Več slovenskih medijev je povzelo članek z naslovom Posnemajoč Orbana: Madžarska neliberalna demokracija gre čez vse meje, ki ga je konec januarja na spletni strani Balkan Insight objavil madžarski novinar Akos Keller-Alant.

V članku novinar povzema tudi varuhinjino mnenje glede poročanja TV-programa za madžarsko narodnostno skupnost RTV Slovenija o parlamentarnih volitvah na Madžarskem leta 2018. V madžarskem izvirniku je mnenje pravilno povzeto, slovenski in angleški prevod pa vsebujeta bistveno napako.

Hidak/Mostovi o madžarskih volitvah

Varuhinjino mnenje in poročilo v zadevi je dostopno na tej povezavi: https://www.rtvslo.si/varuh/mnenja-in-priporocila/hidak-mostovi-o-madzarskih-volitvah/491199.

Iz prevoda v slovenščino in angleščino je razumeti, da je varuhinja podala splošno mnenje o programu RTV Slovenija v madžarščini oz. da je ugotovila, da je televizijski program za madžarsko narodnostno skupnost v letu 2018 poročal pristransko v prid madžarski vladi. To ne drži. Varuhinja pravic gledalcev in posušalcev RTV Slovenija vselej obravnava le konkretne zadeve. Tako je bilo tudi v primeru, na katerega se navezuje članek: varuhinja je obravnavala televizijsko poročilo v oddaji Hidak/Mostovi o parlamentarnih volitvah na Madžarskem ter o njem zapisala mnenje in priporočilo.

Obžalujem, ker je moje mnenje povzeto površno in zavajajoče, ker uredništvo portala Balkan Insight ni poskrbelo za takojšen popravek in se za bistveno napako ni opravičilo ne svojim bralcem ne varuhinji.

Ilinka Todorovski

Varuhinja je uredništvo portala Balkan Insight o bistveni napaki obvestila takoj, ko je bila o njej seznanjena, in sicer 25. 2. 2020.

Slovenski prevod je 27. 2. 2020 ustrezno popravljen, medtem ko je na ta dan angleški prevod še vedno netočen.V spletnem članku v slovenščini tudi ni razvidno, da je v prvi objavi vseboval napako in da je bil 27. 2. 2020 bistveno popravljen.

Varuhinja bo o napaki seznanila slovenske medije, ki so slovenskemu občinstvu posredovali netočno besedilo portala Balkan Insight.