Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Na vladnem seznamu 187 prednostnih naložb v skupni vrednosti 7,7 milijarde evrov je tudi nekaj pomembnih projektov v Mariboru in v njegovi okolici. Seznam se bo sicer še spreminjal in dopolnjeval, vlada pa želi s pomočjo posebne delovne skupine pospešiti že pripravljene projekte, za katere je denar zagotovljen. Temeljni cilj vseh je spodbuditi zagon gospodarstva, z mariborske občine pa že sporočajo, da je država pozabila na mariborsko Univerzo.

Vlada je med prednostne projekte v Mariboru uvrstila obnovo in gradnjo kompleksa Mariborske knjižnice na Rotovškem trgu, Zdravstveni dom Tezno, 1. etapo novogradnje Zahodne obvoznice od Lackove do Kardeljeve ceste, obvoznico Maribor - zahod, izvedbo podvoza Ledina in nadgradnjo železniških prog v območju urbanega vozlišča Maribor. Predvidena je tudi posodobitev kompleksa Vojašnice Generala Maistra in gradnja 2. faze stanovanjske soseske pod Pekrsko gorco ter najemnih stanovanj na Pobrežju. Z občine so v odzivu zapisali, da gre za jasen signal vlade, da le delno razume in prepoznava potrebe mesta in celotne Podravske regije, saj na seznamu ni investicij v infrastrukturo Univerze v Mariboru, medtem ko se za ljubljansko namenja približno 200 milijonov evrov. Prav tako pogrešajo projekt mednarodne osnovne šole.

Na seznamu tudi nova infekcijska klinika in pljučni oddelek na Pohorju

UKC Maribor Foto: BoBo
UKC Maribor Foto: BoBo

Sicer je ob naštetih projektih predvidena tudi gradnja nove infekcijske klinike v mariborskem UKC-ju in preselitev Oddelka za pljučne bolezni s Pohorja. Direktor Vojko Flis poudarja, da je dobro, da so projekti uvrščeni na seznam, a »težko je, ko ni dodatnih pojasnil, razlagati, kaj pomenijo številke v samem seznamu. Kajti infekcijska klinika je ocenjena s 50 milijoni evrov, v seznamu pa je napisano nad 5 milijonov. Medtem ko gre za pljučni oddelek in kasneje spremembo pljučnega oddelka v negovalno bolnišnico, pa znesek nad 5 milijonov ustreza. Tako da, treba je pridobiti dodatna pojasnila, predenj bi se pohiteli s kakršnimi koli komentarji«.

Na seznamu je poleg številnih investicij v poplavno ureditev Drave in Dravinje, gradnjo daljnovodov in plinovodov tudi dograditev dvorane Bistrica in gradnja popolnoma novega plezalnega centra v Slovenski Bistrici, v skupni vrednosti 7 milijonov evrov, ter projekt Magna Steyr, obvoznica Kidričevo in glavna cesta Ptuj–Markovci.