Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Varuhinja meni, da spletna pripomočka Govorni pomočnik in Spipp vsak na svoj način potrjujeta stebrno vlogo javnega medija pri negovanju slovenskega zbornega jezika in govorne kulture. To vlogo navajajo vsi pravni, strateški in etični dokumenti RTV Slovenija, od programskih standardov do poklicnih meril.

Neusklajenost v uporabi in napake v izgovoru posameznih besed begajo občinstvo, ki od javnega medija pričakuje, da bo za zgled drugim novinarskim hišam, a tudi v oporo šolam, različnim javnim ustanovam in javnim govorcem. Zato varuhinja podpira vsa prizadevanja za dvig kakovosti, sodeluje z neformalno koordinacijo lektorjev RTV Slovenija in občasno sklicuje srečanja jezikovnih svetovalcev in programskih ustvarjalcev, namenjena poenotenju jezikovnih smernic.

Govorni pomočnik

Posodobljena spletna stran RTV Slovenija Govorni pomočnik (govornipomocnik.rtvslo.si) je prosto dostopna zbirka poslovenjenih in poenotenih izgovorjav tujih imen ter drugih besed in besednih zvez z mestom naglasa in naglasnim znamenjem. V prvi vrsti je namenjena poklicnim govorcem javnega medija, v pomoč pa je lahko tudi vsem drugim, ki javno nastopajo ali jih zanimajo pravila zborne izreke. Nad projektom je bdela Alenka Kovačič z Radia Slovenija, v ekipi pa je bilo več lektorjev in jezikovnih svetovalcev, fonetičark in radijskih napovedovalcev RTV Slovenija.

Spipp

Ti strokovnjaki za javni govor so bili nepogrešljivi tudi pri nastajanju drugega govornega pripomočka, spletne aplikacije za pomoč pri zapisu in izgovarjavi svojilnih pridevnikov prevzetih priimkov (http://spipp.ff.um.si/). Projekt Spipp so izpeljali študenti treh fakultet Univerze v Mariboru pod mentorstvom dr. Irene Stramljič Breznik, predavateljice na mariborski Filozofski fakulteti in Darinke Koderman Patačko, lektorice in prevajalke na TV Slovenija.

Študenti so lani spomladi obiskali RTV Slovenija, sprejela jih je tudi varuhinja.