Varuhi časa

RTV Slovenija v svojih arhivskih zbirkah ohranja obsežen in pomemben del kulturne dediščine slovenskega naroda. Gre za največji zvokovni in avdiovizualni arhiv v Republiki Sloveniji z več kot 300.000 ur različnih vsebin.

Ob zavedanju pomembnosti dragocenega arhivskega gradiva in nevarnosti za njegovo samouničenje je RTV Slovenija že leta 2003 pričela z načrtovanjem njegove digitalizacije. V ta namen je bila ustanovljena Mediateka, ki skrbi za digitalizacijo zvokovnih in avdiovizualnih vsebin s fizičnih nosilcev zvoka in slike, ter za trajno hrambo arhivskih vsebin, ki vsakodnevno nastajajo v različnih produkcijskih okoljih RTV Slovenija.

Izvajanje projekta digitalizacije radijskih arhivov v Ljubljani in obeh regionalnih centrih v Kopru in Mariboru, v katerih se nahaja več kot 100.000 ur zvokovnih vsebin, se je pričelo v letu 2008 in uspešno zaključilo v letu 2014.

Zatem je bila Mediateki zaupana še digitalizacija televizijskega arhiva. Nekdanji prostori filmskega laboratorija so bili leta 2016 preurejeni v sodobne delovne prostore, v katerih poteka sanacija in digitalizacija avdiovizualnega gradiva s filmskih in magnetoskopskih nosilcev zvoka in slike.

Poleg digitalizacije se v Mediateki izvaja tudi kataloška obdelava arhivskih vsebin, ki je nujna za iskanje, nadaljnjo uporabo in ponovno predvajanje arhivskih vsebin kot celote ali posameznih delov v programih RTV Slovenija. V sodobno zasnovan arhiv RTV Slovenija se stekajo tako tehnični podatki, ki nastajajo med samim procesom digitalizacije, kot tudi vsebinski metapodatki, ki jih popisujejo sodelavci v kataloškem oddelku Mediateke. Brez teh podatkov bi bile vsebine v kompleksnem arhivskem sistemu z več milijoni zapisov nevidne in tako neuporabne in nedosegljive uporabnikom.

Sistematična digitalizacija avdio, video in filmskih arhivskih vsebin, ki po digitalizaciji najdejo svoje mesto v centralnem arhivskem sistemu, vedno bolj povezuje radio, televizijo in regionalne centre, predvsem pa prepletajo preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo.

»Na dolgi rok je vse minljivo in nadomestljivo, tehnologija, oprema, stavbe, kadri … Arhiva pa se ne da zamenjati. Če ga ustvarjaš, ohranjaš in vzdržuješ, obstaja, sicer ga ni. Če ga ni, ga ne moreš poustvariti. In če ga ni, ni ničesar, s čimer bi ohranili zgodovinski spomin za naše zanamce. V našem primeru radijski in zgodovinski spomin našega naroda, družbe in razvoja. Zato je tako pomembna naša dejavnost digitalizacije arhiva, za zavod v vseh ozirih zahteven projekt, financiran izključno iz RTV-prispevka, a vrednost projekta je veliko večja kot ga je moč meriti z denarjem.« (mag. Marko Filli leta 2016 ob prenovi prostorov Mediateke).