Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Potem ko je neznani storilec v četrtek v enega od hudourniških potokov na Pohorju v občini Hoče-Slivnica odložil večjo količino odpadnega blata, predvidoma z ene od čistilnih naprav, je danes lokacijo obiskal poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. Nedvomno gre za ekološko katastrofo, onesnaženo je zajetje pitne vode, ki oskrbuje zaselek petih domačij, sanacija pa bo izjemno zahtevna in dolgotrajna. Velika neznanka ob tem pa je, kdo bo prevzemnik odpadnega blata, pomešanega z zemljinami in muljem.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je ob ogledu težko dostopnega terena izpostavil vprašanje, kam z blatom in drugim materialom, ki ga bodo strojno ali ročno odstranili med sanacijo: »Eden od prevzemnikov je Saubermacher, s katerim so se že pogovarjali, ampak gre seveda za čisto blato. Če pa je mešanica blata pa je potem problem tudi prevzemnik oziroma kdo bo to mešanico potem "pokuril"«.
Mirjana Fesel iz podjetja VGP Drava, ki za državo ureja vodotoke pa je pojasnila, da je le izkop tisto, s čimer lahko preprečiš ali pa omiliš nastalo škodo v okolju. »Tudi potok ocenjujemo, da je onesnažen z muljem v dolžini več kot kilometer«. Okoljskemu ministrstvu bodo zato na jutrišnjem sestanku predlagali, da pripravi sanacijski program, stroškov pa si ne upa napovedati nihče.

Posledice so vidne tudi v bližnjem botaničnem vrtu mariborske univerze pravi strokovni sodelavec Ignac Janžekovič: «Prek potokov, ki so povezani z našim so prišle te težke kovine v naša dva potočka in nastala je ogromna škoda«. Petim domačijam zaradi nevarnih snovi v vodnem zajetju dnevno dostavljajo vodo, Boštjan Horvat, poveljnik civilne zaščite občine Hoče – Slivnica pa je dodal, da jim bodo začasno pripeljali večjo cisterno. Količina vode bo prilagojena njihovim dnevnim potrebam, gasilska društva pa jo bodo sproti dovažala.

Še to. Nezakonita in okolju izjemno škodljiva odlagališča odpadnega komunalnega blata so letos odkrili tudi v Dramljah in v bližini Ljubljane, pristojne službe storilcev še niso odkrile.