Kako lahko stopim v stik z varuhinjo?

S spletnim obrazcem: odpri obrazec

S sporočilom na e-naslov: varuh@rtvslo.si

S klicem na številko: 01 475 47 00

S pošto na naslov: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana (za varuhinjo)

Kakšne odzive sprejema varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev?

Varuhinji je mogoče posredovati vse vrste odzivov: pritožbe, kritike, mnenja, vprašanja, pripombe, predloge, pobude in tudi pohvale, ki se nanašajo na programske vsebine in storitve RTV Slovenija.


Kdo lahko poda odziv?

Na programsko vsebino ali storitev RTV Slovenija se lahko odzove vsak gledalec, poslušalec, bralec oziroma uporabnik.


Kaj dela in kako deluje varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev?
Varuhinja sprejema odzive gledalcev, poslušalcev in bralcev vsebin oziroma uporabnikov storitev javne radiotelevizije.
Na podlagi pritožb in kritičnih odzivov ali na svojo pobudo ugotavlja skladnost objavljenih vsebin s poklicnimi merili in načeli novinarske etike ter programskimi standardi. Ustvarjalce vsebin, urednike in vodje opozarja na napake, nepravilnosti, nejasnosti in zdrse, ki ji je treba popraviti in poskrbeti, da se ne ponovijo. Tako deluje kot notranji etični regulator.
Opravlja tudi vlogi posrednika in mediatorja: občinstvu pomaga poiskati odgovore in navezati stike s pristojnimi uredništvi, službami in enotami RTV Slovenija, spodbuja dialog pri reševanju nesoglasij in sporov ter zlasti ob ponavljajočih se zadevah predlaga spremembe in izboljšave.
Je vez med gledalci, poslušalci, bralci in uporabniki na eni strani ter Programskim svetom RTV Slovenija, ki varuha tudi imenuje, na drugi.
Varuhinja o prejetih vlogah in odgovorih ter podanih mnenjih in priporočilih pripravlja mesečna in letna poročila, ki so objavljena na spletu.
O odzivih, ugotovitvah ter stikih z občinstvom redno poroča Programskemu svetu RTV Slovenija in njegovim delovnim telesom. V medijih in na srečanjih z občinstvom odgovarja na vprašanja o vlogi javnega medijskega servisa, veljavnih programskih standardih in poklicnih merilih ter o svojem delovanju.
Pristojnosti in naloge varuhinje opredeljuje pravilnik, ki je dostopen TUKAJ.
Za strnjen pregled v zgibanki klikni NA TO POVEZAVO.

Kakšen naj bo odziv?

Jasen, konkreten, argumentiran, spoštljiv. Kaj vas je zmotilo? Zakaj? Kje in kdaj je bila objavljena vsebina, na katero se odzivate?

Navedba ključnih podatkov je zagotovilo, da bo odziv ustrezno obravnavan. Konkretno vprašanje zagotavlja konkreten odgovor.

NA TEJ POVEZAVI najdete priporočila za podajanje odzivov.


Kdaj je odziv zavržen?

Varuhinja se odzivom posveča resno in spoštljivo, v zameno pa pričakuje, da so takšni tudi odzivi, torej spoštljivi do ustvarjalcev in drugih zaposlenih na RTV Slovenija, kakor tudi do vseh nastopajočih. Tudi najostrejšo kritiko je mogoče izreči ali zapisati strpno in preudarno.

Varuhinja ne odgovarja na žaljiva in sovražna sporočila, prav tako ne obravnava zlonamernih in neutemeljenih odzivov, iz katerih ni razvidno, na kaj se nanašajo ali pa niso v njeni pristojnosti, ter ponavljajočih se odzivov.

Varuhinja je zaveznik javnosti v pričakovanju dobrega programa in kakovostnih storitev, vendar vztraja pri spoštljivem dialogu, s tem pa ustvarjalce programov in druge zaposlene na RTV Slovenija ščiti pred neutemeljenimi napadi in osebnimi diskreditacijami.

Anonimnih odzivov varuhinja ne obravnava.

Pomembno je poudariti, da vsem pritožnikom zagotavlja zaupnost in skrbnost pri ravnanju z osebnimi podatki med obravnavo vloge. Odzivi so ustvarjalcem in pristojnim v javnem zavodu posredovani tako, da so osebni podatki skriti, prav tako varuhinja teh podatkov ne objavlja v svojih poročilih.


Kaj je pritožba?

Pritožba je kritičen odziv, ki ga poda gledalec, poslušalec, bralec ali uporabnik, kadar meni, da gre za kršitve programskih standardov, poklicnih in etičnih meril ali drugih zavez javnega medijskega servisa oziroma za kratenje pravice do dobrega in kakovostnega programa ter storitev RTV Slovenija.


Kaj se bo zgodilo s pritožbo?
Varuhinja poskrbi, da odzivi pridejo na pravi naslov. Z njimi seznani ustvarjalce vsebin, uredništva, vodje enot ali vodstvo, odvisno od vsebine pritožbe, kritike, vprašanja, mnenja, pobude ali pohvale. Po pridobitvi odziva pristojnih pripravi odgovor ali pojasnilo.
Odgovor na pritožbo lahko vsebuje tudi varuhinjino mnenje in priporočilo.
Kadar obstaja velik javni interes in ob hujših kršitvah o zadevi pripravi poročilo, ki vsebuje vprašanje oziroma argumente pritožnika in pojasnilo oziroma argumente ustvarjalca, uredništva, vodje ali vodstva ter varuhinjino mnenje in priporočilo za odpravo nepravilnosti in za to, da se nepravilnosti ne bi ponovile.
Z javnim delovanjem si varuhinja prizadeva, da se mnenja in priporočila tudi uresničijo.

Kakšen vpliv ima pritožba?
Varuhinja lahko v mnenju in priporočilu predlaga odpravo napak in ukrepe za izboljšanje. O teh lahko sproži notranjo razpravo. Nastopi lahko tudi kot mediator v nesoglasjih med občinstvom in ustvarjalci. Vodstvo in uredništva so varuhinjine predloge, mnenja in priporočila dolžni obravnavati, sprejeti stališča o njih in jo obvestiti o ukrepih.
Odzive varuhinja predstavi odgovornim za vsebino ali storitev, Programskemu svetu in njegovim komisijam ter jih po potrebi pošlje tudi v obravnavo pristojni komisiji.
Varuhinjina mnenja, priporočila in poročila niso (pravno) zavezujoča.

Kakšni so roki?
Pritožbo je treba podati najpozneje v 30 dneh po objavi vsebine v televizijskem ali radijskem programu oziroma na spletu.
Odgovor bo pripravljen v najkrajšem možnem času oziroma najpozneje v 20 delovnih dneh. Pritožnik, ki z odgovorom ni zadovoljen, lahko v 20 delovnih dneh poda dopolnitev oziroma dodatno argumentacijo v zadevi. Varuhinja na dopolnjeno vlogo odgovori v 20 delovnih dneh.

Zgibanka o delovanju varuhinje
Strnjen pregled varuhinjinih nalog in pristojnosti ter načel delovanja je dostopen tudi v zgibanki, ki je dostopna NA TEJ POVEZAVI.