Foto: BoBo
Foto: BoBo

V skladu z napovedmi so v Boxmarku iz Kidričevega že v petek začeli vročati prve odpovedi pogodb o zaposlitvi. Vključno z današnjimi bodo odpustili prvih 85 od predvidenih 350 delavcev. Razlog je upad naročil avtomobilske industrije za 40 odstotkov, letalske pa kar za 80 odstotkov.

Sekretar Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije za Podravje in Koroško Jaka Šilak nam je pojasnil, da so nekatere zaposlene o prenehanju delovnega razmerja obvestili že minuli konec tedna. »Nekateri zaposleni so odpovedi dobili že v petek. Odpovedni rok je v skladu z zakonom. Ker so v Boxmarku delavke, ki so v podejetju že kar lep čas zaposlene, imajo skoraj vse 60-dnevni odpovedni rok, kar pomeni, da bodo brez službe sredi septembra«.

Informacije nam je potrdil tudi direktor družbe Boxmark Marjan Trobiš. Dejal je, da so v petek in danes odpovedi pogodb o zaposlitvi vročili okrog 85 delavcev. »Z vsakim posebej se bomo individualno pogovorili, nudili bomo tudi dodatna izobraževanja, tako da bomo lahko mogoče hitreje našli zaposlitev pri drugem delodajalcu«. Kot dodaja Trobiš, bodo poravnali vse obveznosti iz delovnega razmerja, vključno z odpravnino, vsem 350-im presežnim delavcem pa bodo odpovedi vročili do konca avgusta. Glede na odpovedni rok to pomeni, da bi postopke za odpoved 350 presežnih delavcev sklenili do oktobra. Že spomladi so odpustili približno 300 zaposlenih, do konca leta pa naj bi v Boxmarku ostalo 800 delavcev.