Obvestila

Ni obvestil.

Obvestila so izklopljena . Vklopi.

Kazalo

Predlogi

Ni najdenih zadetkov.


Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

Rezultati iskanja

MMC RTV 365 Radio Televizija mojRTV × Menu

Registration Form / Obrazec za prijavo

Application form for attendance at online multiplier event 6: »Audiovisual journalism and easy to understand language«

The public institute RTV Slovenija participates in the international EASIT project, together with partners Dyslexiförbundet, SDI München, Stiftung Universität Hildesheim, Universidade de Vigo, Universita degli Studi di Trieste, Zavod RISA and the project promoter, Universitat Autonoma de Barcelona.

Within the project, we are organising an online multiplier event 6: “Audiovisual journalism and easy to understand language”, which will take place on June 14th, 2021.

You are invited to apply for this event, and in doing so participate in the conference. To send you an invitation to the online event, and to issue a certificate of attendance, we need the following data (the details of data processing stated below):


Obrazec za prijavo na spletni multiplikacijski dogodek 6: »Avdiovizualno novinarstvo in lažje razumljiv jezik«

JZ RTV Slovenija sodeluje v mednarodnem projektu EASIT skupaj s partnerji Dyslexiförbundet, SDI München, Stiftung Universität Hildesheim, Universidade de Vigo, Universita degli Studi di Trieste, Zavodom RISA in nosilcem projekta Universitat Autonoma de Barcelona.

V okviru projekta 14. junija 2021 organiziramo spletni multiplikacijski dogodek 6: »Avdiovizualno novinarstvo in lažje razumljiv jezik«.

Vabimo vas, da se nam s prijavo na dogodek pridružite na konferenci. Zato, da vam pošljemo vabilo na spletni dogodek ter izdamo potrdilo o udeležbi, o vas potrebujemo naslednje podatke (o obdelavi vas seznanjamo spodaj):


Protection of personal data

The Public Institute RTV Slovenija shall processes your data for the purpose of preparing and realisation of the online multiplier event 6: “Audiovisual journalism and easy-to-understand language”, which takes place within the framework of the international EASIT project. Your personal data shall not be used for any other purposes.

With this application regarding this event, you give free and unquestionable consent to process the personal data which is necessary for the stated purposes in connection with the project activities and project reporting. We shall process your first and family name, organisation name, organization address, IP number and email address.

Your web application is processed through the MonoCMS system and email. You will receive an invitation to the event, assisted by The Academic and Research Network of Slovenia – ARNES, public institute. We have a contract agreement with both data processors. Data access is granted only to those individuals authorised for the project, and the data processors are only granted access in case of any problem solving. The data will be kept until you withdraw your consent, or no longer than for the duration of the project, including reporting to the project promoter and European Commission. In those instances, when the duration of retaining personal data is mandated by the Law, RTV Slovenija as a public institute retains the data in accordance with the said regulations.

We shall not process your personal data based on automated processing, including profiling. The data will not be transferred to third countries.

You can withdraw your consent at any time at dostopno@rtvslo.si, without influencing the legality of data processing that was performed based on the consent until the consent is withdrawn.

The protection of personal data and privacy policy also includes the method of enforcing your rights.

The rights manager, RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana guarantees your rights in accordance with the General data protection regulation and the law. Should you feel that the data processing violates your rights, you can contact the designated person for personal data protection at RTV Slovenija at vop@rtvslo.si and/or submit your complaint to the Information Commissioner: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, email: gp.ip@ip-rs.si, phone:+386 (1)230 97 30, website: www.ip-rs.si.

INFORMATION TO INDIVIDUALS REGARDING DATA PROCESSING (Download the information by clicking on this link).

With my application to the event Online multiplier event 6: "Audiovisual journalism and easy to understand language" I give my free and unquestionable consent for data processing for the purposes stated. I agree with the data processing for the purposes stated, and I have been informed about the processing in accordance with Article 13 of the Regulation 2016/679, and my rights.


Varstvo in zavarovanje osebnih podatkov

JZ RTV Slovenija vaše osebne podatke obdeluje za namen priprave in izvedbe spletnega multiplikacijskega dogodka 6: »Avdiovizualno novinarstvo in lažje razumljiv jezik«, ki poteka v okviru mednarodnega projekta EASIT. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabili za druge namene.

S prijavo na dogodek podate prostovoljno in nedvoumno privolitev k obdelavi osebnih podatkov, ki jih nujno potrebujemo za navedeni namen glede projektne aktivnosti in projektnega poročanja. Obdelovali bomo ime in priimek, naziv organizacije, naslov organizacije, IP številko in elektronski naslov.

Vašo spletno prijavo obdelujemo prek sistema MonoCMS in elektronske pošte. Na elektronski naslov boste prejeli vabilo na dogodek, ki nam ga pomaga izvesti Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes, javni zavod. Z obema pogodbenima obdelovalcema imamo sklenjen sporazum. Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe na projektu, pogodbeni obdelovalci pa le za reševanje morebitnih težav pri izvedbi. Podatke bomo hranili do preklica vaše privolitve oziroma najdlje do konca izvedbe projekta vključno s poročanjem nosilcu projekta in Evropski komisiji. Kadar je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, jih JZ RTV Slovenija hrani v skladu s predpisi.

Osebnih podatkov ne bomo obdelovali na podlagi avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Podatki se ne bodo prenašali v tretje države.

Privolitev lahko kadarkoli prekličete na dostopno@rtvslo.si, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti vključuje tudi način uveljavljanja vaših pravic.

Upravljalec RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana vam zagotavlja pravice v skladu s splošno uredbo in zakonom. Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši vaše pravice, se lahko obrnete na Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov RTV Slovenija na vop@rtvslo.si ali/in pritožbo podate Informacijskemu pooblaščencu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01/230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

OBVESTILO POSAMEZNIKOM GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV (S pritiskom na povezavo si naložite obvestilo).

S prijavo na dogodek Spletni multiplikacijski dogodek 6: »Avdiovizualno novinarstvo in lažje razumljiv jezik« dajem prostovoljno in nedvoumno privolitev k obdelavi osebnih podatkov za navedeni namen. Strinjam se z obdelavo osebnih podatkov za navedeni namen in sem seznanjen z obdelavo v skladu s 13. členom Uredbe 2016/679 in mojimi pravicami.

Prijavite se na e-novice

Prijavite se na e-novice

Neveljaven email naslov