Televizija Slovenija vsako leto nameni finančna sredstva za igrane projekte v okviru igranega, dokumentarnega, izobraževalnega, otroškega in mladinskega programa. Financirajo jih skladno z 17. členom Zakona o Slovenskem filmskem centru oziroma projekti nastanejo v lastni produkciji, koprodukciji ali produkciji zunanjih producentov na podlagi javnih razpisov in pozivov. Podpora ustvarjanju neodvisnih avdiovizualnim producentom, slovenski filmski produkciji in na splošno kulturnemu ustvarjanju na splošno je eno od temeljnih poslanstev javnega medijskega servisa.

V predvajanje so vsako leto umeščeni tisti projekti, ki so bili končani in so že bili predvajani v kinematografih in festivalih, saj tako zahteva zakon, potem pa se predvajajo v programih Televizije Slovenija. Realizacija tovrstnih projektov poteka v več letnem terminskem obdobju, gre za zahtevnejše dolgostezne projekte. Prav tako so v predvajanje umeščeni projekti, ki imajo terminski plan produkcije več let in so nastali v lastni produkciji, koprodukciji ali produkciji zunanjih producentov. Na povezavah se nahajajo seznami vseh predvajanih projektov po letih.

Predvajanje v letu 2020 (do junija)

Predvajanje v letu 2019

Predvajanje v letu 2018

Predvajanje v letu 2017

Predvajanje v letu 2016