Področje, ki mu javni zavod RTV Slovenija namenja vse več aktivnosti je zdravje na delovnem mestu. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje človek v 40 letih delovne dobe v službi preživi vsaj četrtino svojega življenja oziroma več kot 8600 dni. Delovno mesto je torej vsekakor kraj, kjer je treba spodbujati zdrav način življenja. RTV Slovenija izvaja aktivnosti skladno z zakonodajo, saj so priprava in izvajanje letnih načrtov promocije zdravja na delovnem mestu obvezni.

Glavne naloge pri izvajanju aktivnosti na področju promocije zdravja so priprava dokumentacije za učinkovito delovanje sistema za promocijo zdravja, izboljšave na področju promocije zdravja, pripravljanje programov za promocijo zdravja, oblikovanje politike za izvajanje promocije zdravja oziroma preventivnih ukrepov, sprejemanje ukrepov, spremljanje kazalnikov in odzivov zaposlenih in javnosti s področja promocije zdravja, uvajanje novih zakonodajnih zahtev in skrb za potrebno informiranost zaposlenih.

V letu 2021 je RTV Slovenija za zaposlene izvajala naslednje aktivnosti: vadba na delovnem mestu, t. i. aktivni odmor na lokacijah vseh RTV-centrov, opozarjanje na pomen zdravega prehranjevanja z akcijami deljenja sadja, izvajanje individualnega psihološkega svetovanja, organizacijo preventivnih pregledov kožnih znamenj in dojk, izvedbo cepljenja proti sezonski gripi. Z namenom zmanjšati mišično skeletna obolenja je zaposlenim omogočena tudi individualna fizioterapevtska obravnava, na različne lokacije pa so bili nameščeni stenski drogovi za raztezanje in krepitev mišic.

Rezultat več letnih načrtovanih aktivnosti s področja promocije zdravja so vidni, saj je odstotek izgubljenih koledarskih dni na enega zaposlenega delavca na RTV Slovenija - 3,2 in je pod državnim povprečjem 4,5 za leto 2018 (vir Letno poročilo RTV Slovenija).