Dvojezičnost v Trstu
Dvojezičnost v Trstu

»Italija ne spoštuje zakonov in namerno, ker vedo, da ljudje rečejo, če ni tolmača, bom govoril po italijansko. To je asimilacija. Tega imam dovolj in sem se odločil, da bom zahteval vse v slovenskem jeziku, kot mora biti po zakonu.«

Nekateri pravniki razlagajo, da zaščitni zakon za Slovence ne zapoveduje dvojezičnosti na območju Trsta. Še posebej izvzema policiste iz dolžnosti rabe slovenskega jezika pri opravljanju institucionalnih nalog. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič pravi, da ni nikjer zapisano, da morajo vsi policisti znati slovenski jezik, vendar: »Jaz mislim, da vsi Slovenci v Italiji imamo pravico zahtevati, da z javno oblastjo in tudi s policijo, govorimo v našem jeziku. To nam dovoljuje zaščitni zakon.«

In kako je pri nas? Na območju Policijske uprave Koper niso še imeli podobnega primera, kot se je zgodil v Trstu. Malo je tudi primerov, ko pripadnik italijanske narodne skupnosti zahteva postopek v italijanskem jeziku, je povedal Dimitrij Marušič: »Osebi, ki se v uradnem postopku opredeli kot pripadnik italijanske manjšine, je potrebno zagotoviti, da postopek poteka v italijanskem jeziku. To se vedno zagotovi s policistom ali policistko, ki jezik razume in govori.«

Davida Daneva je upor tokrat stal 90 evrov za plačilo globe in 120 evrov za odvoz avtomobila. A odnehal ne bo, pravi in napoveduje tožbo zoper policiste.

Daljšemu prispevku lahko prisluhnete na zgornji povezavi.

Barbara Kampos

Foto: Barbara Kampos

Dvojezičnost v Trstu