Varuhinja je predstavila letno poročilo za leto 2020, način obravnave odzivov, komunikacijo z občinstvom in programskimi ustvarjalci ter delovanje varuhove pisarne. Izpostavila je posebnosti, povezane z epidemijo ter odzive, ki se navezujejo na različna področja delovanja Ministrstva za kulturo, med drugim vlogo javnega medija, medijsko pismenost, jezikovno kulturo, moderiranje spletnih komentarjev in obseg oglaševanja.

Sogovorniki so izmenjali mnenja in informacije o različnih medijskih izzivih, podrobneje pa o razvoju in uvajanju novih tehnologij za večjo dostopnost TV-vsebin za gluhe, vlogi javnih medijev v prihodnosti, medijski regulaciji in obstoječem modelu samoregulacije na RTV Slovenija.

Varuhinja Ilinka Todorovski  z Uršulo Menih Dokl, v. d. generalnega direktorja Direktorata za medije in njenimi sodelavci
Varuhinja Ilinka Todorovski z Uršulo Menih Dokl, v. d. generalnega direktorja Direktorata za medije in njenimi sodelavci