Kulturni dom Nova Gorica. Foto: Radio Koper/Matej Vidmar
Kulturni dom Nova Gorica. Foto: Radio Koper/Matej Vidmar

V Brezmejnem letu je sicer v načrtu več kot 80 raznolikih prireditev, program pa bodo skozi leto še dopolnjevali, saj pobude še prihajajo.

Približno 80 dogodkov s približno 80 organizatorji
Na občini so program pripravili v sodelovanju z različnimi javnimi zavodi, društvi in posamezniki tudi z druge strani državne meje. Na razpis novogoriške občine se je prijavilo približno 100 različnih organizatorjev s prav toliko prireditvami tako s področja kulture, športa in drugih področij.

"Po pregledu smo oblikovali program, ki ga sestavlja približno 80 različnih dogodkov in tudi približno 80 različnih organizatorjev. Naši javni zavodi s področja kulture že tradicionalno gojijo čezmejno sodelovanje, lahko bi poudarili delovanje Kulturnega doma Nova Gorica na področju razstavne dejavnosti, področju umetniških praks s festivalom Pixxelpoint in drugih, glasbenih dogodkov," je povedala koordinatorica programa na novogoriški občini Petra Bajec.

Program so pripravili Slovenci iz zamejstva
Med vidnejše dogodke uvrščajo slovesnost novogoriške občine ob letošnjem kulturnem prazniku, program so pripravili Slovenci iz zamejstva. Tu je tudi mednarodna konferenca mreže Evropske gledališke konvencije v Novi Gorici v aprilu ter Festival zdravja, ki bo letos prvič čezmejno obarvan. Poudarjajo še praznovanje 20-letnice vstopa Slovenije v Evropsko unijo, državna proslava bo 9. maja na travniku pred novogoriško mestno hišo, saj je Trg Evropa v tem letu gradbišče.

Novogoriški župan Samo Turel med predstavitvijo programa Brezmejnega leta. Foto: MONG/Ana Rojc
Novogoriški župan Samo Turel med predstavitvijo programa Brezmejnega leta. Foto: MONG/Ana Rojc

Dolga zgodovina prizadevanj
Prav tako so v program Brezmejnega leta vključeni tudi vsi dogodki v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK) GO! 2025. "Naša prizadevanja za čezmejno sodelovanje in skupno kulturno sožitje imajo na Goriškem že dolgo zgodovino. Skupaj z Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje EZTS GO smo v Evropski uniji postali zgled čezmejnega sodelovanja, še dodatno potrjen z osvojitvijo naslova Evropske prestolnice kulture 2025 s ciljem predstaviti različnost kultur in medsebojno sprejemanje ter razumevanje," je dogajanje v letu 2024 strnil novogoriški župan Samo Turel.