Foto: Radio Maribor/Dejan Rat
Foto: Radio Maribor/Dejan Rat

Mariborski svetniki so (včeraj) po skrajšanem postopku potrdili nov odlok o ustanovitvi javnega Zavoda za turizem, soglašali pa so tudi s preimenovanjem v Zavod za turizem Maribor. Odlok bo začel veljati 8 dni po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, predsednik sveta zavoda Zdravko Luketič pa je napovedal, da bo takoj po pravnomočnosti odloka sklical sejo, na kateri bodo najprej imenovali novega vršilca dolžnosti direktorja.

Novi odlok o trenutno še Zavodu za turizem Maribor – Pohorje je posledica prilagoditev zakonodaji in izstopu treh občin soustanoviteljic. Mariborska občina bo edini lastnik zavoda, ki ga z 22. septembrom na lastno željo zapušča direktorica Doris Urbanič Windisch. Tudi zato, bo predsednik sveta zavoda Zdravko Luketič predvidoma med 15. in 20. septembrom sklical nujno sejo. »Na kateri se najprej imenuje vršilca dolžnosti, da se vzpostavi kontinuiteta vodenja, potem pa se v skladu z razpisnimi pogoji novega odloka objavi razpis za imenovanje novega direktorja,« pojasnuje Luketič.

Neuradno naj bi bil med kandidati za vršilca dolžnosti tudi nekdanji direktor Večera Jure Struc, a Luketič poudarja, da o imenih še niso govorili:«Vršilec dolžnosti je lahko notranji član, če izpolnjuje pogoje. Ena članica izpolnjuje pogoje, če pa to odkloni, pa je lahko tudi zunanji član ali pa predstavnik nadzornega sveta. Običajno je to predsednik sveta zavoda, v tem trenutku pa to še ni dorečeno.« Ne glede na kandidatko ali kandidata pa bo prednostna naloga uspešno poslovanje, v skladu z načrtom naj bi namreč občinski zavod za turizem v letu 2020 posloval 30 tisočakov nad pozitivno ničlo.

Luketič še dodaja, da je v svetu zavoda trenutno 9 predstavnikov, aktivnih je 8, v skladu z novim odlokom pa bo nadzorni organ le 6-članski. 4 člane bo imenovala občina na predlog KVIAZ-a, enega župan Saša Arsenovič na predlog občinskih družb, ki se ukvarjajo s turizmom, eno mesto pa pripada izbranemu predstavniku zaposlenih.