Timotej Kovač se je pred nekaj leti začel ukvarjati z živinorejo. Njegovi predniki so to dejavnost opustili že pred več desetletji, njega pa je ljubezen do živali premamila, da je na domači kmetiji v vasi Palčje začel pisati svojo zgodbo. Po študiju zoologije je najel travnike in pašnike ter začel novo poglavje z razvojem novih tehnologij v kraškem prostoru.

“Leta 2014 sem se odločil, da se resneje začnem ukvarjati z živinorejo. Takrat sem ravno zaključeval študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani,” pove Timotej, ki trenutno s pomočjo družine upravlja okoli 70 hektarjev zemlje. “Od tega je nekaj površin, ki smo jih na novo izkrčili in bodo v uporabi v naslednjih dveh letih.”

Vir: Osebni arhiv: Timotej Kovač
Vir: Osebni arhiv: Timotej Kovač

IME: Timotej Kovač
IZOBRAZBA: Biotehniška fakulteta, Ljubljana, smer zootehnika
KRAJ: Pivka
ZANIMIVOST: Pri 16 letih si je sam kupil konja.
GLAVNA DEJAVNOST: Reja goveda pasme mesni simental, burske koze.

Na območju Pivke je precej zemljišč, ki so bila pred vojno v uporabi za pašo, vendar so jih med vojno ljudje nehali uporabljati ter začeli iskati delo v industriji. “Danes so se te površine zarasle, če jih želimo obnovili, moramo gozd skrčiti; da se zaraste dober pašnik, potrebujemo dve do tri leta,” še doda Timotej.

Slikoviti pašniki ob Palškem jezeru nudijo prostor za Timotejev projekt tripasemskega križanja. ”Izkoristimo lastnosti treh pasem, da dosežemo maksimalno prirejo. Želimo pridobiti težja jagnjeta od tradicionalnih, je pa še vse v fazi poskusa.”

Kako izkoristiti kraške travnike z neverjetno biotsko raznovrstnostjo, vendar ne zadostno hranilno vrednostjo travinja, je izziv za mladega zoologa v povezavi s pasmo mesni simental.

Vir: Osebni arhiv: Timotej Kovač
Vir: Osebni arhiv: Timotej Kovač

V javnosti je odnos do prireje živine zelo negativen. Kako vidiš pomembnost živali v prostoru, kjer živiš?
“Možnosti za rastlinsko pridelavo ni, mislim, da večji del Slovenije temelji na živinoreji zaradi naravnih danosti in se strinjam, da stremimo k okoljsko odgovornemu kmetijstvu in živinoreji, sam tudi zelo poudarjam pomen dobrobiti živali. Če smo odgovorni do narave in živali, mislim, da gre za dobro sožitje, ki ga poznamo že tisočletja.”

Vir: Osebni arhiv: Timotej Kovač
Vir: Osebni arhiv: Timotej Kovač

Razvoj modelne kmetije z novimi tehnologijami prireje je Timotejev jasen načrt za prihodnost. To mu bo omogočilo tudi trženje visokokakovostnih mesnih proizvodov. V zadnjih letih nove tehnološke inovacije v kmetijstvu postopoma spreminjajo delo na kmetijah po celotni Evropi. EUROACTIV (EUROACTIV.com) ugotavlja, da je vse več mladih podjetij, ki si prizadevajo razviti programsko opremo za brezpilotna letala, robote, umetno inteligenco, ki bi pomagala mladim kmetom pri delu. ​“Smo na prelomnem obdobju, kjer starejše generacije delo v kmetijstvu vidijo drugače kot mlajše, v tem vidim svetlejšo prihodnost.” š​e doda Timotej.

#Zelena generacija/Young Village Folk: Timotej
"Financirano s programom Evropske unije IMCAP" Foto: MMC RTV SLO