Po televizijski oddaji Pogovor z opozicijo, ki je sledila oddaji Pogovor s predsednikom vlade, je menila, da je uredništvo ustrezno odgovorilo na dileme glede sosledja oddaj ter sestave opozicijskega omizja.

V obravnavi pritožb glede prispevka o nasilnih protestih v Tedniku, v katerem je nastopila oseba, ki se povezuje z organizatorji dogodka, je menila, da so očitki o nedoslednosti poročila upravičeni.

Ob pritožbah glede izrekanja osebnih mnenj, komentiranja in predvajanja neoznačene satire je od primera do primera (Zadnja beseda, Studio City, Val 202, Utrip …) pritožnikom pojasnjevala pravila žanra, programske ustvarjalce pa opozarjala na nedoslednosti ter dolžnosti, ki izhajajo iz Poklicnih meril in načel novinarske etike.

V poročilu o grafičnem napisu na oddaji zunanje produkcije (Odločitev) je vodstvu vnovič priporočila pripravo pravilnika o snemanju/predvajanju proslav in drugih prireditev. V analizi primera, ko se je oddajo za objavo na spletu popravilo, je napisala priporočilo o označevanju oz. sledljivosti popravkov.

Glede pritožb zaradi novinarjevega pridobitnega oglasa je menila, da je takšno ravnanje neetično, ter vodstvo vnovič pozvala, naj področje podrobneje uredi.

Poročilo je dostopno na povezavi.