Kako poročati o epidemiji in slediti spreminjajočim se podatkom in navodilom, kako ohranjati preudarnost in verodostojnost, koliko kritičnosti prenesejo posebne razmere, kdo naj dobi besedo in kdaj, kaj je dovoljeno v humorju in satiri, kako pomagati ranljivim in skrbeti za dostopnost – to so bile ključne dileme občinstva. V odzivih so se odražali tudi pogledi na politične razmere ob zamenjavi vlade, ki je sovpadala z razmahom epidemije. V pritožbah so se zrcalili osebna prepričanja pritožnikov, vse vrste družbenih delitev, ostra javna polemika in objave na družbenih omrežjih.

Varuhinja je pisala odgovore in pojasnila, posredovala informacije in povezave, si z občinstvom in ustvarjalci dopisovala o celovitosti, preverjanju, nepristranskosti in neodvisnosti v sporočanju novic, a tudi vseh drugih vidikih medijskega dela, od jezikovne kulture do vizualizacije vsebin.

V času virusa, negotovosti in številnih neznank in so se potrdila velika pričakovanja občinstva, da bo javni medijski servis zanesljiv in ključni vir informacij o zdravju, ukrepih za zajezitev epidemije in blažitev posledic, a tudi nepogrešljiv sopotnik v ohromljenem javnem življenju. Občinstvo se je s hvaležnostjo odzivalo na prilagajanje programskih shem, uvajanje novosti, spremenjeno produkcijo oddaj, pestrost vsebin in nemoteno posredovanje novic tudi v najtežjih razmerah.

Poročilo je dostopno na povezavi.