Les za ogrevanje naj bi se posekal v zimskem ali zgodnjem pomladanskem času. Po poseku je treba narediti metrska drva, jih razcepiti in jih zložiti v skladovnice, ki morajo biti na sončni in zračni lokaciji ter pokrite. Foto: EPA
Les za ogrevanje naj bi se posekal v zimskem ali zgodnjem pomladanskem času. Po poseku je treba narediti metrska drva, jih razcepiti in jih zložiti v skladovnice, ki morajo biti na sončni in zračni lokaciji ter pokrite. Foto: EPA

Les kot obnovljiv vir energije ima pomembno vlogo pri ogrevanju stavb, pripravi tople sanitarne vode in kuhanju. Pomemben je tudi zaradi omejevanja izpustov toplogrednih plinov in prahu v ozračje. O kurjenju z drvmi so govorili v radijskih Nasvetih, ki jih je pripravil Robert Bogataj.

Za ogrevanje se največ uporablja les trdih listavcev, govorimo predvsem o bukvi, hrastu, gabru in tudi akaciji. Nekoliko manj pa se uporablja les iglavcev, predvsem se uporablja za pripravo lesnih sekancev, je pojasnila dr. Nike Krajnc z Gozdarskega inštituta Slovenije.

Bodite pozorni na vsebnost vode
Veliko ljudi les kupuje, saj nimajo lastnih gozdov. Na vprašanje, kaj je treba vedeti pri nakupu, strokovnjakinja odgovarja: "Najpomembnejša lastnost pri drveh je vsebnost vode. Na prvi pogled je sicer težko oceniti, kakšna je vsebnost vode. Mogoče se lahko pogleda sam videz drv, če se kje pojavlja kakšna plesen, ali pa prihaja do trohnenja ali pa piravosti pri bukvi."

Velikokrat se kupujejo metrska polena, v velikih trgovskih hišah pa so ta polena že razrezana na od 25 do 35 centimetrov. Kot je opozorila Krnanjčeva, je seveda zelo pomembno, da kupec ve, kakšno kurišče ima in kakšna je lahko maksimalna dimenzija drv.

Pogosto se, ko govorimo o nakupu drv, govori o kubičnih metrih lesa. A kot opozarja strokovnjakinja, je treba biti previden. "Dejansko se kubični meter uporablja v gozdarstvu kot enota za okrogli les, in ne za drva. Za drva se uporabljata prostorni meter ali nasut meter drv. Velikokrat ljudje mislijo, da so kupili kubik drv, v resnici pa so domov pripeljali manj kot prostorni meter drv."

Kakšna pa je kurilna vrednost drv?
Kurilna vrednost različnih drevesnih vrst se razlikuje, ko govorimo o prostornih metrih, in variira nekje med 1.920 kilovatov na prostorni meter pri bukvi, pa nekje do 1.200 kilovatov pri topolu, iglavci imajo nižjo, tudi 1.350 kliovatov na prostorni meter, je pojasnila. Če pa govorimo o kilogramu lesa, je energetska vrednost vseh drevesnih vrst zelo primerljiva in je od štiri do 3,7 kilovata na kilogram.

Ključna je pravilna priprava drv
Za samo kakovost drv in tudi kakovost ogrevanja sta ključni sušenje in hranjenje drv. Les za ogrevanje naj bi se posekal v zimskem ali zgodnjem pomladanskem času. Po poseku je treba narediti metrska drva, jih razcepiti in jih zložiti v skladovnice, ki morajo biti na sončni, zračni lokaciji ter pokrite. "Če les pravilno pripravimo in skladiščimo, je vsebnost vode ustrezna že po enem letu. Če smo, recimo, sekali drva januarja ali februarja, lahko jeseni ta les že razrežemo na ustrezno dolžino in pripravimo blizu kurilnice," navaja in zraven opozarja na težave, če lesa ne skladiščimo pravilno. "Če lesa ne skladiščimo pravilno, potem vsebnost vode, po naših podatkih, tudi po dveh letih ni dovolj nizka. Kaj je dovolj nizka vsebnost vode? Nekje 25-odstotkov, še bolje pa je, če je še nižja," je še dejala Kranjčeva.