Foto: Radio Maribor/Foto Askari
Foto: Radio Maribor/Foto Askari

V Lenartu je bila včeraj zaključna slovesnost ob koncu gradnje skoraj 60 kilometrov kolesarskih povezav na območju Slovenskih goric. V okviru 4 projektov je sodelovalo kar 10 občin, vrednost naložbe pa je dobrih 18 milijonov evrov. Več kot 11 milijonov so pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in iz državnega proračuna, preostanek so zagotovile občine.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

58 kilometrov dolga regionalna kolesarska mreža - od tega je 41 kilometrov samostojnih, 18 pa kot souporaba prometnega pasu - omogoča, da je promet s kolesom od doma do delovnega mesta, šole ali javnih in drugih objektov veliko varnejši. »In ta naložba, ki je vredna dobrih 30 milijonov evrov, če prištejemo še sanacijske zadeve, ki jih je Direkcija za infrastrukturo naredila na državni infrastrukturi pri urejanju plazov in še zadev, ki so s tem povezane , je to za naše območje res velika stvar,« je povedal župan občine Lenart Janez Kramberger.

Nova kolesarska infrastruktura naj bi omogočila tudi razvoj turizma v Slovenskih goricah; sicer pa je večina del na občinskih trasah tik pred koncem. »Zadnji del se še dela tukaj na območju od Tovarne bovdenov do krožišča v Lenartu, kje se še delajo druge stvari na komunalnem opremljanju, tako da dela bodo zaključena v oktobru«, je pojasnil Srečko Aleksander Padovnik iz Razvojne agencije Slovenske gorice.

Za zagotovitev povezav z državno kolesarsko mrežo Direkcija za infrastrukturo gradi še 25 kilometrov povezav. Vodja sektorja za investicije v ceste Tomaž Willenpart pa izpostavlja: »Dveh kolesark še nismo začeli, ker so sredstva predvidena v predlogu proračuna, pogodbe so podpisane, čakamo na proračun in sledi uvedba verjetno v novembru. Začetek gradnje pa na pomlad«.

V Slovenskih goricah končali gradnjo 60 km kolesarskih poti

Cilji naložbe in trase regiolnih kolesarskih povezav

V okviru omenjene večmilijonske naložbe glavni cilji naslednji:
- spodbujati uporabo kolesa kot prevoznega sredstva v vsakodnevnem prometu kot tudi razvoj kolesarskega turizma,
- izboljšanje mobilnosti in dostopnosti,
- izboljšanje okolja in zdravja prebivalcev regije,
- izboljšanja kakovosti bivanja,
- izboljšanje podobe občin in regije,
- izboljšanje pogojev za razvoj turizma,
- izboljšanje meddržavne, medregijske in regijske povezanosti ter celovitosti.

V štiri operacije je bilo vključenih 10 občin

V projekt je bilo vključenih 10 občin: Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šentilj, Sveti Andraž v Slovenskih goricah in Trnovska vas. Za izvedbo administrativno-strokovnih nalog za vse vključene je koordinacijo prevzela Razvojna agencija Slovenske gorice, zaradi obsežnosti projekta pa so gradnjo kolesarskih povezav na območju Območno razvojnega partnerstva Slovenske gorice razdelili v štiri operacije, in sicer: - Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Sveta Ana-Trate
- Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Jarenina-Lenart-Zg. Senarska
- Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Benedikt
- Kolesarske povezave na območju ORP Slovenskih goric: Lenart-Cerkvenjak-Trnovska vas.

Prisluhnite tudi Radijski tribuni o vlaganjih v kolesarsko infrastrukturo na območju Slovenskih goric!

Projekti v Lenartu in okoliških občinah za zdrav življenjski slog in razvoj turizma