Če ne bi bilo leta 2022, v katerem so trojne volitve, trije referendumi in burno dogajanje na RTV Slovenija spodbudili rekordno število odzivov občinstva, bi za rekordno označili leto 2023: varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Marica Uršič Zupan je v letu 2023 obravnavala 3473 odzivov, kar je drugo največje število po ustanovitvi instituta Varuha, 50 % več kot dve leti prej in 39 % več kot tri leta prej. Hiter pregled števila odzivov po letih, po mesecih v letu 2023 in po enotah RTV Slovenija je dostopen tukaj.

Letno poročilo 2023

Letno poročilo varuhinje si lahko preberete tukaj.

»Tako množičnega odzivanja sem zelo vesela, saj pomeni, da občinstvo prepoznava varuhinjo kot sogovornico, pri kateri je slišano in pogosto tudi uslišano, čeprav formalno nima veliko vzvodov. V poročilu to dokazujejo številne zadeve, ki so se po opozorilu občinstva rešile, izboljšale ali odpravile tako na posamični kot na sistemski ravni. Ob tem pa je v njem tudi veliko zapisov, ki potrjujejo pomen mediatorske in pojasnjevalne vloge varuhinje.«

Marica Uršič Zupan

Tudi v letu 2023 je bila s skoraj polovico vseh odzivov v središču pozornosti občinstva Televizija Slovenija, vendar manj kot v preteklih letih, ko sta se nanjo nanašali kar dve tretjini odzivov. Povečal se je delež odzivov na več enot, zlasti ob koncu leta, ko se je občinstvo s kar 222 odzivi podpore odzvalo na možnost ukinitve Glasbene produkcije, Mediateke, Radia Si in regionalnih radijskih in TV-programov v Kopru in Mariboru, nato pa še na napovedano krčenje vsebin, zlasti kulturnih, v Programsko-produkcijskem načrtu 2024.

Pri Televiziji je po številu izstopalo 535 odzivov, večinoma pohval, na Utrip avtorja Igorja Pirkoviča v marcu; kar 168 tehtnih vsebinskih odzivov, kritičnih in pohvalnih, pa je septembra sprožila oddaja Intervju s psihologinjo dr. Sano Dobnik Čoderl.

Oddaja Intervju na TV Slovenija je bila tudi med letom pogosto deležna odzivov gledalcev, poleg nje pa še Dnevnik, Odmevi, Tarča, Arena in Utrip. Največ je bilo mnenj ali pritožb na kršenje novinarskih in uredniških standardov, kot so verodostojnost, nepristranskost in celovitost oddaj, izbiro sogovornikov v polemičnih oddajah; precej je bilo tudi pripomb, da o nekaterih dogodkih TV Slovenija ni poročala, zlasti o shodih upokojencev.

Na Kulturni in umetniški program je bilo odzivov mnogo manj, poleg nekaj kritik zaradi podaljšanja prenosa proslave ob slovenskem kulturnem prazniku je ta program prejel največji delež pohval, tako za lastne oddaje kot za izbor tujih, zlasti dokumentarnih filmov.

Športni program TV Slovenija je prejel največ odzivov, ker ni prenašal nekaterih pomembnih tekem državnih reprezentanc, Razvedrilni pa na komentiranje Pesmi Evrovizije.

Kar veliko odzivov na televizijo nasploh je bilo na zamujanje oddaj, zlasti Odmevov, še več pa zaradi velikega deleža ponovitev oddaj v poletnih mesecih, ko so bile poleg poročil na sporedu večinoma le ponovitve.

Med 95 odzivi na radijske vsebine jih je bilo največ na Prvi program, nekaj na Val 202, program Ars in ostale. Največ poslušalcev je opozorilo na izbor gostov, nepristranskost in na izražanje mnenj v oddajah, ki niso komentar. Kar nekaj je bilo tudi odzivov na glasbo, največ poslušalcev je pogrešalo več slovenske glasbe, zlasti zjutraj in dopoldne.

Na MMC je bilo največ odzivov na uporabniške vsebine, torej s strani piscev komentarjev na spletni strani, ki so se pritoževali, ker so bili njihovi komentarji umaknjeni, pa tudi vprašanj o predmoderaciji komentarjev in o omejevanju sovražnega govora. Na novinarske vsebine je bilo 100 odzivov, med njimi tudi nekaj o pravilnem podpisovanju fotografij.

Na tehnične zadeve je bilo največ (21) odzivov oktobra, ko je zaradi tehničnih težav dvakrat odpadel prenos nedeljskega bogoslužja.

Na jezik je bilo 54 odzivov, ki kažejo zelo velika pričakovanja občinstva, da je RTV Slovenija vzor najboljše pisane in govorjene besede. Pohvale za odlično govorno kulturo so prejeli novinarji in voditelji na vseh programih Radia Slovenija, kritike zaradi napak in slabše govorne kulture pa TV Slovenija.

Zelo pomemben sklop dela varuhinje je spremljanje dostopnosti programov za gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne. Odzivov na nekatere težave iz prejšnjih let lani ni bilo, kar kaže, da so se rešile. Odzivi so tako opozarjali na sprotne napake pri podnapisih za gluhe in naglušne in pri zvočnih podnapisih za slepe in slabovidne ter izražali željo, da bi podnapise za gluhe imelo še več oddaj.

Veliko kritičnih odzivov se je tudi v letu 2023 nanašalo na oglaševanje, največ na TV-prodajo.

Del odzivov – zlasti vse pritožbe, pobude in vprašanja, je varuhinja posredovala pristojnim uredništvom ali drugim enotam, ki so se večinoma dobro odzvala in že med letom skoraj povsod upoštevala tudi njena priporočila.

Odzivno poročilo RTV Slovenija na Letno poročilo varuhinje 2023

S soglasjem Uprave RTV Slovenija je tokrat prvič javno objavljeno tudi odzivno poročilo vodstva in uredništev na letno poročilo varuhinje. Preberete ga lahko tukaj.