Pod okriljem javnega medijskega zavoda RTV Slovenija je začela nastajati Bela knjiga o vlogi RTV Slovenija. Namen priprave strateškega dokumenta je sprožiti široko javno razpravo o bodočem položaju RTV Slovenija ter najti strokovno, ob tem pa tudi politično soglasje o prihodnosti javnega medijskega servisa.

Ker bi si želeli slišati tudi vaše mnenje oziroma predloge, vas prosimo, da se pridružite javni razpravi. Izmenjava mnenj in predlogov naj bo spoštljiva, pluralna, zasnovana na dialogu in usmerjena v iskanje najboljših rešitev. Žaljivih in anonimnih predlogov in mnenj ne bomo upoštevali. Rok za zbiranje mnenj in predlogov na naslovu: belaknjiga@rtvslo.si podaljšujemo do 30. 6. 2022.

Ideja o pripravi bele knjige, namenjena širši razpravi o položaju in financiranju javne službe na področju radijske in televizijske dejavnosti, je bila prvič izpostavljena na Posvetu pri predsedniku države: »Kakšne spremembe potrebuje RTV Slovenija, da bo sodoben, kakovosten in politično nepristranski javni servis?«, ki je potekal 11. septembra 2020. Pobuda k uresničitvi te ideje je bila znova dana na oktobrskem srečanju generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha in predsednika države Boruta Pahorja. Generalno vodstvo je idejo pozdravilo in aktivno pristopilo k pripravi izhodišč.

Bela knjiga o vlogi RTV Slovenija, v kateri bodo predstavljena vaša stališča, bo podlaga za prenovo strateških dokumentov, povezanih z RTV Slovenija, torej tudi Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Prenovljene dokumente bo RTV Slovenija naslovila na zakonodajalca.