RTV Slovenija Radio Slovenija
Tavčarjeva 17, 1000 Ljubljana
AED se nahaja v pritličju v notranjosti zgradbe, ob radijski recepciji
RTV Slovenija Televizija Slovenija
Kolodvorska 2 17, 1000 Ljubljana
AED se nahaja v pritličju v notranjosti zgradbe, ob televizijski recepciji
Regionalni RTV-center Maribor
Illichova 33, 2000 Maribor
AED se nahaja v pritličju v notranjosti zgradbe, ob recepciji
Regionalni RTV-center Koper /Capodistria
Ulica OF 15, 6000 Koper
AED se nahaja v pritličju v notranjosti zgradbe, ob recepciji
Studio madžarskih programov Lendava
Kranjčeva ul. 10
9220 Lendava
AED se nahaja zunaj na fasadi.