Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

Potem ko so zdravstveni zavodi prejeli umike soglasij za nadurno delo, se predvsem vodje klinik in predstojniki oddelkov zdaj ukvarjajo s pripravo urnikov za čim bolj nemoteno delo. Zagat je ogromno, posledice bodo čutili bolniki; obenem pa so vodstva zavodov potrdila, da bodo sočasno s 30-dnevnim rokom uveljavitve umika soglasij za nadurno delo umaknili soglasja za delo zdravnikov zunaj zavodov.

V UKC Maribor je soglasja za nadurno delo doslej preklicalo 242 oziroma 34 odstotkov zdravnikov, v mariborskem Zdravstvenem domu pa približno 20 odstotkov. Kot poudarja direktor slednjega Jernej Završnik, pa je med njimi kar 60 odstotkov družinskih zdravnikov: »To za nas pomeni izjemno velik problem pri zagotavljanju osnovne službe in to moram jasno in glasno povedat, in seveda si tega scenarija ne znam, niti zamišljat, v kolikor bi to stopilo v veljavo«. Završnik dodaja, da morajo v njihovem primeru najti rešitev do 2. marca, sicer bo na področju družinske medicine v Zdravstvenem domu zazevala praznina. »To pomeni da se ne bo moglo niti nadomeščati rednega dela, pod vprašaj se postavlja preventivno delo in praktično to pomeni, da bomo v nekem zelo kratkem času bomo prišli na delo v obliki dežurne ambulante«, opozarja direktor ZD dr. Adolfa Drolca Maribor in dodaja, da obravnava v specialističnih ambulantah v tem trenutku ni ogrožena, v primeru, da bo UKC Maribor zdravnikom, ki delajo tudi v zdravstvenem domu, soglasje za delo umaknil, pa bo škoda precejšnja.

Foto: BoBo
Foto: BoBo

Iz UKC Maribor, kjer pred mikrofon niso uspeli, so pisno odgovorili, da bodo zdravnikom, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, umaknili soglasja za delo drugje. Umik bo začel veljati istočasno kot umik soglasja za nadurno delo. Še pred tem pa čaka težka naloga vodje klinik in predstojnike oddelkov, ki so zadolženi za reorganizacijo dela, ki bo v najmanjši možni meri vplivala na obravnavo bolnikov.

Kot smo že poročali je v Splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj od 47 zdravnikov s soglasjem za nadurno delo, umik zahtevala polovica. Ob izteku 30 dni bo zato ponekod ogrožena 24-urna nujna zdravstvena pomoč. Direktorica Zdravstvenega doma Ptuj Metka Petek Uhan pa nam je pojasnila, da je od 41 zdravnikov in zobozdravnikov ter 15 specializantov, umik soglasja za nadurno delo zahtevalo 11 posameznikov. Od tega je dobra tretjina družinskih zdravnikov.