Rekordno se je začel že januar s 342 odzivi na ukinitev oddaje Zvezdana. Te je pregledala še prejšnja varuhinja Ilinka Todorovski, ki je mandat zaključila 17. januarja. Novo varuhinjo Marico Uršič Zupan, ki je z delom začela 18. januarja, pa so pričakale pobude za presojo dveh oddaj Tarča o Francu Kanglerju in 339 odzivov na oddajo Utrip 15. 1. z izpostavljeno tematiko Dražgoš. Že marca je ti dve rekordni odzivanji presegel množični odziv skoraj 500 gledalcev na začasni umik oddaje Studio City zaradi predvolilnih oddaj. V začetku maja, ko naj bi se oddaja vrnila, a se ni, je sledilo še 160 odzivov, septembra, ko oddaje tudi v jesenski shemi ni bilo, še nekaj deset. Gledalci so se odzivali tudi na ukinitev oddaj Točka preloma, Globus in Politično s Tanjo Gobec.

Drugi sklop povečanega števila odzivov je bil povezan s supervolilnim in superreferendumskim letom. Največ odzivov so sprožile oddaje o parlamentarnih volitvah in referendumu o RTV Slovenija, nekoliko manj oddaje o predsedniških in lokalnih volitvah ter referendumu o dolgotrajni oskrbi.

Tretji sprožilec odzivov je bilo dogajanje na RTV Slovenija, med drugim stavkovni dnevi novinarjev, pa tudi novice in zapisi (pogosto anonimni) o kadrovskih in programskih spremembah na RTV Slovenija.

Vsebinsko so prevladovali odzivi na Informativni program TV Slovenija (vseh je bilo kar 2233), poleg že naštetih še na oddaje Tarča, Arena in Odmevi.

Poleti so množične odzive povzročile tekme nacionalne reprezentance v košarki, ki jih TV Slovenija ni prenašala, zato je varuhinja pozvala vodstvo RTV Slovenija, naj stori vse, da gledalci javne RTV za najpomembnejše državne tekme ne bi bili več prikrajšani.

Razmeroma malo odzivov je bilo na kulturne in umetniške vsebine, kjer so prevladovale pohvale izborom dokumentarnih filmov in domači produkciji, na razvedrilne vsebine so prihajale tako pohvale kot kritike.

Veliko gledalk in gledalcev se je kritično odzvalo na predvajanje oglasov, zlasti TV-prodaje, in na preveč ponovitev in premalo premiernih oddaj v poletnih mesecih, ki jih pogrešajo zlasti starejši, bolniki, invalidi in drugi gledalci, ki jim je televizija pogosto edini vir informacij in edina družba. Tudi tu je varuhinja zato pozvala vodstvo, da podaljša snemanje in predvajanje premiernih oddaj v poletni čas.

Veliko odzivov (327) je bilo na MMC, tako na objavljene prispevke na spletnem portalu rtvslo.si kot tudi na moderiranje komentarjev pod temi članki.

Med 127 odzivi na radijske vsebine so prevladovale pripombe na določene oddaje in voditelje ter na glasbeni izbor.

Varuhinja je bila vesela mnogih odzivov na jezikovno in govorno kulturo, ki so vse leto dokazovali, da občinstvo od največje medijske in kulturne ustanove v državi pričakuje najvišjo raven jezika, pa tudi sprotno postavljanje standardov za novosti, ki se najhitreje pojavljajo in utrjujejo prav v medijskem svetu.

S posebno pozornostjo je obravnavala vse odzive, povezane z dostopnostjo vsebin za senzorno ovirane osebe. Največ se jih je nanašalo na podnapise za gluhe in naglušne ter na zvočne podnapise in zvočne opise za slepe in slabovidne.

Podobno kot v letih 2020 in 2021 je bilo leta 2022 veliko odzivov čustvenih, mnogo celo sovražnih, varuhinja je prejela tudi dve grožnji. Na njeno delo to sicer ni bistveno vplivalo, je pa razgreto vzdušje slabilo možnosti za objektivno in poglobljeno razpravo o vrednotah javnega medija.

Letno poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija za leto 2022 je dostopno na POVEZAVI.