končal tridnevni Festival za tretje življenjsko obdobje, na katerem starejše spodbujajo k dejavnemu staranju in pozivajo k sprejetju nekaterih nujnih dokumentov na tem področju. Na festivalu se predstavlja tudi Moja generacija.

Zveza društev upokojencev Slovenije pričakuje, da bo v politiki več sodelovanja v dobro vseh prebivalcev, tudi starejših, za katere je treba sprejeti številne ukrepe. Slovenija mora postati država vseh ljudi, in ne le manjšine, je na odprtju Festivala za tretje življenjsko obdobje dejala predsednica zveze Mateja Kožuh Novak.

Med dokumenti, ki jih pogrešajo, je zakon o dolgotrajni oskrbi, zakonsko neurejeni pa sta tudi področje neformalne oskrbe starejših na domu in vprašanje skrbništva. Tega naj bi rešili v družinskem zakoniku, ki se ga bodo po napovedih s pristojnega ministrstva za delo lotili prihodnje leto.

Med prebivalci Slovenije je bilo v prvi polovici letošnjega leta 17,5 odstotka starejših ali 0,2 odstotne točke več kot konec leta 2013, navajajo v državnem statističnem uradu. Število starejših se bo po projekcijah povečevalo vse do leta 2055, ko naj bi jih bilo skoraj tretjina.

Starejši prebivalci so izpostavljeni največjemu tveganju revščine. Stopnja revščine je v letu 2013 znašala 14,5 odstotka, kar pomeni, da je pod pragom tveganja revščine živelo 14,5 odstotka ali približno 291.000 ljudi. Med njimi je bilo 22 odstotkov starih 65 let ali več.

V svetu je zdaj skoraj 700 milijonov ljudi starih nad 60 let. Po navedbah Združenih narodov pa so najhitreje naraščajoča starostna skupina prebivalstva ljudje, stari 80 let ali več. Do sredine 21. stoletja bo po pričakovanjih že petina vseh starejših ljudi doživela 80 let ali več. Število stoletnikov, ki jih je bilo leta 1999 približno 145.000, pa se bo do leta 2050 povečalo za 15-krat, na 2,2 milijona.