Če je za Lendavo leta veljal  sinonim sivega industrijskega mesta, občina že nekaj časa prevzema drugačno vlogo, z izzivi na več področjih. Foto: TIC Lendava
Če je za Lendavo leta veljal sinonim sivega industrijskega mesta, občina že nekaj časa prevzema drugačno vlogo, z izzivi na več področjih. Foto: TIC Lendava
Ferenc Hajos
Ferenc Hajós poudarja, da mora biti najpomembnejša lastnost tistega, ki prevzema vodenje katere koli slovenske občine, poštenost. Foto: Jože Grgurič

Tako meni domačin, prvi slovenski veleposlanik na Madžarskem in ugledni diplomat, Ferenc Hajós. Poudarja, da mora biti najpomembnejša lastnost tistega, ki prevzema vodenje katere koli slovenske občine, poštenost.

"Zame je to življenjsko vodilo. Veste? Če si pošten, potem moraš biti tudi koristen. Tisti, ki prevzema vlogo vodenja občine, postane namreč odgovoren za demokracijo in razvoj v lastnem okolju, v katerem živi. Menim, da je največji izziv v občini Lendava razvoj gospodarstva. Namreč, nekje sem videl podatek, da je relativno visoka nezaposlenost (po podatkih republiškega zavoda za zaposlovanje je stopnja registrirane brezposelnosti v občini Lendava septembra znašala 15,6 odstotka, op. a.), čeprav se tudi to zdaj nekoliko popravlja. Mislim, da je razvoj gospodarstva najpomembnejša zadeva in bo treba resnično vložiti veliko truda v to ter okrepiti gospodarsko sodelovanje s sosednjimi državami. Menim, da moramo še veliko vlagati tudi v kulturo. To bogati človeka in duha ter daje mestu, občini utrip in priložnost za to, da so ljudje dejavnejši," je povedal in odgovoril na še nekaj naših vprašanj.

Ste morda spremljali predvolilno dogajanje tudi v drugih slovenskih občinah?
"Pozorno spremljam zadeve tudi v drugih občinah in sem prizadet ter žalosten, ko vidim, da prihaja do nekorektnih in nizkih udarcev. Ta borba mora biti korektna. Mislim, da je bistveno, da ljudje ne skušajo pridobiti glasov s tem, da očrnijo in napadajo svojega tekmeca, pač pa s tem, da argumentirano predstavijo svoj program in vizijo. In če so pošteni – o čemer sva se pogovarjala na začetku –, bodo tako tudi delali. Moje osebno mnenje je, da je morda preveč ideološke in politične pripadnosti, prek katere ljudje želijo pridobiti lokalno vodenje. Kar ni dobro, če je seveda zgolj to vodilo. Če je človek pošten, bo v prvi vrsti delal za dobrobit ljudi, s katerimi živi, ne pa to, kar se bo potem v politiki dogajalo."

Se vedno udeležite volitev?
"Da. Redno se udeležujem volitev. To ni samo pravica, ampak je tudi dolžnost. Pa ne zato, da se odločimo za enega ali drugega, ampak da se odločimo za en program, ki se nam zdi sprejemljiv, in seveda upamo, da se bo uresničil. Ta apatičnost, zlasti mlade generacije, me izjemno skrbi. Ne bi se dobro počutil, če ne bi oddal svojega glasu za tega ali onega, ki bo pošten in pričakujoč, da bo delal v dobro ljudi in skupnosti," je sklenil Hajós.